Heeft u nog vragen? Vraag onze trainingsadviseur.

Ons aanbod

Spelend leren in een rijke speelleeromgeving

 31 May 2023

 19 plekken vrij

In twee bijeenkomsten (totaal 4,5 uur) wordt je meegenomen in de uitgangspunten van het spelend leren én een rijke speelleeromgeving.

Effectief begrijpend en betekenisvol lezen met Close Reading

 OBS de Tweemaster, Winschoten

 11 January 2023

 44 plekken vrij

Begrijpend lezen speelt een belangrijke rol in het schoolsucces van kinderen en hun latere maatschappelijke functioneren. Als leerkracht doe je dan ook je uiterste best om deze vaardigheid zo goed …

Overige data

Deze cursus vindt plaats over meerdere datums, u kunt enkel komen wanneer u ook op de start datum bent geweest.

Datum: 8 February 2023 14:00

Sessie duur: 150 minuten

Datum: 22 March 2023 14:00

Sessie duur: 150 minuten

Datum: 12 April 2023 14:00

Sessie duur: 150 minuten

Onder voorbehoud

Kind-leergesprekken voeren in de klas

 Hendrik Westerschool, Oude Pekela

 29 March 2023

 16 plekken vrij

Kindgesprekken zijn een eenvoudige, maar effectieve manier om het kind meer eigenaarschap te geven ten aanzien van zijn eigen leerproces. Maar waarover en hoe praten we dan met kinderen? Welke vrag…

Overige data

Deze cursus vindt plaats over meerdere datums, u kunt enkel komen wanneer u ook op de start datum bent geweest.

Datum: 19 April 2023 14:30

Sessie duur: 150 minuten

TOS beleving

 Nog niet bekend

 35 plekken vrij

Hoe is het om een taalontwikkelingsstoornis (TOS) te hebben? Ervaar het zelf tijdens deze bijzondere workshop.

Cursussen, lezingen en workshops bij SOOOG Academy

Directeuren, leerkrachten, IB’ers, onderwijsassistenten etc. hebben allemaal een grote passie voor de ontwikkeling van kinderen en zijn bereid het uiterste uit kinderen en uit zichzelf te halen. Ze stellen hoge en haalbare eisen aan leerlingen, op alle (vak)gebieden. Wij weten dat goed onderwijs staat of valt met de kwaliteiten van degene die voor de klas staat. Met onze eigen SOOOG Academie bieden we al onze personeelsleden én andere collega’s uit het werkveld ieder jaar een groot aantal lezingen, cursussen, workshops en opleidingen aan. Elk jaar wordt opnieuw een breed aanbod samengesteld.

Op deze website vindt u een weergave van het scholingsaanbod dat door de SOOOG Academie wordt georganiseerd. Het aanbod is samengesteld naar aanleiding van de scholingswensen, zoals die te kennen zijn gegeven via de mail of die ons anders ter ore zijn gekomen.

Contact

Wij zijn ons er terdege van bewust dat het scholingsaanbod op deze site niet compleet is en daarmee niet aan ieders wensen kan voldoen. Mocht u specifieke wensen hebben schroom dan niet om dit aan ons door te geven via ons mailadres: academie@sooog.nl. Wij kunnen dan bekijken of er meer belangstelling voor is en of we dit alsnog kunnen toevoegen.

De cursussen zullen veelal op woensdagmiddag of na schooltijd gegeven worden op één van de scholen van SOOOG. De exacte data, tijden en locaties worden zo snel mogelijk bekend gemaakt via de website. Indien u zich heeft aangemeld voor een training, ontvangt u automatisch een mail met daarin de data, tijd en locatie.