Stop pesten met de steungroepaanpak
Leerjaar: 2023-2024
Ondervoorbehoud

5 februari 2024
120 minuten

99 plekken vrij

De steungroepaanpak is een oplossingsgerichte en effectieve manier om pesten snel te stoppen. Het is een methode die goed werkt, mits het op de juiste manier toegepast wordt. Uitgangspunt van de steungroepaanpak is dat pesten een groepsprobleem is en dat je de groep nodig hebt om dit op te lossen. Hoe kun je de steungroepaanpak effectief inzetten? Deze training gaat in op een effectieve benadering van pestsituaties.  

Inschrijven training

Helaas heeft deze cursus geen plekken meer beschikbaar.

Over De Cursus

Door te werken met de steungroepaanpak voer je gesprekken met meerdere leerlingen; de leerling die gepest wordt, maar ook met de steungroep die je samenstelt. De persoon die deze gesprekken voert, is getraind in de methodiek van de steungroepaanpak. Dit kan bijvoorbeeld de intern begeleider zijn of de coördinator sociale veiligheid. Je houding tijdens het gesprek is positief, niet veroordelend, toekomstgericht, stimulerend en zo concreet mogelijk. Over de training Tijdens drie trainingsbijeenkomsten wordt de methodiek van de steungroepaanpak aan de deelnemers geleerd. Je krijgt in eerste instantie informatie over pesten, de achtergronden en met name het signaleren daarvan. Er wordt geoefend aan de hand van ingebrachte situaties. De deelnemers brengen zoveel mogelijk eigen casussen mee en er wordt ruim aandacht besteed aan het voeren van gesprekken met het gepeste kind en met een gevormde ‘steungroep’. Tussen de bijeenkomsten voer je praktijkopdrachten uit.  

De bijeenkomsten zijn op 5 februari, 11 maart en 8 april van 15.00 uur tot 17.30 uur.

Contact

Wij zijn ons er terdege van bewust dat het scholingsaanbod op deze site niet compleet is en daarmee niet aan ieders wensen kan voldoen. Mocht u specifieke wensen hebben schroom dan niet om dit aan ons door te geven via ons mailadres: academie@sooog.nl. Wij kunnen dan bekijken of er meer belangstelling voor is en of we dit alsnog kunnen toevoegen.

De cursussen zullen veelal op woensdagmiddag of na schooltijd gegeven worden op één van de scholen van SOOOG. De exacte data, tijden en locaties worden zo snel mogelijk bekend gemaakt via de website. Indien u zich heeft aangemeld voor een training, ontvangt u automatisch een mail met daarin de data, tijd en locatie.