Bewegend leren

 14 april 2020

 19 plekken vrij

In deze werksessie gaan we ons brein voeden met gebruik van onze spieren. Je gaat ervaren dat je meer onthoudt als je minder lang aaneengesloten luistert of studeert. Op deze middag ondervind…

Meidenvenijn

  9 september 2020

 10 plekken vrij

De workshop ‘Van Venijn naar Kwaliteit’ geeft inzicht in het fenomeen meidenvenijn, de meidenrollen en de wijze waarop je het meidenvenijn kunt signaleren in klassen en groep(en). Het b…

Nieuwsbegrip: De leraar als rolmodel; hoe model ik begrijpend lezen voor mijn leerlingen

 21 oktober 2020

 16 plekken vrij

 Wil je het tekstbegrip van jouw leerlingen verbeteren? Hoe model je de denkstappen die je neemt bij het begrijpend lezen? Het modelen – ofwel hardop denkend voordoen – is ee…

Nieuwsbegrip: Werken met Nieuwsbegrip en woordenschat

 20 januari 2021

 19 plekken vrij

 Tijdens het lezen van teksten komen de leerlingen onbekend woorden tegen. Zij moeten zich die onbekende woorden eigen zien te maken. Nieuwsbegrip helpt daarbij. In deze workshop leer je…

Nieuwsbegrip: Werken met Nieuwsbegrip en nieuwkomers

 10 maart 2021

 20 plekken vrij

 

Op veel scholen wordt met veel enthousiasme met Nieuwsbegrip gewerkt aan begrijpend lezen. Maar is Nieuwsbegrip ook te gebruiken in het onderwijs aan nieuwkomers? En hoe dan? Hoe maa…

Nieuwsbegrip: Werken met Nieuwsbegrip in het basisonderwijs

 30 september 2020

 19 plekken vrij

Bij Nieuwsbegrip wordt de actualiteit als kapstok gebruikt worden voor leuke, aansprekende teksten. In Nieuwsbegrip staat het actief lezen van de leerlingen centraal. De focus in de basisless…

Nieuwsbegrip: Omgaan met verschillen in de groep

 11 november 2020

 18 plekken vrij

Met Nieuwsbegrip kan de hele groep tegelijkertijd met hetzelfde actuele onderwerp bezig zijn, terwijl de leerlingen toch allemaal op hun eigen niveau werken. Hoe benut je deze mogelijkheid om…

AVG en Passend Onderwijs

 11 november 2020

 29 plekken vrij

Deze masterclass is voor professionals binnen onderwijsorganisaties en samenwerkingsverbanden die zich willen specialiseren in privacyvraagstukken rondom leerlingenzorg. Dit kan gaan om FG-er…

Overige data

Deze cursus vindt plaats over meerdere datums, u kunt enkel komen wanneer u ook op de start datum bent geweest.

Datum: 18 november 2020 13:15

Sessie duur: 225 minuten

Rammelende rekenbewerkingen groep 5-6

 15 maart 2021

 20 plekken vrij

Als rekenen in groep 5 en 6 lastig wordt…

Leerlingen die in de groepen 5 en 6 rekenen lastiger vinden, hebben vaak problemen met het vlot kunnen rekenen tot 100. Dez…

Wijs met wisbordjes

  2 december 2020

 19 plekken vrij

In steeds meer rekenlessen gebruiken kinderen wisbordjes tijdens de rekenles. Op deze wisbordjes staan soms alleen antwoorden. Hoe kunnen we kinderen verleiden meer te laten zien op hun eigen…

Herhaling omgaan met een AED

 16 plekken vrij

 

De herhalingsworkshop van de eerder aangeboden basiscursus

Tijdens deze workshop komt aan bod:

  • Hoe je een hartstilstand herkent en wat je dan als eerste doe…

Terugkombijeenkomst Sociale Veiligheid

 19 plekken vrij

Heb jij in de afgelopen jaren de cursus Sociale Veiligheid gevolgd? Ook dit jaar is het weer mogelijk om je aan te melden voor de terugkombijeenkomst Sociale Veiligheid.

Analyseren van opbrengsten

  2 november 2020

 23 plekken vrij

Deze cursus gaat in op het analyseren van resultaten van de onderdelen rekenen, begrijpend lezen en spelling. Het leert je op een andere/vernieuwende wijze te analyseren en van daaruit jouw onderwi…

Heeft u nog vragen? Vraag onze trainingsadviseur.

Contact

Wij zijn ons er terdege van bewust dat het scholingsaanbod op deze site niet compleet is en daarmee niet aan ieders wensen kan voldoen. Mocht u specifieke wensen hebben schroom dan niet om dit aan ons door te geven via ons mailadres: academie@sooog.nl. Wij kunnen dan bekijken of er meer belangstelling voor is en of we dit alsnog kunnen toevoegen.

De cursussen zullen veelal op woensdagmiddag of na schooltijd gegeven worden op één van de scholen van SOOOG. De exacte data, tijden en locaties worden zo snel mogelijk bekend gemaakt via de website. Indien u zich heeft aangemeld voor een training, ontvangt u automatisch een mail met daarin de data, tijd en locatie.