Rekenspecialist

 € 1.850,00

 23 plekken vrij

Hoe signaleer ik rekenproblemen? Welke hulp is effectief? Hoe stel ik een handelingsplan op? Rekenproblemen of dyscalculie. Tal van alledaagse vragen waar je als rekenspecialist na afloop van deze …

Coördinator Onderzoekend & Ontwerpend leren

 € 2.300,00

 25 plekken vrij

Hoe wordt je verliefd? Waarom staan paddenstoelen in een kring? Hoe weet je of het gaat vriezen? Hoe werkt een streepjescode? Vragen die kinderen dagelijks stellen en die relevant zijn voor hun ont…

Jonge kind specialist

 € 2.300,00

 24 plekken vrij

Tijdens de peuter- en kleuterjaren zien we het jonge kind, als het op de juiste wijze wordt gestimuleerd, met sprongen vooruit gaan in zijn/haar ontwikkeling. Onderzoek van De Haan en Leseman (2011…

Leergang bewegingsonderwijs

 € 3.225,00

 25 plekken vrij

De leergang bewegingsonderwijs leidt u op tot vakleerkracht bewegingsonderwijs. Na het volgen van deze leergang kunt u bewegingssituaties ontwerpen en differentiatie binnen bewegingsthema’s a…

Rekencoördinator

 € 2.300,00

 24 plekken vrij

Deze opleiding heeft tot doel leerkrachten te scholen voor de taak van Coördinator Rekenen in de eigen basisschool. 

Ieder dagdeel gaat over een inhoudelijk thema. Welke thema&rsq…

Taalcoördinator

 € 2.300,00

 25 plekken vrij

In de afgelopen jaren is er veel veranderd in het denken over taal en taalonderwijs op de basisschool. Waarschijnlijk de belangrijkste verandering is de ontwikkeling van het Referentiekader taal (e…

Cultuurbegeleider

 € 2.300,00

 25 plekken vrij

De cultuurbegeleider richt zich op de grote lijnen van de cultuureducatie en motiveert en inspireert zijn collega’s. Tijdens de opleiding verdiept u uw kennis en visie op cultuuronderwijs en …

Vakspecialist muziek

 € 1.250,00

 24 plekken vrij

In de opleiding komen alle gangbare muziekmethoden aan bod. U leert leerlijnen voor het vak muziek te ontwikkelen die u kunt inpassen binnen het onderwijs van uw school. Ook legt u als cursist cont…

Master Talentontwikkeling en Diversiteit

 € 3.400,00

 25 plekken vrij

Het lesgeven gaat u goed af. De interactie met de klas, het ontdekken van verborgen talenten van leerlingen, het bedenken van spannende projecten of vernieuwende lesmethoden: u geniet met volle teu…

Intern Begeleider

 € 3.495,00

 24 plekken vrij

De Post-HBO opleiding Intern Begeleider is een gecertificeerde opleiding. In deze opleiding ontmoet u ervaring en deskundigheid in effectief zorgbeleid die getoetst zijn in de praktijk. Veel prakti…

Coach module 1: Basisvaardigheden voor coaches

 € 1.999,00

 25 plekken vrij

‘Een leven lang leren’ is belangrijk, ook voor leerkrachten. Interne coaching is zeer geschikt om het ontwikkelingsproces van leerkrachten langdurig te begeleiden. In deze module krijgt…

Coach module 2: Verdieping

 € 1.999,00

 22 plekken vrij

Deze training is een verdieping van de ‘Coach module 1: Basisvaardigheden voor coaches’. De opzet is gelijk, de vaardigheden worden in oefensituaties verder aangescherpt. U verlegt met …

Coach module 3: Allround coach

 25 plekken vrij

In deze training wordt u opgeleid tot breed inzetbare coach. De training bouwt voort op de eerste twee modules, maar zet meer in op confrontatie met behoud van relatie.

De werkwijze is verg…

OICT-er

 23 plekken vrij

De rol van de ICT-coördinator wordt steeds belangrijker. Door snelle ontwikkeling is het belangrijk dat er iemand is die het overzicht houdt, collega’s begeleidt en adviseert en meedenkt…

Pedagogisch Professional Kind en Educatie

 € 4.050,00

 21 plekken vrij

De associate degree (ad) Pedagogisch Professional Kind en Educatie is een tweejarige hbo-opleiding (niveau 5) met een beroepsprofiel gericht op bestaande, actuele en nieuwe…

Schoolleidersregister: Waarderend leiderschap in het onderwijs

 € 2.497,00

 25 plekken vrij

Zien jouw leerkrachten het af en toe niet mee zitten? Klagen zij over problemen en werkdruk? Voelen zij zich onmachtig en denken zij in ‘onmogelijkheden’? Dat is in zijn geheel niet vre…

Schoolleidersregister: Omgaan met ouders – Ouderbetrokkenheid voor schoolleiders

 € 767,00

 21 plekken vrij

Veel scholen en ouders erkennen het belang van samenwerking met elkaar om de resultaten van leerlingen te optimaliseren. Toch blijkt de samenwerking in de dagelijkse praktijk nog allerminst vanzelf…

Schoolleidersregister: Bouwen aan een lerende school

 € 2.449,00

 24 plekken vrij

De programmaonderdelen van deze leergang zijn nauw verbonden met de vijf disciplines van de lerende school. Elke discipline wordt  concreet vertaald naar werkvormen, interventies en acties die…

Schoolleidersregister: Leergang leidinggeven aan gepersonaliseerd onderwijs

 € 2.750,00

 24 plekken vrij

Er is geen blauwdruk van gepersonaliseerd onderwijs. Dat vraagt dus om een eigen ontwerp, dat de school uitgelezen mogelijkheid biedt om vorm te geven aan gepersonaliseerd leren en zo de onderwijsa…

Schoolleidersregister: Leiderschapsprogramma

 € 2.475,00

 25 plekken vrij

Als schoolleider kom je in de waan van de dag niet altijd toe aan krachtig leidinggeven aan jouw team met het oog op de toekomst. Terwijl dit juist is wat je wilt! Voor jou als schoolleider met amb…

Schoolleidersregister: Toekomstgericht onderwijs voor schoolleiders

 € 2.245,00

 25 plekken vrij

De wereld is meer dan ooit in beweging en we kunnen niet meer om verdergaande digitalisering van het onderwijs heen. Deze ontwikkeling daagt u uit goed na te denken over de rol die digitalisering, …

Heeft u nog vragen? Vraag onze trainingsadviseur.

Contact

Wij zijn ons er terdege van bewust dat het scholingsaanbod op deze site niet compleet is en daarmee niet aan ieders wensen kan voldoen. Mocht u specifieke wensen hebben schroom dan niet om dit aan ons door te geven via ons mailadres: academie@sooog.nl. Wij kunnen dan bekijken of er meer belangstelling voor is en of we dit alsnog kunnen toevoegen.

De cursussen zullen veelal op woensdagmiddag of na schooltijd gegeven worden op één van de scholen van SOOOG. De exacte data, tijden en locaties worden zo snel mogelijk bekend gemaakt via de website. Indien u zich heeft aangemeld voor een training, ontvangt u automatisch een mail met daarin de data, tijd en locatie.