Management drives: een spannende kijk op leiderschap
Ondervoorbehoud

25 plekken vrij

Het is veelal een flinke uitdaging om een grote verandering, zoals een nieuwe werkwijze, door te voeren binnen uw school of organisatie. De omschakeling kost vaak meer tijd en energie dan verwacht, wat ten koste kan gaan van de aandacht en zorg voor de eigenlijke werktaken.

 

Over De Cursus

Het is veelal een flinke uitdaging om een grote verandering, zoals een nieuwe werkwijze, door te voeren binnen uw school of organisatie. De omschakeling kost vaak meer tijd en energie dan verwacht, wat ten koste kan gaan van de aandacht en zorg voor de eigenlijke werktaken.

Met Management Drives krijg u meer grip op dergelijke veranderprocessen. U ontdekt wat de drijfveren zijn van uw organisatie en medewerkers. Wie is de visionair (geel)? Wie heeft een people manager in zich (groen)? En wie staat voor durf, tempo en kracht en floreert daardoor in autoritaire rollen (rood)? Management Drives schept duidelijkheid en toont de krachten en kansen in jouw organisatie om verandering effectief te realiseren.

Management Drives is zeer doeltreffend een effectief bewezen meetinstrument, dat drijfveren binnen een organisatie zichtbaar maakt. De methode dient om veranderprocessen binnen organisaties, zoals scholen en onderwijsorganisaties, te optimaliseren. Die optimalisatie is gebaseerd op een vragenserie van motivatiedilemma’s: hiermee worden zowel de specifieke drijfveren van mensen en teams als het drijfverensysteem en de cultuur op organisatiebreed niveau in kaart gebracht. De output is altijd een set handvatten op individueel, team-en organisatieniveau: Het Drijfverenprofiel. In dit profiel staat welke ‘drives’ al voldoende aanwezig zijn in de organisatie en op welke punten nog ontwikkeling en verandering mogelijk zijn.

Door drijfveren in kaart te brengen ontstaat zicht op de natuurlijke motivaties van mensen. Inzicht in die drives biedt sturingsinformatie: u kunt die persoonlijke drijfveren strategisch laten aansluiten bij de organisationele drijfveren, en vice versa. Zo sterkt u uw organisatie op elke niveau in de veranderingsrichting die u voor ogen heeft.

 

Duur cursus  
Voor wie Directie
Meer informatie via Cedin

Contact

Wij zijn ons er terdege van bewust dat het scholingsaanbod op deze site niet compleet is en daarmee niet aan ieders wensen kan voldoen. Mocht u specifieke wensen hebben schroom dan niet om dit aan ons door te geven via ons mailadres: academie@sooog.nl. Wij kunnen dan bekijken of er meer belangstelling voor is en of we dit alsnog kunnen toevoegen.

De cursussen zullen veelal op woensdagmiddag of na schooltijd gegeven worden op één van de scholen van SOOOG. De exacte data, tijden en locaties worden zo snel mogelijk bekend gemaakt via de website. Indien u zich heeft aangemeld voor een training, ontvangt u automatisch een mail met daarin de data, tijd en locatie.