Workshops

Programmeren met de Bee Bot

 15 januari 2020

 20 plekken vrij

Ook met jonge kinderen kun je al beginnen met programmeren. De Beebot is daarbij een leuk en eenvoudig te gebruiken instument.
Bij het programmeren van de Beebot moeten de leerlingen goed nadenken welke stappen de Beebot moet maken om te komen op de plek waar zij willen.

Herhalingscursus omgaan met een AED

 € 15,00

 13 plekken vrij

De herhalingscursus van de eerder aangeboden basiscursus.

Tijdens deze cursus komt aan bod:

  • Hoe je een hartstilstand herkent en wat je dan al eerste doet
  • Hoe je moet reanimeren en in welk tempo
  • Hoe je een AED aansluit en bedient

Mindmappen in de klas

 11 maart 2020

 22 plekken vrij

 

Een van de mogelijkheden om kinderen samenhangen te leren zien, is het maken van mindmaps. Bovendien sluit het maken van mindmaps aan bij hetgeen we weten over de werking van onze hersenen. 

Kleuters, onderzoekers in de dop

  4 maart 2020

 € 65,00

 28 plekken vrij

 

Heb jij ook kleuters in je klas die spelenderwijs leren door te onderzoeken, ontdekken en te experimenteren? Uitdagen is het codewoord, maar hoe stimuleer je kleuters optimaal zonder de samenhang van onderwijsdoelen uit het oog te verliezen?

In deze sessie gaan we op zoek naar educatieve kansen die in de kleuterklas (en daarbuiten) voor het oprapen liggen. Kleuters zijn als onderzoekers, ontwerpers en ondernemers in de dop. Hoe kun je hun interesse transformeren naar betekenisvolle speel-en leerervaringen? Deze werksessie heeft als doel om een prikkelend aanbod te creëren waarin kleuters hun nieuwsgierigheid, tomeloze energie en creativiteit in kwijt kunnen.

Autisme belevingscircuit

 44 plekken vrij

Hoe kunnen we autisme beter begrijpen als we het zelf niet eerst voelen?
Hoe zou het zijn om vast te lopen omdat concrete communicatie ontbreekt?
Hoe zou mislukken voelen omdat teveel prikkels in een keer binnenkomen? Hoeveel frustraties zouden opwellen als je telkens met je hoofd tegen een muur botst omdat je geen overzicht ziet?
Een bult op je hoofd, dat kan je krijgen.
Een gat in die muur? Misschien.
Maar één blik binnenin…?  

Waarderende oudergesprekken

 € 100,00

 29 plekken vrij

Hoe fijn zou het zijn als leerkrachten waarderende oudergesprekken voeren zonder dat de spanning hoog oploopt? Dat 10-minuten gesprekken gezien worden als een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van het kind? En de leerkracht het gevoel heeft samen met de ouder een team te zijn, dat het beste potentieel van het kind naar boven haalt?

EHBO bij kinderen

 € 140,00

 7 plekken vrij

Je leert tijdens deze cursus een slachtoffer in veiligheid te brengen, de toestand te beoordelen, de hulpdiensten te alarmeren en EHBO te verlenen 

De handpop als pedagogisch hulpmiddel

 29 januari 2020

 22 plekken vrij

Tijdens deze workshop gaan we aan de slag met de basisbeginselen van het interactief- en pedagogisch werken met handpoppen. Dit is niet te vergelijken met spelen op basis van een script of rol waarbij het verhaal de inhoud vormt. In deze workshop draait het om het creëren van een geloofwaardig wezentje dat actief onderdeel gaat worden van je dagelijkse praktijk; een karaktertje met een eigen persoonlijkheid, een eigen belevingswereld, een eigen geschiedenis, eigen plannetjes en eigen behoeften. Een wezentje dat aansluit bij de kinderen waar je mee werkt, dat niets liever doet dan met die kinderen in gesprek gaan en hen op een speelse manier (leer)inhouden of vraagstukken aanbieden.

Een goede rekenstart in groep 3

  4 juni 2020

 € 85,00

 23 plekken vrij

De overgang van groep 2 naar groep 3 is voor veel leerlingen een grote stap. Met name de meer schoolse aanpak in de groep maakt dat leerlingen het naar groep 3 gaan als spannend ervaren.

Op prentenboeken kun je REKENEN!

 OBS Letterwies, Nieuwolda

 19 september 2019

 20 plekken vrij

U leert in deze masterclass met rekenogen naar prentenboeken kijken, zodat u jonge kinderen spelenderwijs in aanraking kunt brengen met de wereld van getallen.

Masterclass Flexmaat

 26 maart 2020

 € 85,00

 25 plekken vrij

Voor veel leerlingen is het doorzien en het gebruiken van het metriek stelsel een struikelblok. Van der Velden en Van Vliet ontwikkelden een nieuwe visualisatie van het metriek stelsel, waarmee de doorgaande lijn van groep 1-8 zichtbaar wordt. In deze Masterclass worden deelnemers uitgedaagd het meetonderwijs in de eigen school kritisch onder de loep te nemen en ontvangen zij handvatten voor het versterken van het meetonderwijs.

Masterclass Executieve functies trainen d.m.v. (reken)spel

 Eexterbasisschool, Scheemda

 20 november 2019

 € 79,00

 20 plekken vrij

Het niveau van executieve functies is de voorspeller van schoolsucces! In deze masterclass leert u: welke executieve functies er zijn, hoe u ze van elkaar kunt onderscheiden en hoe u spellen inzet t.b.v. de ontwikkeling van de executieve functies. U kunt deze spellen tevens koppelen binnen de rekendomeinen en bijhorende leerlijnen.

Benut talent: versterk de executieve functies van uw leerlingen

 10 juni 2020

 € 85,00

 21 plekken vrij

Niets is zo frustrerend als te moeten zien dat een veelbelovende leerling worstelt met de dagelijkse taken. Uit onderzoek blijkt dat de kinderen die slim maar ongefocust zijn, gewoonweg niet over bepaalde executieve functies beschikken: de basisvaardigheden die je nodig hebt om taken uit te kunnen voeren. 

Netwerkbijeenkomst ‘Werken in een combinatiegroep (1)2/3’

 19 mei 2020

 € 75,00

 25 plekken vrij

Werk je in een combinatiegroep (1)2/3 en zou je je ervaringen willen uitwisselen met collega’s die ook in deze combinatiegroep werken? Kom dan naar de netwerkbijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst is er gelegenheid om dilemma’s en vragen te bespreken en elkaar tips en suggesties te geven.

Soepel van groep 2 naar groep 3

 14 mei 2020

 € 99,00

 21 plekken vrij

Om een goede overgang van groep 2 naar groep 3 te realiseren is het belangrijk om als school inzicht te hebben in de wijze waarop jonge leerlingen leren en daar bij aan te sluiten. Op basis daarvan kan er invulling gegeven worden aan het onderwijs in de groepen 1, 2 en 3. Het vraagt veel overleg en samenwerking tussen de leerkrachten, ondersteund door de directie en de intern begeleider.

Goed op weg met rekenen in groep 4

  4 juni 2020

 € 85,00

 22 plekken vrij

Wat mag je bij de start van groep 4 verwachten aan rekenvaardigheden van de leerlingen? Het is belangrijk om de beginsituatie van de leerlingen bij de start van het schooljaar goed in kaart te hebben. Van daaruit werk je aan de doelen die horen bij de leerstof in groep 4. Deze doelen moet je goed weten om keuzes te kunnen maken in je aanbod en aanpak. In de masterclass krijg je inzicht in wat de belangrijke doelen zijn in groep 4, welke strategieën je het beste kunt hanteren en welke materialen en modellen je daar passend bij in kunt zetten. Hierbij kijken we naar rekenen tot 100 en nemen de leerlijnen meten en meetkunde mee.

Invented spelling in de groepen 2 en 3

 24 plekken vrij

Vanuit hun natuurlijke nieuwsgierigheid hebben jonge kinderen belangstelling voor alles om hen heen. Daarbij horen ook letters en woorden. Jonge kinderen zijn al vroeg bezig met geletterdheid. Ze bekijken boeken, lezen, schrijven briefjes, woorden en korte teksten. Schrijven ondersteunt het leesproces in hoge mate. ‘Goed taalleesonderwijs biedt de mogelijkheid om te bouwen aan een rijke taal-en ervaringswereld’ (Anneke Smits en Erna van Koenen 2016). In de masterclass bekijken we wat krachtig is bij de ontwikkeling van lezen en schrijven bij kleuters en bij lezers in groep 3. Daarbij ligt het accent op de ‘schrijvende’ geletterdheid van jonge kinderen. Voor de verbreding en verdieping van het spel hebben kinderen aandacht, stimulans en begeleiding van de leerkracht nodig.

Deze workshop gaat (vooralsnog) niet door vanwege te weinig aanmeldingen. Bij voldoende aanmeldingen plannen we een nieuwe datum.

Een lerende organisatie. Van idee tot praktijk in 1 dag

 24 plekken vrij

Uiteindelijk worden we allemaal afgerekend op de opbrengsten: hoe presteren de leerlingen op rekenen en taal? Hoe kunnen we de opbrengsten verbeteren? Waar willen we aan werken? Hoe zetten we deze verandering duurzaam weg in de school? En hoe krijgt u uw team mee?

Het puberende Brein

 19 plekken vrij

Pubers zijn op school en in de les soms grillig, onnavolgbaar, onredelijk, onbezonnen, ongeïnteresseerd. Buiten de les zijn ze vaak enthousiast, energiek, nieuwsgierig, op zoek naar kicks en spanning, op zoek naar elkaar en naar zichzelf. Dit is ook een kwestie van her-kaderen en omgaan met de feiten. Hoe scheppen we een prettig, leerzaam klimaat waarin pubers veilig de sprint van kindertijd naar volwassenheid kunnen maken?

Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong

 23 plekken vrij

Kleuter van 4 jaar

Vraag: ‘Ben jij gisteren bij oma geweest?’
Antwoord: ‘Ja’

Kleuter van 4 jaar met een ontwikkelingsvoorsprong

Vraag: ‘Ben jij gisteren bij oma geweest?’
Antwoord: ‘Ik ben bij oma geweest. We zijn samen naar de dierentuin geweest. We hebben daar olifanten en giraffes gezien. De olifanten vond ik het leukst, want daar was ook een baby-olifantje

Speel je mee in Li La Land?

 24 plekken vrij

Jonge kinderen hebben een natuurlijke drang om te onderzoeken en te ontdekken. Eigenlijk hebben ze al heel jong een wetenschappelijke houding, ze willen weten hoe iets in elkaar zit of hoe iets werkt. Als kinderen, vanuit hun eigen vragen, op een onderzoekende en ontwerpende manier bezig zijn, krijgt het leren een extra impuls. Wil jij als leerkracht daar optimaal gebruik van maken? Het concept Li La Land sluit hier goed op aan.

Onderzoekend en ontwerpend leren binnen wereldoriëntatie en taal

 11 maart 2020

 € 65,00

 28 plekken vrij

Diverse onderwijsplatforms en het Ministerie van OCW buigen zich over de vraag wat kinderen zouden moeten leren om te kunnen functioneren in een maatschappij die steeds complexer wordt. Binnen de basisschool houden we ons zeer terecht bezig met de vraag hoe we het onderwijsaanbod af kunnen stemmen op een snel veranderde wereld met telkens nieuwe vraagstukken.

“Kijk eens wat ik kan”; werken met een portfolio

 26 februari 2020

 22 plekken vrij

Een portfolio kan veel betekenen voor een kleuter en voor de leerkracht. Een portfolio is een verzameling van werkstukken, bijvoorbeeld tekeningen, foto’s van bouw- en constructieresultaten, gemaakte werktekeningen etc. De kleuter selecteert zelf welk werk hij in het portfolio wil bewaren. Het kind kan laten zien wie hij of zij is door te tonen waar hij trots op is

De gezonde leefstijl

 Obs De Noordkaap in Oostwold

 11 maart 2020

 € 150,00

 25 plekken vrij

Een poosje terug gaf ik een les aardrijkskunde aan groep 3 en 4. Het onderwerp was energie. Net als een auto hebben wij energie nodig. Mijn vraag aan de kinderen was: welke brandstof doe je in een bezineauto? Benzine, riepen de leerlingen in koor. En welke brandstof heeft een dieselauto nodig? Diesel! En wat heeft een mens nodig? Eten en drinken! En daar wordt het lastig. Want er is zoveel wat je kunt eten en drinken, maar niet alles is de juiste brandstof. 

Pesten en kinderen met autisme

 Koningsspil in Blijham

  6 november 2019

 40 plekken vrij

Kinderen met autisme passen (nog) niet naadloos in ons onderwijssysteem en ondervinden vrijwel zonder uitzondering problemen op school. Zaken als overprikkeling, pesten, overschatting en onderschatting en moeite met plannen en het houden van overzicht spelen een grote rol. Er zijn onder kinderen met autisme relatief veel thuiszitters, vaak als gevolg van een pestsituatie. 

Terugkombijeenkomst Sociale Veiligheid

 19 mei 2020

 18 plekken vrij

Heb jij in de afgelopen jaren de cursus Sociale Veiligheid gevolgd? Ook dit jaar is het weer mogelijk om je aan te melden voor de terugkombijeenkomst Sociale Veiligheid.

De terugkomdag vindt plaats op dinsdag 19 mei van 09.30-16.00 uur.

DigiLeerKracht

 19 plekken vrij

DigiLeerkracht is een workshop op het gebied van programmeren en computational thinking voor leerkrachten in het basisonderwijs. Vanaf 2020 moet elke basisschool digitale vaardigheden in het curriculum hebben opgenomen. U maakt tijdens deze workshop kennis met programmeren en we laten zien hoe u programmeren praktisch kunt toepassen tijdens uw lessen. 

Alle kinderen actief in de kring

 10 juni 2020

 € 200,00

 24 plekken vrij

De kring is een van de fundamentele werkvormen in het kleuteronderwijs. Het inspelen op de verschillen van kinderen is hierbij de uitdaging. Samenwerkend leren en coöperatieve werkvormen zijn erg geschikt om tegemoet te komen aan deze uitdaging. Samenwerken is een van de 21ste eeuwese vaardigheden en wordt als belangrijk onderdeel gezien in het onderwijs van nu. Maar welke vormen zijn er allemaal en welke zijn altijd geschikt voor de kleuters? In deze cursus laten we je verschillende vormen ervaren.

Wijs met wisbordjes

 Eexterbasisschool Anemoonstraat 1 Scheemda

  1 april 2020

 € 85,00

 13 plekken vrij

In steeds meer rekenlessen gebruiken kinderen wisbordjes tijdens de rekenles. Op deze wisbordjes staan soms alleen antwoorden. Hoe kunnen we kinderen verleiden meer te laten zien op hun wisbordje? Ze kunnen er op tekenen, berekeningen op opschrijven en makkelijk corrigeren. Als leerkracht kun je zo beter zich krijgen op het denkwerk van de leerlingen. Door met een gerichte opdracht en aanpak wisbordjes in te zetten in de rekenles worden zowel leerlingen als leerkrachten extra ‘wijs’ met rekenen. Zeker in aanvulling op een (meer) digitale rekenmethode is het wisbordje een onmisbaar hulpmiddel om de aandacht op het denkwerk en de bewerking te krijgen en daar vervolgens kwalitatieve feedback op te geven.

01-04-2020, 15.00-17.30 uur, locatie Eexterbasisschool

Heeft u nog vragen? Vraag onze trainingsadviseur.

Contact

Wij zijn ons er terdege van bewust dat het scholingsaanbod op deze site niet compleet is en daarmee niet aan ieders wensen kan voldoen. Mocht u specifieke wensen hebben schroom dan niet om dit aan ons door te geven via ons mailadres: academie@sooog.nl. Wij kunnen dan bekijken of er meer belangstelling voor is en of we dit alsnog kunnen toevoegen.

De cursussen zullen veelal op woensdagmiddag of na schooltijd gegeven worden op één van de scholen van SOOOG. De exacte data, tijden en locaties worden zo snel mogelijk bekend gemaakt via de website. Indien u zich heeft aangemeld voor een training, ontvangt u automatisch een mail met daarin de data, tijd en locatie.