Automatiseren en memoriseren bij rekenen
Leerjaar: 2023-2024
Ondervoorbehoud

MS Teams

3 oktober 2023
120 minuten

94 plekken vrij

Automatiseren en memoriseren blijft een hardnekkig knelpunt in de rekenontwikkeling van kinderen. Voor veel leerlingen heeft dit een wankel rekenfundament tot gevolg, waardoor zij vanaf groep 5 steeds meer moeite krijgen met rekenen. Een overbelast werkgeheugen en afnemende motivatie spelen hierbij een grote rol

Inschrijven training

Helaas heeft deze cursus geen plekken meer beschikbaar.

Over De Cursus

Vaak vinden leerkrachten het lastig om goede ondersteuning te bieden aan leerlingen die moeite hebben met het automatiseren van basisbewerkingen en memoriseren van rekenfeiten. Tijdens deze webinar leer je hoe je deze leerlingen weer op de rit krijgt (naar het 1S-niveau) en de motivatie verhoogd. Na het volgen van deze webinar:

  • Heb je inzicht in de doorgaande lijn automatiseren en memoriseren
  • Kun je deze basisvaardigheden van de leerlingen in beeld brengen
  • Heb je praktische handvatten om alle leerlingen op een motiverende manier te laten oefenen met automatiseren en memoriseren
  • Kun je effectieve opbouw maken in oefeningen en rekenspellen, passend bij bouwstenen van ‘het Rekenmuurtje’ (Bareka, 2021) die geautomatiseerd en gememoriseerd moeten worden
  • Kun je ouders/verzorgers betrekken bij het automatiseren en memoriseren door hen handreikingen te bieden om hier op een speelse manier met hun kind mee aan de slag te gaan.

 

De webinar wordt gegeven op 3 oktober 2023 van 15.30 uur tot 17.30 uur. 

Contact

Wij zijn ons er terdege van bewust dat het scholingsaanbod op deze site niet compleet is en daarmee niet aan ieders wensen kan voldoen. Mocht u specifieke wensen hebben schroom dan niet om dit aan ons door te geven via ons mailadres: academie@sooog.nl. Wij kunnen dan bekijken of er meer belangstelling voor is en of we dit alsnog kunnen toevoegen.

De cursussen zullen veelal op woensdagmiddag of na schooltijd gegeven worden op één van de scholen van SOOOG. De exacte data, tijden en locaties worden zo snel mogelijk bekend gemaakt via de website. Indien u zich heeft aangemeld voor een training, ontvangt u automatisch een mail met daarin de data, tijd en locatie.