Het volgen van een opleiding

 100 plekken vrij

Naast de aangeboden workshops en cursussen kun je vanuit de SOOOG Academie ook opleidingen volgen die passend zijn bij de ontwikkelingen en cruciaal zijn voor de scholen, bijvoorbeeld de opleiding …

Verdieping rekenen voor onderwijsassistenten

 Online

 22 november 2023

 92 plekken vrij

Onderwijsassistenten voeren allerlei activiteiten uit die bijdragen aan een betere ontwikkeling van kinderen. Zij begeleiden hiervoor onder verantwoordelijkheid van de leerkracht individuele of kle…

Overige data

Deze cursus vindt plaats over meerdere datums, u kunt enkel komen wanneer u ook op de start datum bent geweest.

Datum: 9 januari 2024 15:30

Sessie duur: 120 minuten

Datum: 15 februari 2024 15:30

Sessie duur: 120 minuten

Verdieping taal voor onderwijsassistenten

 Online

 13 maart 2024

 92 plekken vrij

Onderwijsassistenten voeren allerlei activiteiten uit die bijdragen aan een betere ontwikkeling van kinderen. Je begeleidt hiervoor onder verantwoordelijkheid van de leerkracht individuele of klein…

Overige data

Deze cursus vindt plaats over meerdere datums, u kunt enkel komen wanneer u ook op de start datum bent geweest.

Datum: 9 april 2024 15:30

Sessie duur: 120 minuten

Datum: 16 mei 2024 15:30

Sessie duur: 120 minuten

Stop pesten met de steungroepaanpak

  5 februari 2024

 100 plekken vrij

De steungroepaanpak is een oplossingsgerichte en effectieve manier om pesten snel te stoppen. Het is een methode die goed werkt, mits het op de juiste manier toegepast wordt. Uitgangspunt van de st…

Overige data

Deze cursus vindt plaats over meerdere datums, u kunt enkel komen wanneer u ook op de start datum bent geweest.

Datum: 11 maart 2024 15:00

Sessie duur: 150 minuten

Datum: 8 april 2024 15:00

Sessie duur: 150 minuten

Bijzondere kinderen in je groep

 Online

 12 februari 2024

 90 plekken vrij

 Als leerkracht krijg je steeds vaker te maken met leerlingen met (kenmerken van) een Autisme Spectrum Stoornis (ASS), een aandachtstekortstoornis met of zonder hyperactiviteit (ADHD) of oppos…

Overige data

Deze cursus vindt plaats over meerdere datums, u kunt enkel komen wanneer u ook op de start datum bent geweest.

Datum: 18 maart 2024 15:00

Sessie duur: 150 minuten

Datum: 15 april 2024 15:00

Sessie duur: 150 minuten

De overgang van peuter naar kleuter

  5 oktober 2023

 99 plekken vrij

Deze training is bedoeld voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten in de onderbouw samen, om elkaar te ontmoeten, in gesprek te raken en meer te weten te komen over gezamenlijke onderwerpen!

Feedback in de klas

  7 december 2023

 99 plekken vrij

Uit veel onderzoek blijkt dat feedback een van de krachtigste invloeden op lesgeven en leren is. Maar, het effect hangt sterk af van het type feedback en hoe deze wordt gegeven en ontvangen. Wat is…

Overige data

Deze cursus vindt plaats over meerdere datums, u kunt enkel komen wanneer u ook op de start datum bent geweest.

Datum: 1 februari 2024 15:30

Sessie duur: 120 minuten

Sociale Veiligheid

 97 plekken vrij

Leerlingen in het basisonderwijs ontwikkelen zich en leren beter in een sociaal veilig en positief klimaat. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. De komende jaren zal de overheid, ook middels …

Eerste hulp aan kinderen (herhaling voor de deelnemers die 2 jaar geleden hebben deelgenomen aan de cursus)

 11 oktober 2023

 95 plekken vrij

Let op! Dit is een herhalingscursus. De basiscursus wordt ook dit jaar aanboden. 

Hoe behandel je een wespensteek? En wat moet je doen als je kind zich verslikt in …

Overige data

Deze cursus vindt plaats over meerdere datums, u kunt enkel komen wanneer u ook op de start datum bent geweest.

Datum: 15 november 2023 13:30

Sessie duur: 180 minuten

Een goede basis voor vertrouwenspersonen in het onderwijs

 Nog niet bekend

 99 plekken vrij

De interne vertrouwenspersoon vervult een spilfunctie in het borgen en bevorderen van de veiligheid op school. De vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt voor leerlingen en ouders die in vertrouwen…

KiVa

 Nog niet bekend

 50 plekken vrij

KiVa begint met een STARTtraining voor het personeel. Deze training wordt gegeven door een gecertificeerde KiVa trainer.

Vreedzame school

 Nog niet bekend

 50 plekken vrij

Je hoort je collega’s praten over emotiethermometers, opstekers en afbrekers. In een klas ligt een bal die eruit ziet als een wereldbol. Wat houdt dat allemaal in? Als nieuwe leerkracht of on…

Kanjertraining

 Nog niet bekend

 49 plekken vrij

Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas. Hierdoor kunnen kinderen weer tot leren komen en leerk…

Heeft u nog vragen? Vraag onze trainingsadviseur.

Contact

Wij zijn ons er terdege van bewust dat het scholingsaanbod op deze site niet compleet is en daarmee niet aan ieders wensen kan voldoen. Mocht u specifieke wensen hebben schroom dan niet om dit aan ons door te geven via ons mailadres: academie@sooog.nl. Wij kunnen dan bekijken of er meer belangstelling voor is en of we dit alsnog kunnen toevoegen.

De cursussen zullen veelal op woensdagmiddag of na schooltijd gegeven worden op één van de scholen van SOOOG. De exacte data, tijden en locaties worden zo snel mogelijk bekend gemaakt via de website. Indien u zich heeft aangemeld voor een training, ontvangt u automatisch een mail met daarin de data, tijd en locatie.