Heeft u nog vragen? Vraag onze trainingsadviseur.

Ons aanbod

Executieve functies

 OBS de Bouwsteen

 13 January 2021

 9 plekken vrij

Executieve functie beïnvloeden het gedrag en het leren van kinderen. Het zijn vaardigheden die kinderen nodig hebben bij het plannen, organiseren, onthouden en verwerken van informatie. …

Overige data

Deze cursus vindt plaats over meerdere datums, u kunt enkel komen wanneer u ook op de start datum bent geweest.

Datum: 3 February 2020 14:30

Sessie duur: 150 minuten

Datum: 17 February 2020 14:30

Sessie duur: 150 minuten

Onder voorbehoud

Op weg naar gepersonaliseerd(er) onderwijs

 25 January 2021

 25 plekken vrij

Personaliseren: je komt het overal tegen. Bleef dit in het verleden nog beperkt tot het personaliseren van broodbakjes, sleutelhangers en mokken, tegenwoordig streeft ook het onderwijs naar een gep…

Overige data

Deze cursus vindt plaats over meerdere datums, u kunt enkel komen wanneer u ook op de start datum bent geweest.

Datum: 15 March 2021 15:30

Sessie duur: 150 minuten

Datum: 17 May 2021 15:30

Sessie duur: 150 minuten

Datum: 14 June 2021 15:30

Sessie duur: 150 minuten

Hoogbegaafdheid en gedragsproblematiek

 25 plekken vrij

In deze cursus wordt de relatie tussen stoornissen en hoogbegaafdheids-problematiek besproken. Eén en ander is moeilijk uit elkaar te houden, daar vele factoren een rol kunnen spelen e…

Cursussen, lezingen en workshops bij SOOOG Academy

Directeuren, leerkrachten, IB’ers, onderwijsassistenten etc. hebben allemaal een grote passie voor de ontwikkeling van kinderen en zijn bereid het uiterste uit kinderen en uit zichzelf te halen. Ze stellen hoge en haalbare eisen aan leerlingen, op alle (vak)gebieden. Wij weten dat goed onderwijs staat of valt met de kwaliteiten van degene die voor de klas staat. Met onze eigen SOOOG Academie bieden we al onze personeelsleden én andere collega’s uit het werkveld ieder jaar een groot aantal lezingen, cursussen, workshops en opleidingen aan. Elk jaar wordt opnieuw een breed aanbod samengesteld.

Op deze website vindt u een weergave van het scholingsaanbod dat door de SOOOG Academie wordt georganiseerd. Het aanbod is samengesteld naar aanleiding van de scholingswensen, zoals die te kennen zijn gegeven via de mail of die ons anders ter ore zijn gekomen.

Contact

Wij zijn ons er terdege van bewust dat het scholingsaanbod op deze site niet compleet is en daarmee niet aan ieders wensen kan voldoen. Mocht u specifieke wensen hebben schroom dan niet om dit aan ons door te geven via ons mailadres: academie@sooog.nl. Wij kunnen dan bekijken of er meer belangstelling voor is en of we dit alsnog kunnen toevoegen.

De cursussen zullen veelal op woensdagmiddag of na schooltijd gegeven worden op één van de scholen van SOOOG. De exacte data, tijden en locaties worden zo snel mogelijk bekend gemaakt via de website. Indien u zich heeft aangemeld voor een training, ontvangt u automatisch een mail met daarin de data, tijd en locatie.