Heeft u nog vragen? Vraag onze trainingsadviseur.

Ons aanbod

Onder voorbehoud

Een goede start voor begrijpend lezen = begrijpend luisteren

 25 plekken vrij

Doel
Bij jonge kinderen is interactief voorlezen een krachtig middel om taal te stimuleren en woordenschat uit te breiden. Tijdens deze cursus leert u stap voor stap hoe u het interactief voorlezen op een doelgerichte manier in kunt zetten, waarbij het begrijpend lezen gestimuleerd wordt.

Schoolleidersregister: Waarderend leiderschap in het onderwijs

 € 2.497,00

 25 plekken vrij

Zien jouw leerkrachten het af en toe niet mee zitten? Klagen zij over problemen en werkdruk? Voelen zij zich onmachtig en denken zij in ‘onmogelijkheden’? Dat is in zijn geheel niet vreemd. Uit onderzoek blijkt dat 80% van de leerkrachten werkdruk als probleem ervaart. De helft van de jonge leerkrachten overweegt daardoor zelfs te stoppen! Zo snel raken zij blijkbaar hun oorspronkelijke passie op dit moment kwijt.

Leerkrachten zouden graag weer met meer plezier met het onderwijs zelf bezig willen zijn.

Cursussen, lezingen en workshops bij SOOOG Academy

Directeuren, leerkrachten, IB’ers, onderwijsassistenten etc. hebben allemaal een grote passie voor de ontwikkeling van kinderen en zijn bereid het uiterste uit kinderen en uit zichzelf te halen. Ze stellen hoge en haalbare eisen aan leerlingen, op alle (vak)gebieden. Wij weten dat goed onderwijs staat of valt met de kwaliteiten van degene die voor de klas staat. Met onze eigen SOOOG Academie bieden we al onze personeelsleden én andere collega’s uit het werkveld ieder jaar een groot aantal lezingen, cursussen, workshops en opleidingen aan. Elk jaar wordt opnieuw een breed aanbod samengesteld.

Op deze website vindt u een weergave van het scholingsaanbod dat door de SOOOG Academie wordt georganiseerd. Het aanbod is samengesteld naar aanleiding van de scholingswensen, zoals die te kennen zijn gegeven via de mail of die ons anders ter ore zijn gekomen.

Contact

Wij zijn ons er terdege van bewust dat het scholingsaanbod op deze site niet compleet is en daarmee niet aan ieders wensen kan voldoen. Mocht u specifieke wensen hebben schroom dan niet om dit aan ons door te geven via ons mailadres: academie@sooog.nl. Wij kunnen dan bekijken of er meer belangstelling voor is en of we dit alsnog kunnen toevoegen.

De cursussen zullen veelal op woensdagmiddag of na schooltijd gegeven worden op één van de scholen van SOOOG. De exacte data, tijden en locaties worden zo snel mogelijk bekend gemaakt via de website. Indien u zich heeft aangemeld voor een training, ontvangt u automatisch een mail met daarin de data, tijd en locatie.