Heeft u nog vragen? Vraag onze trainingsadviseur.

Ons aanbod

De overgang van groep 1 naar groep 2 naar groep 3

 Obs Houwingaham

 13 November 2019

 € 475,00

 16 plekken vrij

De tijd dat kleuters in groep 1 en 2 doorbrengen kan sterk verschillen. Kleuters die in mei jarig zijn, zitten doorgaans twee jaar in groep 1/2. Kinderen die in het najaar jarig zijn (najaarskinderen) kunnen ofwel bijna 3 jaar ofwel slechts anderhalf jaar in de kleutergroep zitten. Een immens verschil met gevolgen voor de verdere schoolloopbaan. De inspectie geeft aan dat kinderen het primair onderwijs in beginsel in acht jaar doorlopen. In deze periode mag het ontwikkelingsproces en het welbevinden van kinderen niet verstoord worden. Verlening van de kleuterbouw mag dus geen zittenblijven inhouden, maar moet een voortgang zijn van wat een kind al kan. De keuze voor verkorting of verlening heeft vooral te maken met het wel of niet bevorderen van de doorgaande ontwikkeling van kinderen. De voortgang in ontwikkeling is bepalend, niet de kalenderleeftijd. Het kind moet de kans krijgen om te starten met het leerproces.

Slim Fit Onderwijs

 obs De Waterlelie, A. Verweystraat, Winschoten

 16 October 2019

 75 plekken vrij

Slim Fit Onderwijs ondersteunt schoolorganisaties in het primair onderwijs bij het anders organiseren van onderwijs.

 Het resultaat?

  • Eigentijds onderwijs van hoge kwaliteit
  • Optimale toerusting van kinderen voor de (toekomstige) maatschappij
  • Uitdagende leerarrangementen met inzet van moderne middelen
  • Uitvoering door professioneel samenwerkende onderwijsteams
  • Vormgeving vanuit een nieuw organisatieprincipe: jaarklassen worden vervangen door ‘units’ van 40 tot 90 leerlingen
  • Meer passend onderwijs en een optimale aansluiting op de onderwijsbehoefte van alle leerlingen.

Onder voorbehoud

Met sprongen vooruit voor groep 3 en 4 vervolg

 18 March 2020

 € 425,00

 22 plekken vrij

In de vervolgcursus groep 3&4 van drie bijeenkomsten komt de leerlijn van het vermenigvuldigen en delen aan de orde, geïllustreerd aan de hand van oefeningen en spellen die u direct de volgende dag kunt inzetten. 

EHBO bij kinderen

 € 140,00

 9 plekken vrij

Je leert tijdens deze cursus een slachtoffer in veiligheid te brengen, de toestand te beoordelen, de hulpdiensten te alarmeren en EHBO te verlenen 

Cursussen, lezingen en workshops bij SOOOG Academy

Directeuren, leerkrachten, IB’ers, onderwijsassistenten etc. hebben allemaal een grote passie voor de ontwikkeling van kinderen en zijn bereid het uiterste uit kinderen en uit zichzelf te halen. Ze stellen hoge en haalbare eisen aan leerlingen, op alle (vak)gebieden. Wij weten dat goed onderwijs staat of valt met de kwaliteiten van degene die voor de klas staat. Met onze eigen SOOOG Academie bieden we al onze personeelsleden én andere collega’s uit het werkveld ieder jaar een groot aantal lezingen, cursussen, workshops en opleidingen aan. Elk jaar wordt opnieuw een breed aanbod samengesteld.

Op deze website vindt u een weergave van het scholingsaanbod dat door de SOOOG Academie wordt georganiseerd. Het aanbod is samengesteld naar aanleiding van de scholingswensen, zoals die te kennen zijn gegeven via de mail of die ons anders ter ore zijn gekomen.

Contact

Wij zijn ons er terdege van bewust dat het scholingsaanbod op deze site niet compleet is en daarmee niet aan ieders wensen kan voldoen. Mocht u specifieke wensen hebben schroom dan niet om dit aan ons door te geven via ons mailadres: academie@sooog.nl. Wij kunnen dan bekijken of er meer belangstelling voor is en of we dit alsnog kunnen toevoegen.

De cursussen zullen veelal op woensdagmiddag of na schooltijd gegeven worden op één van de scholen van SOOOG. De exacte data, tijden en locaties worden zo snel mogelijk bekend gemaakt via de website. Indien u zich heeft aangemeld voor een training, ontvangt u automatisch een mail met daarin de data, tijd en locatie.