Algemene voorwaarden lezingen, workshops, cursussen & opleidingen SOOOG-academie schooljaar 2019-2020

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1: Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten met betrekking tot lezingen, workshops, cursussen & opleidingen die georganiseerd worden door de SOOOG-academie. Door u aan te melden voor een lezing, workshop, cursus en/of opleiding aanvaardt u deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 2: Inschrijvingen

2.1: De inschrijving(en) voor een lezing, workshop, cursus en/of opleiding geschiedt door het versturen van het inschrijfformulier via de website.

2.2: Alle lezingen, workshops, cursussen & opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

2.3: De SOOOG-academie behoudt zich het recht voor de locatie en datum te veranderen mocht dit nodig zijn.

2.4: Alle inschrijvingen die binnen de gestelde termijn binnen zijn, worden in behandeling genomen.

2.5: Voor bepaalde opleidingen is voorwaardelijk een studiekostenregeling (overeenkomst)van toepassing. Deze  moet vooraf worden ondertekend en via de schoolcoördinator/directeur opgestuurd worden naar het bestuursbureau. Bij  opleidingen die daarvoor in aanmerking komen, staat aangegeven of een studiekostenregeling (overeenkomst) van toepassing is.

Artikel 3: Annulering & wijzigingen

3.1: Annulering kan alleen nog wanneer u zich heeft opgegeven voor meerdere lezingen, workshops, cursussen & opleidingen waarbij dezelfde data gepland staan.

3.2: In geval van verhindering van een deelnemer bent u gerechtigd een vervanger te sturen.

3.3: In geval van verhindering kunt u zich alleen afmelden met gewichtige omstandigheden (ziekte, overlijden van bijv. een familielid). U moet zich via uw schoolcoördinator/directeur afmelden. De school coördinator/directeur moet u afmelden door een mail met naam en reden te sturen naar de SOOOG-academie (academie@sooog.nl).

3.4: Bij het niet verschijnen van de deelnemer, zonder afmelding zoals hierboven beschreven, zijn de volledige deelname kosten voor de deelnemer. De school van de deelnemer kan eventueel besluiten deze kosten  ten laste van het schoolbudget te brengen. Dat is een besluit van de schoolcoördinator/clusterdirecteur.

Artikel 4: Betaling

4.1: De lezingen, workshops, cursussen & opleidingen worden betaald door de SOOOG-academie voor medewerkers van SOOOG.

4.2 Externe deelnemers ontvangen een factuur na aanmelding. De aanmelding is pas definitief als de betaling binnen is.

Contactgegevens

SOOOG-academie

Simon van der Werff
Ina Gils
Peter Vos
Madelon Klaassens
Eva Haitsma

academie@sooog.nl