Veiligheidscoördinator

 21 plekken vrij

Leerlingen in het basisonderwijs ontwikkelen zich en leren beter in een sociaal veilig en positief klimaat. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. De komende jaren zal de overheid, ook middels …

Effectief begrijpend en betekenisvol lezen met Close Reading

 OBS de Tweemaster, Winschoten

 22 maart 2023

 45 plekken vrij

Hoe mooi zou het zijn dat je een klas vol gemotiveerde lezers hebt? Waarin jij als leerkracht ook zélf gemotiveerd bent om met begrijpend lezen aan de slag te zijn. Je aanpak werkt. Dat merk…

Overige data

Deze cursus vindt plaats over meerdere datums, u kunt enkel komen wanneer u ook op de start datum bent geweest.

Datum: 12 april 2023 14:00

Sessie duur: 150 minuten

Datum: 17 mei 2023 14:00

Sessie duur: 150 minuten

Datum: 7 juni 2023 14:00

Sessie duur: 150 minuten

Datum: 21 juni 2023 14:00

Sessie duur: 150 minuten

Spelend leren in een rijke speelleeromgeving

 31 mei 2023

 17 plekken vrij

In twee bijeenkomsten (totaal 4,5 uur) wordt je meegenomen in de uitgangspunten van het spelend leren én een rijke speelleeromgeving.

Kind-leergesprekken voeren in de klas

 Hendrik Westerschool, Oude Pekela

 29 maart 2023

 15 plekken vrij

Kindgesprekken zijn een eenvoudige, maar effectieve manier om het kind meer eigenaarschap te geven ten aanzien van zijn eigen leerproces. Maar waarover en hoe praten we dan met kinderen? Welke vrag…

Overige data

Deze cursus vindt plaats over meerdere datums, u kunt enkel komen wanneer u ook op de start datum bent geweest.

Datum: 19 april 2023 14:30

Sessie duur: 150 minuten

Met sprongen vooruit 3/4 Vervolg

 OBS de Waterlelie, Albert Verweijstraat 1 in Winschoten

  7 februari 2023

 25 plekken vrij

 In de vervolgcursus groep 3/4 van vier bijeenkomsten verdiept u zich in het omgaan met contexten en u maakt een didactische kaart.&n…

Overige data

Deze cursus vindt plaats over meerdere datums, u kunt enkel komen wanneer u ook op de start datum bent geweest.

Datum: 14 maart 2023 15:30

Sessie duur: 150 minuten

Datum: 9 mei 2023 15:30

Sessie duur: 150 minuten

Datum: 13 juni 2023 15:30

Sessie duur: 150 minuten

Heeft u nog vragen? Vraag onze trainingsadviseur.

Contact

Wij zijn ons er terdege van bewust dat het scholingsaanbod op deze site niet compleet is en daarmee niet aan ieders wensen kan voldoen. Mocht u specifieke wensen hebben schroom dan niet om dit aan ons door te geven via ons mailadres: academie@sooog.nl. Wij kunnen dan bekijken of er meer belangstelling voor is en of we dit alsnog kunnen toevoegen.

De cursussen zullen veelal op woensdagmiddag of na schooltijd gegeven worden op één van de scholen van SOOOG. De exacte data, tijden en locaties worden zo snel mogelijk bekend gemaakt via de website. Indien u zich heeft aangemeld voor een training, ontvangt u automatisch een mail met daarin de data, tijd en locatie.