Met sprongen vooruit groep 5/6 vervolg
Leerjaar: 2024-2025
Ondervoorbehoud

Locatie nog niet bekend

25 plekken vrij

In deze cursus (vier bijeenkomsten) ligt de focus op de leerlijnen Gebroken getallen, Meten, Meetkunde en Verbanden voor de groepen 5&6. Aan de hand van een meewerkpracticum komt de gloednieuwe leerlijn omrekenen aan de orde.

Over De Cursus

U leert hoe u goede oefenlessen kunt geven en u krijgt ruim honderd oefeningen en spellen aangereikt die geplaatst zijn in de rekenleerlijn.

In deze cursus krijgt u handvatten hoe je vanuit kennis van de opbouw van getallen en het DHTE, thd-model inzichtelijk de overstap kunt maken naar de maateenheden in het metrieke stelsel. Met de kennis van het getallensysteem en de naamgeving van de voorvoegsels kunnen de relaties tussen maateenheden eenvoudig worden gevonden. 

U krijgt oefeningen en spellen die doelen van deze rekenleerlijn voor groep 5&6 dekken. Op het eind van de cursus beschikt u over tal van oefenactiviteiten die u direct de volgende dag kunt inzetten.


Er zijn vier bijeenkomsten. Op de website Julie Menne Instituut - Met Sprongen Vooruit kunt u zien waar wanneer de cursus wordt gegeven.
Indien u wilt deelnemen aan een cursus van Met Sprongen Vooruit graag een mail sturen naar academie@sooog.nl.
Wilt u in de mail vermelden voor welke cursus u zich wilt aanmelden en op welke locatie u wilt deelnemen aan de cursus. 

Contact

Wij zijn ons er terdege van bewust dat het scholingsaanbod op deze site niet compleet is en daarmee niet aan ieders wensen kan voldoen. Mocht u specifieke wensen hebben schroom dan niet om dit aan ons door te geven via ons mailadres: academie@sooog.nl. Wij kunnen dan bekijken of er meer belangstelling voor is en of we dit alsnog kunnen toevoegen.

De cursussen zullen veelal op woensdagmiddag of na schooltijd gegeven worden op één van de scholen van SOOOG. De exacte data, tijden en locaties worden zo snel mogelijk bekend gemaakt via de website. Indien u zich heeft aangemeld voor een training, ontvangt u automatisch een mail met daarin de data, tijd en locatie.