Workshops

Programmeren met de Bee Bot

 15 januari 2020

 20 plekken vrij

Ook met jonge kinderen kun je al beginnen met programmeren. De Beebot is daarbij een leuk en eenvoudig te gebruiken instument.
Bij het programmeren van de Beebot moeten de leerlingen goed nadenken welke stappen de Beebot moet maken om te komen op de plek waar zij willen.

Herhalingscursus omgaan met een AED

 De Stuwe, Winschoten

  8 april 2020

 € 15,00

 13 plekken vrij

De herhalingscursus van de eerder aangeboden basiscursus.

Tijdens deze cursus komt aan bod:

  • Hoe je een hartstilstand herkent en wat je dan al eerste doet
  • Hoe je moet reanimeren en in welk tempo
  • Hoe je een AED aansluit en bedient

Autisme belevingscircuit

 44 plekken vrij

Hoe kunnen we autisme beter begrijpen als we het zelf niet eerst voelen?
Hoe zou het zijn om vast te lopen omdat concrete communicatie ontbreekt?
Hoe zou mislukken voelen omdat teveel prikkels in een keer binnenkomen? Hoeveel frustraties zouden opwellen als je telkens met je hoofd tegen een muur botst omdat je geen overzicht ziet?
Een bult op je hoofd, dat kan je krijgen.
Een gat in die muur? Misschien.
Maar één blik binnenin…?  

EHBO bij kinderen

 € 140,00

 7 plekken vrij

Je leert tijdens deze cursus een slachtoffer in veiligheid te brengen, de toestand te beoordelen, de hulpdiensten te alarmeren en EHBO te verlenen 

Benut talent: versterk de executieve functies van uw leerlingen

 10 juni 2020

 € 85,00

 17 plekken vrij

Niets is zo frustrerend als te moeten zien dat een veelbelovende leerling worstelt met de dagelijkse taken. Uit onderzoek blijkt dat de kinderen die slim maar ongefocust zijn, gewoonweg niet over bepaalde executieve functies beschikken: de basisvaardigheden die je nodig hebt om taken uit te kunnen voeren. 

Soepel van groep 2 naar groep 3

 14 mei 2020

 € 99,00

 21 plekken vrij

Om een goede overgang van groep 2 naar groep 3 te realiseren is het belangrijk om als school inzicht te hebben in de wijze waarop jonge leerlingen leren en daar bij aan te sluiten. Op basis daarvan kan er invulling gegeven worden aan het onderwijs in de groepen 1, 2 en 3. Het vraagt veel overleg en samenwerking tussen de leerkrachten, ondersteund door de directie en de intern begeleider.

Het puberende Brein

  5 februari 2020

 18 plekken vrij

Pubers zijn op school en in de les soms grillig, onnavolgbaar, onredelijk, onbezonnen, ongeïnteresseerd. Buiten de les zijn ze vaak enthousiast, energiek, nieuwsgierig, op zoek naar kicks en spanning, op zoek naar elkaar en naar zichzelf. Dit is ook een kwestie van her-kaderen en omgaan met de feiten. Hoe scheppen we een prettig, leerzaam klimaat waarin pubers veilig de sprint van kindertijd naar volwassenheid kunnen maken?

Datum: 5 februari, 13.30-16.00 uur, locatie volgt

Pesten en kinderen met autisme

 Koningsspil in Blijham

 29 januari 2020

 40 plekken vrij

Kinderen met autisme passen (nog) niet naadloos in ons onderwijssysteem en ondervinden vrijwel zonder uitzondering problemen op school. Zaken als overprikkeling, pesten, overschatting en onderschatting en moeite met plannen en het houden van overzicht spelen een grote rol. Er zijn onder kinderen met autisme relatief veel thuiszitters, vaak als gevolg van een pestsituatie. 

Datum: 29-01-2020, 14.00-16.00 uur, locatie De Koningsspil Blijham

Terugkombijeenkomst Sociale Veiligheid

 19 mei 2020

 18 plekken vrij

Heb jij in de afgelopen jaren de cursus Sociale Veiligheid gevolgd? Ook dit jaar is het weer mogelijk om je aan te melden voor de terugkombijeenkomst Sociale Veiligheid.

De terugkomdag vindt plaats op dinsdag 19 mei van 09.30-16.00 uur.

DigiLeerKracht

 13 december 2019

 24 plekken vrij

DigiLeerkracht is een workshop op het gebied van programmeren en computational thinking voor leerkrachten in het basisonderwijs. Vanaf 2020 moet elke basisschool digitale vaardigheden in het curriculum hebben opgenomen. U maakt tijdens deze workshop kennis met programmeren en we laten zien hoe u programmeren praktisch kunt toepassen tijdens uw lessen. Let op: van 14.00 uur tot 21.00 uur! Eigen laptop meenemen verplicht!

Wijs met wisbordjes

 Eexterbasisschool Anemoonstraat 1 Scheemda

  1 april 2020

 € 85,00

 12 plekken vrij

In steeds meer rekenlessen gebruiken kinderen wisbordjes tijdens de rekenles. Op deze wisbordjes staan soms alleen antwoorden. Hoe kunnen we kinderen verleiden meer te laten zien op hun wisbordje? Ze kunnen er op tekenen, berekeningen op opschrijven en makkelijk corrigeren. Als leerkracht kun je zo beter zich krijgen op het denkwerk van de leerlingen. Door met een gerichte opdracht en aanpak wisbordjes in te zetten in de rekenles worden zowel leerlingen als leerkrachten extra ‘wijs’ met rekenen. Zeker in aanvulling op een (meer) digitale rekenmethode is het wisbordje een onmisbaar hulpmiddel om de aandacht op het denkwerk en de bewerking te krijgen en daar vervolgens kwalitatieve feedback op te geven.

01-04-2020, 15.00-17.30 uur, locatie Eexterbasisschool

Heeft u nog vragen? Vraag onze trainingsadviseur.

Contact

Wij zijn ons er terdege van bewust dat het scholingsaanbod op deze site niet compleet is en daarmee niet aan ieders wensen kan voldoen. Mocht u specifieke wensen hebben schroom dan niet om dit aan ons door te geven via ons mailadres: academie@sooog.nl. Wij kunnen dan bekijken of er meer belangstelling voor is en of we dit alsnog kunnen toevoegen.

De cursussen zullen veelal op woensdagmiddag of na schooltijd gegeven worden op één van de scholen van SOOOG. De exacte data, tijden en locaties worden zo snel mogelijk bekend gemaakt via de website. Indien u zich heeft aangemeld voor een training, ontvangt u automatisch een mail met daarin de data, tijd en locatie.