Heelhuids het schooljaar door

 De Stuwe

 25 november 2020

 136 plekken vrij

Zelf bakte ik er maar weinig van door de klas. Terwijl mijn leerlingen met lijmpotjes voetbalden verzoop ik in mijn administratie; binnen twee jaar hield ik het onderwijs voor gezien. Maar si…

Business aikido

 28 oktober 2020

 69 plekken vrij

 Peter Hoogeveen is aikidomeester, organisatieontwikkelaar en auteur van ‘Business aikido’, zijn schrijversdebuut, waarin hij de geheimen van de Janpanse krijgskunst aikido t…

Hoogbegaafdheid in sociaal en emotioneel perspectief

 20 plekken vrij

Er is een grote kans dat een hoogbegaafd kind zich vanaf de geboorte anders ontwikkelt dan een kind met een niet zeer hoog hersenpotentieel. 

Naast c…

Mindset

 24 november 2020

 32 plekken vrij

Tijdens deze lezing maken de deelnemers uitvoerig kennis met de mindsettheorie van Carol Dweck. We verklaren waarom sommige kinderen of volwassenen genieten van uitdagingen, hard werken voor …

Leerling(en) met probleemgedrag

 42 plekken vrij

 Gedrag is een vorm van communicatie. Zo wil een leerling met probleemgedrag ons iets duidelijk maken via zijn of haar gedrag. Het gedrag heeft dus een doel en een functie. Professionals…

De gelukkige docent. Van werkdruk naar werkgeluk

 46 plekken vrij

 

Ben jij docent en is dit herkenbaar?

  • Je vindt voor de klas staan, anderen iets leren en meegeven het mooiste wat er is, maar tegelijkertijd voel je je gefrustreerd omd…

(I)KC

 17 september 2020

 38 plekken vrij

 Een kindcentrum 0 tot 12 jaar is een pedagogische voorziening die kinderen optimaal wil voorbereiden op de toekomst. Een toekomst waarin duurzaamheid, het tegengaan van ongelijkheid en het op…

Heeft u nog vragen? Vraag onze trainingsadviseur.

Contact

Wij zijn ons er terdege van bewust dat het scholingsaanbod op deze site niet compleet is en daarmee niet aan ieders wensen kan voldoen. Mocht u specifieke wensen hebben schroom dan niet om dit aan ons door te geven via ons mailadres: academie@sooog.nl. Wij kunnen dan bekijken of er meer belangstelling voor is en of we dit alsnog kunnen toevoegen.

De cursussen zullen veelal op woensdagmiddag of na schooltijd gegeven worden op één van de scholen van SOOOG. De exacte data, tijden en locaties worden zo snel mogelijk bekend gemaakt via de website. Indien u zich heeft aangemeld voor een training, ontvangt u automatisch een mail met daarin de data, tijd en locatie.