Heeft u nog vragen? Vraag onze trainingsadviseur.

Ons aanbod

Pesten en kinderen met autisme

 Koningsspil in Blijham

 29 January 2020

 40 plekken vrij

Kinderen met autisme passen (nog) niet naadloos in ons onderwijssysteem en ondervinden vrijwel zonder uitzondering problemen op school. Zaken als overprikkeling, pesten, overschatting en onderschatting en moeite met plannen en het houden van overzicht spelen een grote rol. Er zijn onder kinderen met autisme relatief veel thuiszitters, vaak als gevolg van een pestsituatie. 

Datum: 29-01-2020, 14.00-16.00 uur, locatie De Koningsspil Blijham

Met sprongen vooruit voor groep 5 en 6

 Obs Hendrik Wester

 26 February 2020

 € 525,00

 11 plekken vrij

In deze cursus (4 bijeenkomsten) krijgt u overzicht van de rekenleerlijnen voor het rekenen tot 100.000 en verder.

U leert hoe u goede oefenlessen kunt geven en u krijgt ruim honderd oefeningen en spellen aangereikt die geplaatst zijn in de rekenleerlijn.

Onder voorbehoud

Benut talent: versterk de executieve functies van uw leerlingen

 10 June 2020

 € 85,00

 17 plekken vrij

Niets is zo frustrerend als te moeten zien dat een veelbelovende leerling worstelt met de dagelijkse taken. Uit onderzoek blijkt dat de kinderen die slim maar ongefocust zijn, gewoonweg niet over bepaalde executieve functies beschikken: de basisvaardigheden die je nodig hebt om taken uit te kunnen voeren. 

OICT-er

 23 plekken vrij

De rol van de ICT-coördinator wordt steeds belangrijker. Door snelle ontwikkeling is het belangrijk dat er iemand is die het overzicht houdt, collega’s begeleidt en adviseert en meedenkt over de onderwijsontwikkeling in de school. De invloed van ICT is in alle aspecten van het onderwijs terug te vinden en mag eigenlijk niet meer apart gezien worden. Dit betekent dat de ICT-coördinator breed georiënteerd moet zijn met een duidelijke focus. ICT is vaak een deeltaak die door een collega wordt opgepakt die affiniteit heeft met ICT en daar minimaal een aantal uren naast zijn/haar lesgevende taken voor heeft. Naast de nodige ‘brandjes’ die wekelijks geblust moeten worden valt daar ook regelmatig contact met een helpdesk onder, onderhoud aan de schoolwebsite en een poging een ICT-plan uit te werken. 

Cursussen, lezingen en workshops bij SOOOG Academy

Directeuren, leerkrachten, IB’ers, onderwijsassistenten etc. hebben allemaal een grote passie voor de ontwikkeling van kinderen en zijn bereid het uiterste uit kinderen en uit zichzelf te halen. Ze stellen hoge en haalbare eisen aan leerlingen, op alle (vak)gebieden. Wij weten dat goed onderwijs staat of valt met de kwaliteiten van degene die voor de klas staat. Met onze eigen SOOOG Academie bieden we al onze personeelsleden én andere collega’s uit het werkveld ieder jaar een groot aantal lezingen, cursussen, workshops en opleidingen aan. Elk jaar wordt opnieuw een breed aanbod samengesteld.

Op deze website vindt u een weergave van het scholingsaanbod dat door de SOOOG Academie wordt georganiseerd. Het aanbod is samengesteld naar aanleiding van de scholingswensen, zoals die te kennen zijn gegeven via de mail of die ons anders ter ore zijn gekomen.

Contact

Wij zijn ons er terdege van bewust dat het scholingsaanbod op deze site niet compleet is en daarmee niet aan ieders wensen kan voldoen. Mocht u specifieke wensen hebben schroom dan niet om dit aan ons door te geven via ons mailadres: academie@sooog.nl. Wij kunnen dan bekijken of er meer belangstelling voor is en of we dit alsnog kunnen toevoegen.

De cursussen zullen veelal op woensdagmiddag of na schooltijd gegeven worden op één van de scholen van SOOOG. De exacte data, tijden en locaties worden zo snel mogelijk bekend gemaakt via de website. Indien u zich heeft aangemeld voor een training, ontvangt u automatisch een mail met daarin de data, tijd en locatie.