Heeft u nog vragen? Vraag onze trainingsadviseur.

Ons aanbod

Met sprongen vooruit voor groep 3 en 4

 Obs De Kleine Dollard

  9 October 2019

 € 525,00

 12 plekken vrij

In de basiscursus groep 3&4 krijgt u in vier bijeenkomsten overzicht op de leerlijnen voor het optellen en aftrekken tot 100 en u leert hoe u goede oefenlessen geeft. 

De overgang van groep 1 naar groep 2 naar groep 3

 Obs Houwingaham

 13 November 2019

 € 475,00

 21 plekken vrij

De tijd dat kleuters in groep 1 en 2 doorbrengen kan sterk verschillen. Kleuters die in mei jarig zijn, zitten doorgaans twee jaar in groep 1/2. Kinderen die in het najaar jarig zijn (najaarskinderen) kunnen ofwel bijna 3 jaar ofwel slechts anderhalf jaar in de kleutergroep zitten. Een immens verschil met gevolgen voor de verdere schoolloopbaan. De inspectie geeft aan dat kinderen het primair onderwijs in beginsel in acht jaar doorlopen. In deze periode mag het ontwikkelingsproces en het welbevinden van kinderen niet verstoord worden. Verlening van de kleuterbouw mag dus geen zittenblijven inhouden, maar moet een voortgang zijn van wat een kind al kan. De keuze voor verkorting of verlening heeft vooral te maken met het wel of niet bevorderen van de doorgaande ontwikkeling van kinderen. De voortgang in ontwikkeling is bepalend, niet de kalenderleeftijd. Het kind moet de kans krijgen om te starten met het leerproces.

Onder voorbehoud

Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong

 23 plekken vrij

Kleuter van 4 jaar

Vraag: ‘Ben jij gisteren bij oma geweest?’
Antwoord: ‘Ja’

Kleuter van 4 jaar met een ontwikkelingsvoorsprong

Vraag: ‘Ben jij gisteren bij oma geweest?’
Antwoord: ‘Ik ben bij oma geweest. We zijn samen naar de dierentuin geweest. We hebben daar olifanten en giraffes gezien. De olifanten vond ik het leukst, want daar was ook een baby-olifantje

Schoolleidersregister: Bouwen aan een lerende school

 € 2.449,00

 24 plekken vrij

De programmaonderdelen van deze leergang zijn nauw verbonden met de vijf disciplines van de lerende school. Elke discipline wordt  concreet vertaald naar werkvormen, interventies en acties die leiders ondernemen om van hun school of stichting een lerende organisatie te maken. Daarbij leggen we nadrukkelijk een relatie met recente inzichten over leiderschap, zoals die van Andy Hargreaves, Otto Scharmer en Michael Fullan. Deelnemers krijgen achtergrondinformatie, worden uitgenodigd om tussen de bijeenkomsten in dingen uit te proberen en te reflecteren op hun eigen gedrag. We leren veel van elkaar en doen concrete ideeën op voor werkvormen in de eigen praktijk. In samenwerking met:  Natuurlijk leren.

Cursussen, lezingen en workshops bij SOOOG Academy

Directeuren, leerkrachten, IB’ers, onderwijsassistenten etc. hebben allemaal een grote passie voor de ontwikkeling van kinderen en zijn bereid het uiterste uit kinderen en uit zichzelf te halen. Ze stellen hoge en haalbare eisen aan leerlingen, op alle (vak)gebieden. Wij weten dat goed onderwijs staat of valt met de kwaliteiten van degene die voor de klas staat. Met onze eigen SOOOG Academie bieden we al onze personeelsleden én andere collega’s uit het werkveld ieder jaar een groot aantal lezingen, cursussen, workshops en opleidingen aan. Elk jaar wordt opnieuw een breed aanbod samengesteld.

Op deze website vindt u een weergave van het scholingsaanbod dat door de SOOOG Academie wordt georganiseerd. Het aanbod is samengesteld naar aanleiding van de scholingswensen, zoals die te kennen zijn gegeven via de mail of die ons anders ter ore zijn gekomen.

Contact

Wij zijn ons er terdege van bewust dat het scholingsaanbod op deze site niet compleet is en daarmee niet aan ieders wensen kan voldoen. Mocht u specifieke wensen hebben schroom dan niet om dit aan ons door te geven via ons mailadres: academie@sooog.nl. Wij kunnen dan bekijken of er meer belangstelling voor is en of we dit alsnog kunnen toevoegen.

De cursussen zullen veelal op woensdagmiddag of na schooltijd gegeven worden op één van de scholen van SOOOG. De exacte data, tijden en locaties worden zo snel mogelijk bekend gemaakt via de website. Indien u zich heeft aangemeld voor een training, ontvangt u automatisch een mail met daarin de data, tijd en locatie.