NT2 vervolg na de basis binnen het Nieuwkomersonderwijs
Leerjaar: 2024-2025
Ondervoorbehoud

MiMundo, Piet Heinlaan Winschoten

16 oktober 2024
120 minuten

17 plekken vrij

Dit schooljaar organiseren we 3 bijeenkomsten rondom het lesgeven aan NT2 leerlingen binnen de reguliere scholen. Ze komen binnen met een minimale woordenschat en hoe kunnen we voorkomen dat de achterstand groter wordt in plaats van dat de achterstand kleiner wordt. De omgangstaal wordt snel vergroot door de Nederlandse omgeving, maar het uitbreiden van de leertaal moet extra aandacht.

Over De Cursus

Aan bod komt onder meer:

  • « Gewenning en integratie binnen de nieuwe groep
  • « De achtergrond/ identiteit van de leerlingen
  • « De taalfases en het uitbreiden van de woordenschat binnen een context
  • « Het blijven onderhouden van de klankleer
  • « Waarmee moet je rekening houden bij deze leerlingen
  • « Wat hebben deze leerlingen extra nodig
  • « Hoe kunnen we borgen wat er wordt ontwikkeld zodat er op termijn voldoende know how binnen de scholen is om goed met deze doelgroep te kunnen werken

Het is belangrijk dat de deelnemers van tevoren aangeven waar de knelpunten liggen binnen de school, zodat we ook praktisch aan de slag kunnen. 
De knelpunten kun je mailen naar academie@sooog.nl

 

Overige data

Deze cursus vindt plaats over meerdere datums, u kunt enkel komen wanneer u ook op de start datum bent geweest.

Datum: 22 januari 2025 13:30

Sessie duur: 120 minuten

Datum: 16 april 2025 13:30

Sessie duur: 120 minuten

Contact

Wij zijn ons er terdege van bewust dat het scholingsaanbod op deze site niet compleet is en daarmee niet aan ieders wensen kan voldoen. Mocht u specifieke wensen hebben schroom dan niet om dit aan ons door te geven via ons mailadres: academie@sooog.nl. Wij kunnen dan bekijken of er meer belangstelling voor is en of we dit alsnog kunnen toevoegen.

De cursussen zullen veelal op woensdagmiddag of na schooltijd gegeven worden op één van de scholen van SOOOG. De exacte data, tijden en locaties worden zo snel mogelijk bekend gemaakt via de website. Indien u zich heeft aangemeld voor een training, ontvangt u automatisch een mail met daarin de data, tijd en locatie.