Heeft u nog vragen? Vraag onze trainingsadviseur.

Ons aanbod

Met sprongen vooruit groep 1 en 2

 OBS de Waterlelie, Winschoten

  3 February 2021

 € 545,00

 15 plekken vrij

Met Sprongen Vooruit groep 1&2 beslaat de hele rekenleerlijn voor kleuters. In het Rekenspellenboek wat u bij de basiscursus krijgt, staan meer dan 150 activiteiten beschreven die u met k…

Overige data

Deze cursus vindt plaats over meerdere datums, u kunt enkel komen wanneer u ook op de start datum bent geweest.

Datum: 3 March 2021 19:00

Sessie duur: 150 minuten

Datum: 21 April 2021 19:00

Sessie duur: 150 minuten

Datum: 31 March 2021 19:00

Sessie duur: 150 minuten

Met sprongen vooruit voor groep 3 en 4

 Omgeving Veendam

 28 October 2020

 € 545,00

 18 plekken vrij

In de basiscursus groep 3&4 krijgt u in vier bijeenkomsten overzicht op de leerlijnen voor het optellen en aftrekken tot 100 en u leert hoe u goede oefenlessen geeft. U krijgt ruim honderdvijft…

Overige data

Deze cursus vindt plaats over meerdere datums, u kunt enkel komen wanneer u ook op de start datum bent geweest.

Datum: 25 November 2020 14:30

Sessie duur: 150 minuten

Datum: 13 January 2021 14:30

Sessie duur: 150 minuten

Datum: 10 February 2021 14:30

Sessie duur: 150 minuten

Onder voorbehoud

21the century skills in de klas

  8 February 2021

 9 plekken vrij

De kennissamenleving van de toekomst vraagt andere vaardigheden van onze leerlingen dan we tot nu toe gewend zijn. In de toekomstige samenleving is steeds meer kennis beschikbaar, kennis die …

Overige data

Deze cursus vindt plaats over meerdere datums, u kunt enkel komen wanneer u ook op de start datum bent geweest.

Datum: 8 March 2021 15:30

Sessie duur: 150 minuten

Datum: 19 April 2020 15:30

Sessie duur: 150 minuten

Management drives: een spannende kijk op leiderschap

 25 plekken vrij

Het is veelal een flinke uitdaging om een grote verandering, zoals een nieuwe werkwijze, door te voeren binnen uw school of organisatie. De omschakeling kost vaak meer tijd en energie dan verwacht,…

Cursussen, lezingen en workshops bij SOOOG Academy

Directeuren, leerkrachten, IB’ers, onderwijsassistenten etc. hebben allemaal een grote passie voor de ontwikkeling van kinderen en zijn bereid het uiterste uit kinderen en uit zichzelf te halen. Ze stellen hoge en haalbare eisen aan leerlingen, op alle (vak)gebieden. Wij weten dat goed onderwijs staat of valt met de kwaliteiten van degene die voor de klas staat. Met onze eigen SOOOG Academie bieden we al onze personeelsleden én andere collega’s uit het werkveld ieder jaar een groot aantal lezingen, cursussen, workshops en opleidingen aan. Elk jaar wordt opnieuw een breed aanbod samengesteld.

Op deze website vindt u een weergave van het scholingsaanbod dat door de SOOOG Academie wordt georganiseerd. Het aanbod is samengesteld naar aanleiding van de scholingswensen, zoals die te kennen zijn gegeven via de mail of die ons anders ter ore zijn gekomen.

Contact

Wij zijn ons er terdege van bewust dat het scholingsaanbod op deze site niet compleet is en daarmee niet aan ieders wensen kan voldoen. Mocht u specifieke wensen hebben schroom dan niet om dit aan ons door te geven via ons mailadres: academie@sooog.nl. Wij kunnen dan bekijken of er meer belangstelling voor is en of we dit alsnog kunnen toevoegen.

De cursussen zullen veelal op woensdagmiddag of na schooltijd gegeven worden op één van de scholen van SOOOG. De exacte data, tijden en locaties worden zo snel mogelijk bekend gemaakt via de website. Indien u zich heeft aangemeld voor een training, ontvangt u automatisch een mail met daarin de data, tijd en locatie.