Heeft u nog vragen? Vraag onze trainingsadviseur.

Ons aanbod

Onderwijs aan NT2 leerlingen

 Oosterschool, Hoofdweg 233 Bellingwolde

 28 September 2022

 32 plekken vrij

In het schooljaar 2021-2022 zijn er 2 bijeenkomsten geweest met betrekking tot het onderwijs aan Nieuwkomers. De bijeenkomsten waren vooral gericht op kleuters.
Dit schooljaar is er de mogeli…

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

  9 November 2022

 13 plekken vrij

Het doel van de Wet verplichte meldcode is dat sneller en adequater hulp kan worden geboden bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, zodat het geweld stopt. Met een meldcode weten o…

Onder voorbehoud

Basistraining Ipad

 26 October 2022

 23 plekken vrij

In deze workshop leer je een aantal basisvaardigheden voor het gebruik van de Ipad, zoals; de uitspreekfunctie, foto\'s bewerken en het toepassen van annotatie.
Je gaat hier zelf mee oefenen e…

Kindertalentenfluisteraar

 38 plekken vrij

Een kindertalentenfluisteraar is iemand die het erg leuk vindt om talentgesprekken te voeren met kinderen. Zo’n gesprek zorgt ervoor:

  • Dat kinderen hun eigen talenten onder woor…

Cursussen, lezingen en workshops bij SOOOG Academy

Directeuren, leerkrachten, IB’ers, onderwijsassistenten etc. hebben allemaal een grote passie voor de ontwikkeling van kinderen en zijn bereid het uiterste uit kinderen en uit zichzelf te halen. Ze stellen hoge en haalbare eisen aan leerlingen, op alle (vak)gebieden. Wij weten dat goed onderwijs staat of valt met de kwaliteiten van degene die voor de klas staat. Met onze eigen SOOOG Academie bieden we al onze personeelsleden én andere collega’s uit het werkveld ieder jaar een groot aantal lezingen, cursussen, workshops en opleidingen aan. Elk jaar wordt opnieuw een breed aanbod samengesteld.

Op deze website vindt u een weergave van het scholingsaanbod dat door de SOOOG Academie wordt georganiseerd. Het aanbod is samengesteld naar aanleiding van de scholingswensen, zoals die te kennen zijn gegeven via de mail of die ons anders ter ore zijn gekomen.

Contact

Wij zijn ons er terdege van bewust dat het scholingsaanbod op deze site niet compleet is en daarmee niet aan ieders wensen kan voldoen. Mocht u specifieke wensen hebben schroom dan niet om dit aan ons door te geven via ons mailadres: academie@sooog.nl. Wij kunnen dan bekijken of er meer belangstelling voor is en of we dit alsnog kunnen toevoegen.

De cursussen zullen veelal op woensdagmiddag of na schooltijd gegeven worden op één van de scholen van SOOOG. De exacte data, tijden en locaties worden zo snel mogelijk bekend gemaakt via de website. Indien u zich heeft aangemeld voor een training, ontvangt u automatisch een mail met daarin de data, tijd en locatie.