Verdieping taal voor onderwijsassistenten
Leerjaar: 2023-2024
Ondervoorbehoud

Online

90 plekken vrij

Onderwijsassistenten voeren allerlei activiteiten uit die bijdragen aan een betere ontwikkeling van kinderen. Je begeleidt hiervoor onder verantwoordelijkheid van de leerkracht individuele of kleine groepjes leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. Bijvoorbeeld bij rekenen of taal. Wil je leren hoe je zelf (groepjes) kinderen op het gebied van rekenen en/of taal extra kunt ondersteunen? En wil je ook de begeleidings-of instructiemomenten kunnen vormgeven? Dan is deze online training echt wat voor jou. 

Over De Cursus

Met deze training vergroot jij je algemene didactische en vakspecifieke kennis. Je krijgt ontzettend veel ideeën en tips die jou helpen om kinderen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden bij het taalonderwijs. Ook krijg je toegang tot de Cedin Academie. Voor elke bijeenkomst zetten wij hierin studie-en achtergrondmateriaal voor je klaar.

Bijeenkomst 1 – Technisch lezen

 • Leerlijn technisch lezen
 • Effectieve didactiek bij technisch lezen
 • Samenwerken met de leerkracht
 • Begeleiden van kinderen met specifieke leesproblemen
 • Inzetten van gevarieerde werkvormen
 • Het geven van feedback aan kinderen
 • Praktijkopdrachten

Bijeenkomst 2 – Spelling

 • Leerling spelling
 • De auditieve benadering van spelling
 • De vijfstappendidactiek
 • Begeleiden van kinderen met specifieke spellingsproblemen
 • Inzetten van gevarieerde werkvormen
 • Het geven van feedback aan kinderen
 • Praktijkopdracht

Bijeenkomst 3 – Begrijpend lezen

 • Leerlijn begrijpend lezen
 • Modelen en ‘hardop denken’
 • Effectieve didactiek bij begrijpend lezen
 • Begeleiden van kinderen met specifieke problemen op het gebied van begrijpend lezen
 • Inzetten van gevarieerde werkvormen
 • Het geven van feedback aan kinderen
 • Praktijkopdracht

 

Contact

Wij zijn ons er terdege van bewust dat het scholingsaanbod op deze site niet compleet is en daarmee niet aan ieders wensen kan voldoen. Mocht u specifieke wensen hebben schroom dan niet om dit aan ons door te geven via ons mailadres: academie@sooog.nl. Wij kunnen dan bekijken of er meer belangstelling voor is en of we dit alsnog kunnen toevoegen.

De cursussen zullen veelal op woensdagmiddag of na schooltijd gegeven worden op één van de scholen van SOOOG. De exacte data, tijden en locaties worden zo snel mogelijk bekend gemaakt via de website. Indien u zich heeft aangemeld voor een training, ontvangt u automatisch een mail met daarin de data, tijd en locatie.