Cursussen

Management drives: een spannende kijk op leiderschap

 15 januari 2020

 20 plekken vrij

Het is veelal een flinke uitdaging om een grote verandering, zoals een nieuwe werkwijze, door te voeren binnen uw school of organisatie. De omschakeling kost vaak meer tijd en energie dan verwacht, wat ten koste kan gaan van de aandacht en zorg voor de eigenlijke werktaken.

Met Management Drives krijg u meer grip op dergelijke veranderprocessen. U ontdekt wat de drijfveren zijn van uw organisatie en medewerkers. Wie is de visionair (geel)? Wie heeft een people manager in zich (groen)? En wie staat voor durf, tempo en kracht en floreert daardoor in autoritaire rollen (rood)? Management Drives schept duidelijkheid en toont de krachten en kansen in jouw organisatie om verandering effectief te realiseren.

Met sprongen vooruit voor groep 1 en 2 vervolg

  4 maart 2020

 € 425,00

 24 plekken vrij

In de vervolgcursus komen nieuwe activiteiten aan de orde waarbij speciale aandacht is voor de juiste rekeninterventies

Met sprongen vooruit voor groep 3 en 4 vervolg

 18 maart 2020

 € 425,00

 20 plekken vrij

In de vervolgcursus groep 3&4 van drie bijeenkomsten komt de leerlijn van het vermenigvuldigen en delen aan de orde, geïllustreerd aan de hand van oefeningen en spellen die u direct de volgende dag kunt inzetten. 

Met sprongen vooruit voor groep 5 en 6

 Obs Hendrik Wester

 26 februari 2020

 € 525,00

 11 plekken vrij

In deze cursus (4 bijeenkomsten) krijgt u overzicht van de rekenleerlijnen voor het rekenen tot 100.000 en verder.

U leert hoe u goede oefenlessen kunt geven en u krijgt ruim honderd oefeningen en spellen aangereikt die geplaatst zijn in de rekenleerlijn.

Met sprongen vooruit voor groep 7 en 8

 Obs De Noordkaap

 14 oktober 2019

 € 525,00

 15 plekken vrij

In deze cursus (4 bijeenkomsten) krijgt u overzicht van de rekenleerlijnen gebroken en gehele getallen.

U leert hoe u goede oefenlessen geeft. U krijgt oefeningen aangereikt die een operationalisering zijn van de doelen en de leerlijnen dekken.

Hoogbegaafde onderpresteerders

  2 maart 2020

 22 plekken vrij

Het is belangrijk dat (hoog)begaafde onderpresteerders vroeg worden gesignaleerd. Slimme kleuters hebben al de neiging om te gaan onderpresteren. Ze zien al heel snel wat ‘gebruikelijk’ is en passen zich snel aan om bij de groep te horen. Ze gaan bijvoorbeeld weer krassen, terwijl ze al poppetjes kunnen tekenen. 

Data: 2 maart en 16 maart, 15.00-17.30 uur, locatie volgt

Executieve functies

 obs Jaarfke, Torum 15 Scheemda

 13 plekken vrij

Waarom zijn sommige kinderen bijna nooit op tijd klaar? Waarom hebben sommige kinderen moeite met het starten van een taak en het vasthouden van de aandacht? Waarom zijn sommige kinderen zo rommelig en chaotisch? Wat moet je met kinderen die worstelen met simpele taken als opruimen, aankleden en huiswerk maken? Of met kinderen die moeilijk kunnen omgaan met boosheid en teleurstelling? Waar ligt dat aan?

Het antwoord op deze vragen ligt in de ontwikkeling van executieve functies. Tijdens deze cursus krijg je inzicht in de ontwikkeling van de executieve vaardigheden. Als kinderen deze vaardigheden goed hebben ontwikkeld, laten ze zich minder snel afleiden door allerlei prikkels, kunnen ze beter bij de les blijven en zijn ze in staat hun werk beter te plannen.

 

Spel stimuleren en begeleiden

 10 februari 2020

 20 plekken vrij

“En toen was ik de verkoper en toen ging jij…”. Voor jonge kinderen is spelen de basis van het leren. Door het spelen krijgen ze grip op de wereld. Informatie uit de directe leefwereld komt terug in het handelen en de taal van de kinderen. Daarmee is spel voor het onderwijs een bijzonder activiteit, zowel in groep 1 en 2 als in groep 3.

Sensorische informatieverwerking 2020

 € 875,00

 21 plekken vrij

Veel professionals die met kinderen werken zien dat bepaalde kinderen zintuiglijke prikkels anders verwerken. Denk aan een kind dat:

  • Moeite heeft met aanraking of het dragen van bepaalde kleding
  • Snel afgeleid raakt door wat het hoort of ziet
  • Opeens boos wordt
  • Zich veel stoot of valt
  • Weg droomt of
  • Voortdurend in beweging is

Breinleren

 Van der Valk, Balkenweg 1, 9405 CC, Assen

 23 januari 2020

 € 950,00

 13 plekken vrij

De meeste leerkrachten weten meer over hun fiets dan over het brein, terwijl onderwijs alles te maken heeft met het brein. En als je je in de werking van het brein verdiept, zie je door de bomen al snel het bos niet meer. Misschien wil je wel meer kennis van het brein, maar waar moet je beginnen? En hoe vertaal je deze kennis naar je onderwijs aan leerlingen met speciale onderwijsbehoeften en leerachterstanden?


Het lerende brein - De relatie tussen hersenen, gedrag en leren

 € 695,00

 19 plekken vrij

Ieder kind leert op een andere manier. Het ene kind heeft een voorkeur voor visuele informatie (plaatjes, schema’s), terwijl het andere kind baat heeft bij zinnen die puntsgewijs onder elkaar staan. En zo bestaan er nog veel meer verschillen in de manier waarop leerlingen nieuwe stof opnemen. Daarnaast spelen factoren als interesse, alertheid en afleidbaarheid een rol bij het aanleren van nieuwe informatie. Hoe kinderen leren heeft alles te maken met (de ontwikkeling van) hun hersenen. De relatie tussen hersenen, leren en gedrag is het werkterrein van de neuropsychologie. 

Op ontdekkingsreis in de “Wereld van Verschil” (DISC gedragsprofiel)

 € 390,00

 20 plekken vrij

Loop je in je werk steeds tegen dezelfde zaken aan. Heb je een allergie voor een bepaalde collega, leerling of ouder en vraag je jezelf af hoe dat komt? Dan is een coaching sessie met behulp van Maps Tell een echte eye opener.

Heeft u nog vragen? Vraag onze trainingsadviseur.

Contact

Wij zijn ons er terdege van bewust dat het scholingsaanbod op deze site niet compleet is en daarmee niet aan ieders wensen kan voldoen. Mocht u specifieke wensen hebben schroom dan niet om dit aan ons door te geven via ons mailadres: academie@sooog.nl. Wij kunnen dan bekijken of er meer belangstelling voor is en of we dit alsnog kunnen toevoegen.

De cursussen zullen veelal op woensdagmiddag of na schooltijd gegeven worden op één van de scholen van SOOOG. De exacte data, tijden en locaties worden zo snel mogelijk bekend gemaakt via de website. Indien u zich heeft aangemeld voor een training, ontvangt u automatisch een mail met daarin de data, tijd en locatie.