Het analyseren van opbrengsten begrijpend lezen
Leerjaar: 2023-2024
Ondervoorbehoud

23 april 2024
150 minuten

91 plekken vrij

In deze training gaan we in op het analyseren van resultaten van begrijpend lezen. Je leert op een nieuwe manier te analyseren. Van daaruit pas jij jouw onderwijskundig handelen aan, aan de onderwijsbehoeften van je groep of een leerling. Veel leerkrachten krijgen hierdoor nieuwe inzichten die zorgen voor rust, overzicht en meer plezier in het werk.

Over De Cursus

 In deze training gaan we in op

  • Het verschil tussen analyseren en signaleren
  • De didactiek van de verschillende vakken. Met die kennis zetten we effectieve interventies in.
  • De drie analysevragen; wat zie ik, wat zijn de verklarende factoren en welke interventies ga ik uitvoeren?
  • Het differentiëren bij de drie leerstofonderdelen, om aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte van de groep en de leerlingen.

In deze bijeenkomst gaan we in de eerste instantie kijken wat er nodig is om een tekst goed te kunnen begrijpen en hoe we die kennis en vaardigheden het beste aan kinderen kunnen aanleren. Bij kinderen die moeite hebben met tekstbegrip willen we er achter zien te komen waar dit door komt. We maken daarbij gebruik van formele en informele bronnen. Wat halen we bijvoorbeeld voor informatie uit de toetsen begrijpend lezen? Vooral de rol van het observeren komt uitgebreid aan bod. Vanuit signaleren en analyseren gaan we kijken welke interventies effectief zijn om jouw groep/de leerling beter te kunnen ondersteunen. We zullen ontdekken dat elk probleem zijn eigen oplossing heeft en dat lang niet ieder kind gebaat is bij een verlengde instructie. De kernvraag die we gaan beantwoorden is: hoe zorg ik voor een goede differentiatie bij mijn lessen begrijpend lezen?

De workshop wordt gegeven op 23 april 2024 van 15.00 uur tot 17.30 uur.

Contact

Wij zijn ons er terdege van bewust dat het scholingsaanbod op deze site niet compleet is en daarmee niet aan ieders wensen kan voldoen. Mocht u specifieke wensen hebben schroom dan niet om dit aan ons door te geven via ons mailadres: academie@sooog.nl. Wij kunnen dan bekijken of er meer belangstelling voor is en of we dit alsnog kunnen toevoegen.

De cursussen zullen veelal op woensdagmiddag of na schooltijd gegeven worden op één van de scholen van SOOOG. De exacte data, tijden en locaties worden zo snel mogelijk bekend gemaakt via de website. Indien u zich heeft aangemeld voor een training, ontvangt u automatisch een mail met daarin de data, tijd en locatie.