Heeft u nog vragen? Vraag onze trainingsadviseur.

Ons aanbod

Met sprongen vooruit voor groep 1 en 2 vervolg

 OBS de Bouwsteen, Finsterwolde

  2 February 2021

 € 445,00

 22 plekken vrij

 In de vervolgcursus komen nieuwe activiteiten aan de orde waarbij speciale aandacht is voor de juiste rekeninterventies. Verder leert u tijdens deze cursus doelgerichte rekenactiviteite…

Overige data

Deze cursus vindt plaats over meerdere datums, u kunt enkel komen wanneer u ook op de start datum bent geweest.

Datum: 9 March 2021 19:00

Sessie duur: 150 minuten

Datum: 6 April 2021 19:00

Sessie duur: 150 minuten

Met sprongen vooruit groep 3 en 4 vervolg

 De Kleine Dollard, Winschoten

 17 March 2021

 € 445,00

 17 plekken vrij

In de vervolgcursus groep 3&4 van drie bijeenkomsten komt de leerlijn van het vermenigvuldigen en delen aan de orde, geïllustreerd aan de hand van oefeningen en spellen die u direct …

Overige data

Deze cursus vindt plaats over meerdere datums, u kunt enkel komen wanneer u ook op de start datum bent geweest.

Datum: 7 April 2021 19:00

Sessie duur: 150 minuten

Datum: 19 May 2021 19:00

Sessie duur: 150 minuten

Onder voorbehoud

Management drives: een spannende kijk op leiderschap

 25 plekken vrij

 

Het is veelal een flinke uitdaging om een grote verandering, zoals een nieuwe werkwijze, door te voeren binnen uw school of organisatie. De omschakeling kost vaak meer tijd en energi…

Heelhuids het schooljaar door

 De Stuwe

 10 February 2021

 29 plekken vrij

Zelf bakte ik er maar weinig van door de klas. Terwijl mijn leerlingen met lijmpotjes voetbalden verzoop ik in mijn administratie; binnen twee jaar hield ik het onderwijs voor gezien. Maar si…

Cursussen, lezingen en workshops bij SOOOG Academy

Directeuren, leerkrachten, IB’ers, onderwijsassistenten etc. hebben allemaal een grote passie voor de ontwikkeling van kinderen en zijn bereid het uiterste uit kinderen en uit zichzelf te halen. Ze stellen hoge en haalbare eisen aan leerlingen, op alle (vak)gebieden. Wij weten dat goed onderwijs staat of valt met de kwaliteiten van degene die voor de klas staat. Met onze eigen SOOOG Academie bieden we al onze personeelsleden én andere collega’s uit het werkveld ieder jaar een groot aantal lezingen, cursussen, workshops en opleidingen aan. Elk jaar wordt opnieuw een breed aanbod samengesteld.

Op deze website vindt u een weergave van het scholingsaanbod dat door de SOOOG Academie wordt georganiseerd. Het aanbod is samengesteld naar aanleiding van de scholingswensen, zoals die te kennen zijn gegeven via de mail of die ons anders ter ore zijn gekomen.

Contact

Wij zijn ons er terdege van bewust dat het scholingsaanbod op deze site niet compleet is en daarmee niet aan ieders wensen kan voldoen. Mocht u specifieke wensen hebben schroom dan niet om dit aan ons door te geven via ons mailadres: academie@sooog.nl. Wij kunnen dan bekijken of er meer belangstelling voor is en of we dit alsnog kunnen toevoegen.

De cursussen zullen veelal op woensdagmiddag of na schooltijd gegeven worden op één van de scholen van SOOOG. De exacte data, tijden en locaties worden zo snel mogelijk bekend gemaakt via de website. Indien u zich heeft aangemeld voor een training, ontvangt u automatisch een mail met daarin de data, tijd en locatie.