Cursussen

Spelen met een doel

 12 november 2019

 23 plekken vrij

Spel vormt vrijwel altijd de basis van effectief, doelgericht en motiverend onderwijs. Spelen is een natuurlijke behoefte van kinderen. Het geeft niet alleen plezier; het is ook nog eens essentieel voor de ontwikkeling. Maar kan spel ook een bijdrage leveren aan het behalen van onderwijsdoelen bij leerlingen die (zeer) grote moeite hebben met leren? En hoe pak je dat dan aan?

21th century skills in de klas

 10 februari 2020

 22 plekken vrij

De kennissamenleving van de toekomst vraagt andere vaardigheden van onze leerlingen dan we tot nu toe gewend zijn. In de toekomstige samenleving is steeds meer kennis beschikbaar, kennis die leerlingen moeten kunnen construeren, begrijpen en ontwikkelen. Skills als samenwerken, creativiteit, ict-vaardigheden en mediawijsheid krijgen een belangrijke rol. Vaardigheden die je zelf misschien nog niet eens goed beheerst. Hoe kun je je leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op het leren en werken in de 21e eeuw?

Management drives: een spannende kijk op leiderschap

 21 november 2019

 21 plekken vrij

Het is veelal een flinke uitdaging om een grote verandering, zoals een nieuwe werkwijze, door te voeren binnen uw school of organisatie. De omschakeling kost vaak meer tijd en energie dan verwacht, wat ten koste kan gaan van de aandacht en zorg voor de eigenlijke werktaken.

Met Management Drives krijg u meer grip op dergelijke veranderprocessen. U ontdekt wat de drijfveren zijn van uw organisatie en medewerkers. Wie is de visionair (geel)? Wie heeft een people manager in zich (groen)? En wie staat voor durf, tempo en kracht en floreert daardoor in autoritaire rollen (rood)? Management Drives schept duidelijkheid en toont de krachten en kansen in jouw organisatie om verandering effectief te realiseren.

Tandem driedaagse

 € 1.195,00

 25 plekken vrij

Driedaagse cursus voor het tandem: directeur en intern begeleider. ‘We weten nu allemaal wat er op ons bordje ligt. De lijnen zijn duidelijk. We komen niet meer in elkaars vaarwater.’

Het tandem van directeur en intern begeleider kan een energieke samenwerking tot stand brengen tussen teamleden, hoe sterk ze ook in leeftijd, ervaring, mensbeeld, persoonlijkheid en ambitie van elkaar verschillen. Vroeg signaleren, op tijd bijsturen, corrigeren met behoud van de relatie, goed voorbereid zijn op spanningen tussen volwassen begint na de laatste cursusdag. Samen als tandem aan de slag? Vanaf de eerste minuut met deze cursus.

Samen leren lezen met SpeLezen

 € 400,00

 24 plekken vrij

Boeken dicht, de hoeken in!

De huidige methodes om te leren lezen zijn voor sommige kinderen als een dieet en voor anderen gaat de methodetrein te snel en mogen ze erachteraan rennen…. Kinderen in groep 4 die de tweetekenklanken nog omkeren enzovoort. Als leerkracht heb je je handen er vok aan!

 

Op weg naar gepersonaliseerd(er) onderwijs

 € 400,00

 24 plekken vrij

Personaliseren: je komt het overal tegen. Bleef dit in het verleden nog beperkt tot het personaliseren van broodbakjes, sleutelhangers en mokken, tegenwoordig streeft ook het onderwijs naar een gepersonaliseerd aanbod. Maar, de zoektocht naar een gepersonaliseerd aanbod dat past binnen de identiteit van de school blijkt vaak lastig.

Alleen al de vraag hoe je moet beginnen, levert de nodige hoofdbrekens op.

Met sprongen vooruit voor groep 1 en 2 vervolg

  4 maart 2020

 € 425,00

 24 plekken vrij

In de vervolgcursus komen nieuwe activiteiten aan de orde waarbij speciale aandacht is voor de juiste rekeninterventies

Met sprongen vooruit voor groep 3 en 4 vervolg

 18 maart 2020

 € 425,00

 21 plekken vrij

In de vervolgcursus groep 3&4 van drie bijeenkomsten komt de leerlijn van het vermenigvuldigen en delen aan de orde, geïllustreerd aan de hand van oefeningen en spellen die u direct de volgende dag kunt inzetten. 

Met sprongen vooruit voor groep 5 en 6

 Obs Hendrik Wester

 26 februari 2020

 € 525,00

 13 plekken vrij

In deze cursus (4 bijeenkomsten) krijgt u overzicht van de rekenleerlijnen voor het rekenen tot 100.000 en verder.

U leert hoe u goede oefenlessen kunt geven en u krijgt ruim honderd oefeningen en spellen aangereikt die geplaatst zijn in de rekenleerlijn.

Met sprongen vooruit voor groep 7 en 8

 Obs De Noordkaap

 14 oktober 2019

 € 525,00

 15 plekken vrij

In deze cursus (4 bijeenkomsten) krijgt u overzicht van de rekenleerlijnen gebroken en gehele getallen.

U leert hoe u goede oefenlessen geeft. U krijgt oefeningen aangereikt die een operationalisering zijn van de doelen en de leerlijnen dekken.

Hoogbegaafde onderpresteerders

 20 plekken vrij

Het is belangrijk dat (hoog)begaafde onderpresteerders vroeg worden gesignaleerd. Slimme kleuters hebben al de neiging om te gaan onderpresteren. Ze zien al heel snel wat ‘gebruikelijk’ is en passen zich snel aan om bij de groep te horen. Ze gaan bijvoorbeeld weer krassen, terwijl ze al poppetjes kunnen tekenen. 

IGDI plus-model en differentiëren – hoogbegaafdheid

 24 plekken vrij

Al het onderzoek laat zien dat het Directe Instructiemodel het meeste leerrendement oplevert. Het IGDI plus-model (Brouwer & Ahlers, 2011) zorgt er voor dat de leerkracht ook instructie geeft aan sterke (inclusief de hoogbegaafde) leerlingen. 

Executieve functies

 16 plekken vrij

Waarom zijn sommige kinderen bijna nooit op tijd klaar? Waarom hebben sommige kinderen moeite met het starten van een taak en het vasthouden van de aandacht? Waarom zijn sommige kinderen zo rommelig en chaotisch? Wat moet je met kinderen die worstelen met simpele taken als opruimen, aankleden en huiswerk maken? Of met kinderen die moeilijk kunnen omgaan met boosheid en teleurstelling? Waar ligt dat aan?

Het antwoord op deze vragen ligt in de ontwikkeling van executieve functies. Tijdens deze cursus krijg je inzicht in de ontwikkeling van de executieve vaardigheden. Als kinderen deze vaardigheden goed hebben ontwikkeld, laten ze zich minder snel afleiden door allerlei prikkels, kunnen ze beter bij de les blijven en zijn ze in staat hun werk beter te plannen.

Klankkast voor kleuters

 23 plekken vrij

Je wilt gericht werken aan het fonemisch bewustzijn? Voor de ontwikkeling van het fonemisch bewustzijn bij kinderen van 4-6 jaar is het goed om elke dag 15 minuten te werken aan de doelen hiervan. Een klankkast is hierbij een praktische, meervoudig inzetbaar hulpmiddel.

Leeskastje

 22 plekken vrij

Het leeskastje richt zich op de eerste zes tussendoelen van Beginnende geletterdheid. Het protocol Leesproblemen en dyslexie, uitgegeven door het Expertisecentrum Nederlands, kan voor leerkrachten als leidraad dienen bij het signaleren van dyslexie. Vanaf groep 3 geeft het volgen van dit protocol een goede houvast van het gericht geven van hulp bij dyslexie.

Betrokken leerlingen in de rekenles

 € 245,00

 23 plekken vrij

We weten dat leerlingen meer leren als ze weten wat ze gaan leren. En als ze weten hoe ze gaan leren. De doelen van de les worden bijna overal benoemd en in de praktijk wordt veel geëxperimenteerd met het zichtbaar maken van doelen. Toch kan je er behoorlijk tegenaan lopen dat leerlingen in de rekenles behoorlijk ongemotiveerd of zelfs gefrustreerd zijn. Zou het mogelijk zijn om de betrokkenheid van leerlingen te verhogen en in de rekenles op een effectieve manier te werken? Daar gaat deze cursus over.

Kijk op rekenontwikkeling

 17 maart 2020

 24 plekken vrij

Om optimaal je rekenonderwijs te kunnen geven is het van belang om te weten hoe je leerlingen rekenen. Dit vraagt van de leerkrachte om te kijken en te luisteren naar de leerlingen en regelmatig gesprekjes te voeren met de leerlingen.

Als je weet hoe je leerlingen redeneren en denken kun je snel en adequaat reageren en de leerlingen verder helpen in hun rekenontwikkeling.

Spel stimuleren en begeleiden

 10 februari 2020

 20 plekken vrij

“En toen was ik de verkoper en toen ging jij…”. Voor jonge kinderen is spelen de basis van het leren. Door het spelen krijgen ze grip op de wereld. Informatie uit de directe leefwereld komt terug in het handelen en de taal van de kinderen. Daarmee is spel voor het onderwijs een bijzonder activiteit, zowel in groep 1 en 2 als in groep 3.

Een goede start voor begrijpend lezen = begrijpend luisteren

 28 november 2019

 25 plekken vrij

Doel
Bij jonge kinderen is interactief voorlezen een krachtig middel om taal te stimuleren en woordenschat uit te breiden. Tijdens deze cursus leert u stap voor stap hoe u het interactief voorlezen op een doelgerichte manier in kunt zetten, waarbij het begrijpend lezen gestimuleerd wordt.

Met de muziek mee

 € 325,00

 24 plekken vrij

Muziek is een universele taal waarbij geen bijzondere vaardigheden en kennis nodig zijn om er van te kunnen genieten. Maar als je als docent in het basisonderwijs dit vak wilt geven, dan komt er toch wel heel wat bij kijken. Want hoe leer nu ook al weer een lied aan, hoe stel je een relevante luistervraag en wat doe ik eigenlijk met het schoolinstrumentarium? Op deze, en nog veel meer vragen wordt tijdens de cursus “Met de muziek mee” een antwoord gegeven.

Verhalen vangen, een training in luisteren

 € 325,00

 24 plekken vrij

Waarom komen ouders niet naar de ouderavond of naar de inloop? Wat vinden de ouders die niet zo vaak komen eigenlijk van uw organisatie? Wat zijn positieve en negatieve ervaringen van kinderen op school, de opvang of in de buurt en wat vindt de school van hun contact met ouders?

Er zit veel informatie bij ouders, kinderen en leerkrachten die onderbelicht blijft. In plaats van de antwoorden zelf in te vullen blijkt het heel effectief om de verhalen van ouders, leerkrachten en kinderen en ook bijvoorbeeld ondersteuners zelf te horen.

Hoe dat wordt gedaan leert u in de training ‘verhalen vangen’.

Kinderyoga op school

 18 plekken vrij

Prestatiegericht werken, groter wordende groepen en hoge verwachtingen kunnen veel stress en onrust geven bij kinderen en leerkrachten. De maatschappij vraagt meer en meer. We moeten meedraaien maar ondertussen een nieuwe manier vinden om hier mee om te gaan. Yoga kan hier een uitkomst in bieden. Het brengt rust in het hoofd en lichaam. Het ontwikkelt je zelfvertrouwen, helpt bij concentratiestoornissen en je leert te luisteren naar je lichaam. Daarnaast verbetert het de leerpresentaties en de relaties onderling.

Sensorische informatieverwerking 2020

 € 875,00

 21 plekken vrij

Veel professionals die met kinderen werken zien dat bepaalde kinderen zintuiglijke prikkels anders verwerken. Denk aan een kind dat:

  • Moeite heeft met aanraking of het dragen van bepaalde kleding
  • Snel afgeleid raakt door wat het hoort of ziet
  • Opeens boos wordt
  • Zich veel stoot of valt
  • Weg droomt of
  • Voortdurend in beweging is

Breinleren

 16 plekken vrij

De meeste leerkrachten weten meer over hun fiets dan over het brein, terwijl onderwijs alles te maken heeft met het brein. En als je je in de werking van het brein verdiept, zie je door de bomen al snel het bos niet meer. Misschien wil je wel meer kennis van het brein, maar waar moet je beginnen? En hoe vertaal je deze kennis naar je onderwijs aan leerlingen met speciale onderwijsbehoeften en leerachterstanden?

Begrijpend luisteren en lezen

 23 plekken vrij

Je kent ze vast. De leerling die technisch goed leest, maar niets lijkt te begrijpen van de tekst. Of juist de leerling die niet kan lezen, maar wel meedoet met de les door (begrijpend) te luisteren naar een tekst. Het is echter een misvatting om te denken dat begrijpend leesonderwijs moet starten vanaf het moment dat een leerling technisch goed kan lezen. Door goede aansprekende beelden en teksten te gebruiken kun jij deze leerlingen helpen betekenis te verlenen aan de wereld om hen heen.

Werkhouding

 24 plekken vrij

In het onderwijs aan leerlingen in het speciaal (basis) onderwijs is één van de meeste belangrijke doelen te zorgen dat de leerlingen zich zo zelfstandig mogelijk redden in alledaagse situaties. Leerlingen die moeilijk of zelfs zeer moeilijk leren, krijgen op school veel extra hulp en begeleiding. Deze goed bedoelde en intensieve hulp kan er echter toe leiden dat leerlingen eerder gaan afwachten dan dat ze zelf initiatieven nemen. Om die reden is het van groot belang dat leerlingen in het s(b)o/vso leren hoe ze een meer zelfstandige en proactieve werkhouding kunnen aannemen.

Vakmanschap gedrag

 24 plekken vrij

Als ervaren leerkracht in het speciaal (basis)onderwijs of praktijkonderwijs weet je als geen ander welke behoeftes je leerlingen hebben om zich veilig te voelen op school en in de klas. Toch kan zo’n veilig pedagogisch klimaat binnen ‘no time’ veranderen wanneer een of meer leerlingen zich boos, gefrustreerd of angstig voelen. Bij deze leerlingen dien je als professional extra voelsprieten te ontwikkelen om situaties goed in te schatten en incidenten te voorkomen.

Breinleren assistenten

 25 plekken vrij

Bij leerlingen in het s(b)o, vso of pro lijkt de leerstof soms niet te beklijven. Hoe kan het dat de leerling vandaag de leerstof beheerst en morgen er niets van begrijpt? Dat heeft alles te maken met de werking van de hersenen. Alle informatie wordt opgeslagen in de hersenen; ze vormen een soort harde schijf.

Ondersteunende gebaren

 24 plekken vrij

Communiceren met behulp van ondersteunende gebaren is prettig voor leerlingen. Zij begrijpen woorden, zinnen en verhaaltjes sneller en krijgen daardoor zichtbaar meer (zelf)vertrouwen. Daarnaast leidt het gebruik van gebaren niet tot de stagnatie van het (leren) spreken; het zorgt juist voor meer ontspannen communiceren. En dit is weer bevorderlijk voor het (leren) spreken

Oplossingsgericht coachen met kinderen

 € 395,00

 25 plekken vrij

Het programma is gebaseerd op de lesmethode Kids’Skills. Kids’s Skills is een speelse, praktische benadering voor het oplossen van moeilijkheden waar de kinderen mee te maken krijgen. Centraal staat één heel belangrijk idee: praktisch alle problemen kunnen worden opgevat als vaardigheden die nog ontwikkeld moeten worden. Kinderen blijken heel goed in staat om hun eigen problemen en vragen te onderzoeken en op te lossen. Oplossingsgericht werken is een manier van enken die kinderen veel ruimte biedt om eigenaar van hun eigen veranderingsproces te zijn. De focus ligt op wat kinderen en hun omgeving voor het probleem in de plaats willen, hoe ver ze daarin al zijn gekomen, en wat volgende stappen zullen zijn. De cursus biedt handvatten waar u meteen mee aan de slag kunt en geeft daarnaast een theoretische achtergrond over wat belangrijk is bij het coachen van kinderen.

Het lerende brein - De relatie tussen hersenen, gedrag en leren

 € 695,00

 20 plekken vrij

Ieder kind leert op een andere manier. Het ene kind heeft een voorkeur voor visuele informatie (plaatjes, schema’s), terwijl het andere kind baat heeft bij zinnen die puntsgewijs onder elkaar staan. En zo bestaan er nog veel meer verschillen in de manier waarop leerlingen nieuwe stof opnemen. Daarnaast spelen factoren als interesse, alertheid en afleidbaarheid een rol bij het aanleren van nieuwe informatie. Hoe kinderen leren heeft alles te maken met (de ontwikkeling van) hun hersenen. De relatie tussen hersenen, leren en gedrag is het werkterrein van de neuropsychologie. 

Fris voor de klas met Mindfulness

 € 360,00

 22 plekken vrij

Fris voor de Klas met Mindfulness is een nuchtere, praktische en persoonlijke training voor leraren die hun persoonlijke effectiviteit en werkplezier willen vergroten. De basis van Fris voor de Klas is het officiële, wetenschappelijk onderbouwde Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR)-programma. De oefeningen uit de training kun je direct benutten in je werk. We gebruiken voorbeelden uit je eigen praktijk als leerkracht of docent.

Na de training kun je in complexe situaties beter overzicht houden en heb je minder last van de werkdruk en stress. Je staat meer ontspannen voor de klas, kunt je beter concentreren, bent vaker met aandacht in het hier en nu en geniet meer van je werk. En dat heeft niet alleen een positief effect op jouw werkplezier, maar ook op de sfeer in de klas en de kwaliteit van je lessen.

Mindfulness in je klas (leerlingen)

 € 450,00

 25 plekken vrij

Heb je zelf een mindfulness training gedaan en wil je mindfulness ook graag inzetten voor je leerlingen in de klas? In de training Mindfulness in je Klas leer je hoe je met mindfulness meer aandacht en rust kunt creëren in de klas en bewust om kunt gaan met afwisseling in spanning & ontspanning, fysieke beweging & rust en focus & ruimte. Je gaat aan de slag met collega’s en deskundigen op het gebied van mindfulness en onderwijs. Je komt terug met concrete inzichten en werkvormen die je direct kan inzetten.

De overgang van groep 1 naar groep 2 naar groep 3

 Obs Houwingaham

 13 november 2019

 € 475,00

 16 plekken vrij

De tijd dat kleuters in groep 1 en 2 doorbrengen kan sterk verschillen. Kleuters die in mei jarig zijn, zitten doorgaans twee jaar in groep 1/2. Kinderen die in het najaar jarig zijn (najaarskinderen) kunnen ofwel bijna 3 jaar ofwel slechts anderhalf jaar in de kleutergroep zitten. Een immens verschil met gevolgen voor de verdere schoolloopbaan. De inspectie geeft aan dat kinderen het primair onderwijs in beginsel in acht jaar doorlopen. In deze periode mag het ontwikkelingsproces en het welbevinden van kinderen niet verstoord worden. Verlening van de kleuterbouw mag dus geen zittenblijven inhouden, maar moet een voortgang zijn van wat een kind al kan. De keuze voor verkorting of verlening heeft vooral te maken met het wel of niet bevorderen van de doorgaande ontwikkeling van kinderen. De voortgang in ontwikkeling is bepalend, niet de kalenderleeftijd. Het kind moet de kans krijgen om te starten met het leerproces.

Tweedaagse training Agile Scrum

 € 1.495,00

 23 plekken vrij

In deze tweedaagse training Agile Scrum leer je in korte tijd alles over Scrum, een slimme, inspirerende en vernieuwende projectaanpak. Na het volgen van de training weet je hoe je Scrum kunt toepassen in jouw praktijk: snel zelf aan de slag met het agile doorlopen van je projecten en ander werk!

Op ontdekkingsreis in de “Wereld van Verschil” (DISC gedragsprofiel)

 € 390,00

 20 plekken vrij

Loop je in je werk steeds tegen dezelfde zaken aan. Heb je een allergie voor een bepaalde collega, leerling of ouder en vraag je jezelf af hoe dat komt? Dan is een coaching sessie met behulp van Maps Tell een echte eye opener.

Aan de slag met Positieve Educatie

 16 maart 2020

 € 755,00

 25 plekken vrij

Hee juf, we kunnen nu toch de ontspanningsoefeningen toepassen die we in de les geleerd hebben? Een uitspraak van een leerling uit de bovenbouw die samen met andere leerlingen een presentatie verzorgden voor een GGD congres over de impact van positieve psychologie op hun leven en leren. En dat na amper 2 maanden les in de positieve psychologie. 

De cursus vindt plaats op maandag 16 maart 2020, vrijdag 17 april 2020 en maandag 18 mei 2020 van 09.30-16.00 uur.

Oriëntatie op educatief leiderschap

 € 985,00

 23 plekken vrij

Ben je werkzaam in het onderwijs? Ben je toe aan een volgende stap of nieuwe uitdaging? Wil je meer weten of educatief leiderschap? ECNO biedt je de mogelijkheid om in vier dagen kennis te maken met verschillende aspecten van leiderschap in het onderwijs. Deze kennismaking kan je helpen bij de keuze voor een vervolgopleiding op het gebied van leiderschap.

Hoogbegaafdheid binnen de school

 24 plekken vrij

Wordt er van de leerkracht speciale vaardigheden verwacht om les te kunnen geven aan (hoog)begaafde leerlingen? Het kunnen differentiëren speelt hierbij in ieder geval een grote rol, naast goede vragen kunnen stellen (drie hoogste cognitieve denkprocessen van de Taxonomie van Bloom) en de mogelijkheden om de behoefte van deze leerlingen te begrijpen en er voor open te staan. 

Redzaamheidslezen

 21 plekken vrij

De meeste kinderen worden twee keer per jaar getoetst met de DMT-woordentoets. Een onderdeel van de toets instructie is dat het SNEL moet. Dat heeft als gevolg dat er in de loop van de jaren een gejaagdheid in het lezen is ontstaan die aangeduid wordt met racelezen. De vraag is echter wie er hardop snel moet kunnen lezen. Dat is eigenlijk alleen de notaris. Verder heeft dat geen enkele zin.  

Deze cursus gaat (vooralsnog) niet door vanwege te weinig aanmeldingen. Bij voldoende aanmeldingen plannen we een nieuwe datum.

Heeft u nog vragen? Vraag onze trainingsadviseur.

Contact

Wij zijn ons er terdege van bewust dat het scholingsaanbod op deze site niet compleet is en daarmee niet aan ieders wensen kan voldoen. Mocht u specifieke wensen hebben schroom dan niet om dit aan ons door te geven via ons mailadres: academie@sooog.nl. Wij kunnen dan bekijken of er meer belangstelling voor is en of we dit alsnog kunnen toevoegen.

De cursussen zullen veelal op woensdagmiddag of na schooltijd gegeven worden op één van de scholen van SOOOG. De exacte data, tijden en locaties worden zo snel mogelijk bekend gemaakt via de website. Indien u zich heeft aangemeld voor een training, ontvangt u automatisch een mail met daarin de data, tijd en locatie.