Een goede basis voor vertrouwenspersonen in het onderwijs
Leerjaar: 2023-2024
Ondervoorbehoud

Nog niet bekend

96 plekken vrij

De interne vertrouwenspersoon vervult een spilfunctie in het borgen en bevorderen van de veiligheid op school. De vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt voor leerlingen en ouders die in vertrouwen dingen willen bespreken waarvoor ze bij de leerkracht of schoolleiding niet terecht kunnen. 

In deze training op HBO-niveau komen alle aspecten van het vertrouwenswerk in het po aan bod. 

Inschrijven training

Helaas heeft deze cursus geen plekken meer beschikbaar.

Over De Cursus

Bijeenkomst 1:

 • Welkom en algemene inleiding
 • Kennismaking
 • Wettelijke kaders
 • Taken
 • Wat heb je te bieden als vertrouwenspersoon
 • Valkuilen
 • Geheimhouding, informatierecht
 • Taakafbakening
 • Verwijzing

Bijeenkomst 2:

 • Meld-,overleg-en aangifteplicht
 • Klachtroutes
 • Klachtencommissie
 • Wettelijke kaders pestaanpak
 • Pestklachten en de vertrouwenspersoon

Bijeenkomst 3:

 • De vertrouwenspersoon en gespreksvaardigheid
 • Het eerste gesprek
 • Gespreksinterventies
 • Klachtenanalyse en klachtdefinitie

Bijeenkomst 4:

 • Registratie en privacy
 • Schoolcultuur
 • Voorlichting en advisering

Doel van de training

 • Een goede basis hebben in het vertrouwenswerk
 • Inzicht in functies en taken
 • Voldoende kennis en vaardigheden opdoen om klagers professioneel te kunnen begeleiden
 • Informatie en voorlichting kunnen geven over functie en soorten ongewenst gedrag


De data voor deze bijeenkomsten zijn nog niet bekend.

Contact

Wij zijn ons er terdege van bewust dat het scholingsaanbod op deze site niet compleet is en daarmee niet aan ieders wensen kan voldoen. Mocht u specifieke wensen hebben schroom dan niet om dit aan ons door te geven via ons mailadres: academie@sooog.nl. Wij kunnen dan bekijken of er meer belangstelling voor is en of we dit alsnog kunnen toevoegen.

De cursussen zullen veelal op woensdagmiddag of na schooltijd gegeven worden op één van de scholen van SOOOG. De exacte data, tijden en locaties worden zo snel mogelijk bekend gemaakt via de website. Indien u zich heeft aangemeld voor een training, ontvangt u automatisch een mail met daarin de data, tijd en locatie.