Het volgen van een opleiding

 100 plekken vrij

Naast de aangeboden workshops en cursussen kun je vanuit de SOOOG Academie ook opleidingen volgen die passend zijn bij de ontwikkelingen en cruciaal zijn voor de scholen, bijvoorbeeld de opleiding …

Verdieping taal voor onderwijsassistenten

 Online

 91 plekken vrij

Onderwijsassistenten voeren allerlei activiteiten uit die bijdragen aan een betere ontwikkeling van kinderen. Je begeleidt hiervoor onder verantwoordelijkheid van de leerkracht individuele of klein…

Sociale Veiligheid

 13 mei 2024

 94 plekken vrij

Leerlingen in het basisonderwijs ontwikkelen zich en leren beter in een sociaal veilig en positief klimaat. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. De komende jaren zal de overheid, ook middels …

Een goede basis voor vertrouwenspersonen in het onderwijs

 Nog niet bekend

 97 plekken vrij

De interne vertrouwenspersoon vervult een spilfunctie in het borgen en bevorderen van de veiligheid op school. De vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt voor leerlingen en ouders die in vertrouwen…

KiVa

 Nog niet bekend

 50 plekken vrij

KiVa begint met een STARTtraining voor het personeel. Deze training wordt gegeven door een gecertificeerde KiVa trainer.

Vreedzame school

 Nog niet bekend

 50 plekken vrij

Je hoort je collega’s praten over emotiethermometers, opstekers en afbrekers. In een klas ligt een bal die eruit ziet als een wereldbol. Wat houdt dat allemaal in? Als nieuwe leerkracht of on…

Kanjertraining

 Nog niet bekend

 47 plekken vrij

Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas. Hierdoor kunnen kinderen weer tot leren komen en leerk…

MR compleet

 KC Heiligerlee

  8 april 2024

 11 plekken vrij

De medezeggenschapsraad (MR) beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs. Deze cursus is voor zowel leerkrachten en schooll…

Heeft u nog vragen? Vraag onze trainingsadviseur.

Contact

Wij zijn ons er terdege van bewust dat het scholingsaanbod op deze site niet compleet is en daarmee niet aan ieders wensen kan voldoen. Mocht u specifieke wensen hebben schroom dan niet om dit aan ons door te geven via ons mailadres: academie@sooog.nl. Wij kunnen dan bekijken of er meer belangstelling voor is en of we dit alsnog kunnen toevoegen.

De cursussen zullen veelal op woensdagmiddag of na schooltijd gegeven worden op één van de scholen van SOOOG. De exacte data, tijden en locaties worden zo snel mogelijk bekend gemaakt via de website. Indien u zich heeft aangemeld voor een training, ontvangt u automatisch een mail met daarin de data, tijd en locatie.