Terugkombijeenkomst Sociale Veiligheid

 13 juni 2022

 7 plekken vrij

Heb jij in de afgelopen jaren de cursus Sociale Veiligheid gevolgd? Ook dit jaar is het weer mogelijk om je aan te melden voor de terugkombijeenkomst Sociale Veiligheid.

Met sprongen vooruit groep 1/2

 St Nicolaasschool, Westerse Drift 98 Haren

 27 september 2022

 48 plekken vrij

De basiscursus behandelt de rekenleerlijn voor kleuters in ruim honderdvijftig activiteiten op de drie rekendomeinen: tellen-en-rekenen, meten en meetkunde.

Met sprongen vooruit groep 1/2 vervolg

  2 februari 2023

 47 plekken vrij

In de vervolgcurus komen nieuwe activiteiten aan de orde waarbij speciale aandacht is voor de juiste rekeninterventies.

Met sprongen vooruit groep 3/4

 14 september 2022

 46 plekken vrij

In de basiscurus groep 3/4 krijgt u in vier bijeenkomsten overzicht op de leerlijnen voor het optellen en aftrekken tot 100 en leert u hoe u goede oefenlessen geeft. 

Met sprongen vooruit groep 3/4 vervolg

 10 oktober 2022

 42 plekken vrij

In de vervolgcursus groep 3/4 van vier bijeenkomsten verdiept u zich in het omgaan met contexten en u maakt een didactische kaart. 

U krijgt voor zowel binnen …

Met sprongen vooruit groep 5/6

 28 september 2022

 47 plekken vrij

In deze cursus krijgt u overzicht van de rekenleerlijnen voor het rekenen tot 100.000 en verder.

U leert hoe u goede oefenlessen kunt geven en u krijgt ruim honderd oefeningen en spellen…

Met sprongen vooruit groep 7/8

  4 oktober 2022

 47 plekken vrij

In deze cursus krijgt u overzicht van de rekenleerlijnen gebroken en gehele getallen.

U leert hoe u goede oefenlessen geeft. U krijgt oefeningen aangereikt die een operationalisering zij…

Eerste hulp aan kinderen

 15 februari 2023

 43 plekken vrij

Hoe behandel je een wespensteek? En wat moet je doen als je kind zich verslikt in een stukje speelgoed? Tijdens deze cursus leer je EHBO te verlenen aan kinderen. 

Veiligheidscoördinator

 25 plekken vrij

Leerlingen in het basisonderwijs ontwikkelen zich en leren beter in een sociaal veilig en positief klimaat. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. De komende jaren zal de overheid, ook middels …

Bijna

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Het doel van de Wet verplichte meldcode is dat sneller en adequater hulp kan worden geboden bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, zodat het geweld stopt. Met een meldcode weten o…

Coachen van stagiaires

 Expertisecentrum, Jachtlaan 21 Winschoten

  7 november 2022

 13 plekken vrij

De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten van twee uren waarin de cursist onderzoek doet naar het eigen coachgedrag, uitgaand van de reeds aanwezige sterke punten en persoonlijke valkuilen. Hier wor…

Overige data

Deze cursus vindt plaats over meerdere datums, u kunt enkel komen wanneer u ook op de start datum bent geweest.

Datum: 21 november 2022 15:00

Sessie duur: 120 minuten

Datum: 16 januari 2023 15:00

Sessie duur: 120 minuten

Datum: 6 februari 2023 15:00

Sessie duur: 120 minuten

Baas over je eigen drukte

 26 september 2022

 17 plekken vrij

Je hebt een druk leven, en het is een hele opgave om álle ballen in de lucht te houden. Je merkt dat de stress in je lichaam soms hoger is dan je aankan, en je zou graag de stressbalans will…

Onderwijscafé voor onderwijsassistenten jaar 1

 25 oktober 2022

 48 plekken vrij

Wij hebben jouw ontwikkeling hoog in het vaandel staan. Speciaal voor startende leerkrachten en onderwijsassistenten organiseren wij daarom het Onderwijscafé, dat de eerste twee jaar een vas…

Onderwijscafé voor leerkrachten jaar 1

 26 oktober 2022

 50 plekken vrij

Wij hebben jouw ontwikkeling hoog in het vaandel staan. Speciaal voor startende leerkrachten en onderwijsassistenten organiseren wij daarom het Onderwijscafé, dat de eerste twee jaar een vas…

Onderwijscafé voor onderwijsassistenten jaar 2

  1 november 2022

 48 plekken vrij

Wij hebben jouw ontwikkeling hoog in het vaandel staan. Speciaal voor startende leerkrachten en onderwijsassistenten organiseren wij daarom het Onderwijscafé, dat de eerste twee jaar een vas…

Onderwijscafé voor leerkrachten jaar 2

  2 november 2022

 46 plekken vrij

Wij hebben jouw ontwikkeling hoog in het vaandel staan. Speciaal voor startende leerkrachten en onderwijsassistenten organiseren wij daarom het Onderwijscafé, dat de eerste twee jaar een vas…

Growth Mindset

 19 september 2022

 24 plekken vrij

Leerlingen die de overtuiging hebben dat je kunt blijven leren en ontwikkelen:

  • Hebben betere leerresultaten
  • Zijn creatiever
  • Voelen zich vaardig
  • Hebben v…

Signaleren en begrenzen van grensoverschrijdend gedrag in de school

 13 februari 2023

 25 plekken vrij

In toenemende mate krijgt het onderwijs te maken met complexe maatschappelijke problemen. Het bewust creëren van een sociaal veilig klimaat zorgt ervoor dat grensoverschrijdend gedrag, zoals v…

Effectief begrijpend en betekenisvol lezen met Close Reading

 16 november 2022

 44 plekken vrij

Begrijpend lezen speelt een belangrijke rol in het schoolsucces van kinderen en hun latere maatschappelijke functioneren. Als leerkracht doe je dan ook je uiterste best om deze vaardigheid zo goed …

E-Wise

 Online

  1 september 2022

 46 plekken vrij

E-Wise is marktleider op het gebied van online nascholing voor de onderwijsprofessional in het primair en voorgezet onderwijs. 

Met E-wise heb je alle vrijheid om zelf in te vullen …

Bouwen aan een stevig rekenmuurtje

 Expertisecentrum, Jachtlaan 21 Winschoten

  4 oktober 2022

 43 plekken vrij

Onderzoek heeft aangetoond dat leren rekenen een stapeling is van kennis en vaardigheden. Die stapeling is gevisualiseerd in het zogenaamde rekenmuurtje. De cruciale bouwstenen, de zogenaamde dremp…

Leerlijnen rekenen op weg naar 1S

 Expertisecentrum, Jachtlaan 21 Winschoten

 15 december 2022

 40 plekken vrij

Het doel van de cursus is om de vakinhoudelijke kennis over de opbouw van leerlijnen te verdiepen. Na het volgen van deze cursus heb je kennis van de cruciale momenten binnen leerlijnen. Daarnaast …

Rekenen in groep 1-2: Een basis om op te bouwen!

 Expertisecentrum, Jachtlaan 21 Winschoten

  5 oktober 2022

 49 plekken vrij

Een goede start begint in groep 1 en 2. Hiervoor is het nodig dat kinderen in de kleuterperiode een motiverend aanbod krijgen, waarbij ze veel kunnen handelen, rekentaal leren gebruiken en samen de…

Spel stimuleren en begeleiden bij jonge kinderen

 Expertisecentrum, Jachtlaan 21 Winschoten

 21 februari 2023

 47 plekken vrij

Jonge kinderen spelen graag, het is leidend in hun handelen. Via spel krijgen jonge kinderen steeds meer grip op de wereld om hen heen, zowel letterlijk als figuurlijk. Kenmerkend in het spel is da…

Kindertalentenfluisteraar

 40 plekken vrij

Een kindertalentenfluisteraar is iemand die het erg leuk vindt om talentgesprekken te voeren met kinderen. Zo’n gesprek zorgt ervoor:

  • Dat kinderen hun eigen talenten onder woor…

Doorgaande lijn VVE overgang naar groep 1,2,3

 15 september 2022

 13 plekken vrij

In vier bijeenkomsten hebben we veel aandacht voor casuïstiek, kijken we samen naar praktijkvoorbeelden, reflecteren we op eigen praktijk en creëren we voor eigen praktijk (speel-leeromge…

Overige data

Deze cursus vindt plaats over meerdere datums, u kunt enkel komen wanneer u ook op de start datum bent geweest.

Datum: 6 oktober 2022 15:00

Sessie duur: 150 minuten

Datum: 20 februari 2023 15:00

Sessie duur: 150 minuten

Datum: 17 april 2023 15:00

Sessie duur: 150 minuten

Spelend leren in een rijke speelleeromgeving

 25 plekken vrij

In twee bijeenkomsten (totaal 4,5 uur) wordt je meegenomen in de uitgangspunten van het spelend leren én een rijke speelleeromgeving.

Heeft u nog vragen? Vraag onze trainingsadviseur.

Contact

Wij zijn ons er terdege van bewust dat het scholingsaanbod op deze site niet compleet is en daarmee niet aan ieders wensen kan voldoen. Mocht u specifieke wensen hebben schroom dan niet om dit aan ons door te geven via ons mailadres: academie@sooog.nl. Wij kunnen dan bekijken of er meer belangstelling voor is en of we dit alsnog kunnen toevoegen.

De cursussen zullen veelal op woensdagmiddag of na schooltijd gegeven worden op één van de scholen van SOOOG. De exacte data, tijden en locaties worden zo snel mogelijk bekend gemaakt via de website. Indien u zich heeft aangemeld voor een training, ontvangt u automatisch een mail met daarin de data, tijd en locatie.