Cursussen: Leerjaar 2023-2024


Alle leerjaren

Verdieping rekenen voor onderwijsassistenten

 Online

 22 november 2023

 90 plekken vrij

Onderwijsassistenten voeren allerlei activiteiten uit die bijdragen aan een betere ontwikkeling van kinderen. Zij begeleiden hiervoor onder verantwoordelijkheid van de leerkracht individuele of kle…

Overige data

Deze cursus vindt plaats over meerdere datums, u kunt enkel komen wanneer u ook op de start datum bent geweest.

Datum: 9 januari 2024 15:30

Sessie duur: 120 minuten

Datum: 15 februari 2024 15:30

Sessie duur: 120 minuten

Verdieping taal voor onderwijsassistenten

 Online

 13 maart 2024

 92 plekken vrij

Onderwijsassistenten voeren allerlei activiteiten uit die bijdragen aan een betere ontwikkeling van kinderen. Je begeleidt hiervoor onder verantwoordelijkheid van de leerkracht individuele of klein…

Overige data

Deze cursus vindt plaats over meerdere datums, u kunt enkel komen wanneer u ook op de start datum bent geweest.

Datum: 9 april 2024 15:30

Sessie duur: 120 minuten

Datum: 16 mei 2024 15:30

Sessie duur: 120 minuten

Stop pesten met de steungroepaanpak

  5 februari 2024

 99 plekken vrij

De steungroepaanpak is een oplossingsgerichte en effectieve manier om pesten snel te stoppen. Het is een methode die goed werkt, mits het op de juiste manier toegepast wordt. Uitgangspunt van de st…

Overige data

Deze cursus vindt plaats over meerdere datums, u kunt enkel komen wanneer u ook op de start datum bent geweest.

Datum: 11 maart 2024 15:00

Sessie duur: 150 minuten

Datum: 8 april 2024 15:00

Sessie duur: 150 minuten

Bijzondere kinderen in je groep

 Online

 12 februari 2024

 89 plekken vrij

 Als leerkracht krijg je steeds vaker te maken met leerlingen met (kenmerken van) een Autisme Spectrum Stoornis (ASS), een aandachtstekortstoornis met of zonder hyperactiviteit (ADHD) of oppos…

Overige data

Deze cursus vindt plaats over meerdere datums, u kunt enkel komen wanneer u ook op de start datum bent geweest.

Datum: 18 maart 2024 15:00

Sessie duur: 150 minuten

Datum: 15 april 2024 15:00

Sessie duur: 150 minuten

Lesgeven aan getraumatiseerde leerlingen

 10 januari 2024

 96 plekken vrij

Op de eerste cursusdag wordt uitgebreid ingegaan op het leren herkennen van de kenmerken en de gevolgen van een trauma op de ontwikkeling van het brein, het gedrag, het leerproces, het zelfbeeld en…

Sociale Veiligheid

 13 mei 2024

 94 plekken vrij

Leerlingen in het basisonderwijs ontwikkelen zich en leren beter in een sociaal veilig en positief klimaat. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. De komende jaren zal de overheid, ook middels …

Een goede basis voor vertrouwenspersonen in het onderwijs

 Nog niet bekend

 98 plekken vrij

De interne vertrouwenspersoon vervult een spilfunctie in het borgen en bevorderen van de veiligheid op school. De vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt voor leerlingen en ouders die in vertrouwen…

KiVa

 Nog niet bekend

 50 plekken vrij

KiVa begint met een STARTtraining voor het personeel. Deze training wordt gegeven door een gecertificeerde KiVa trainer.

Vreedzame school

 Nog niet bekend

 50 plekken vrij

Je hoort je collega’s praten over emotiethermometers, opstekers en afbrekers. In een klas ligt een bal die eruit ziet als een wereldbol. Wat houdt dat allemaal in? Als nieuwe leerkracht of on…

Kanjertraining

 Nog niet bekend

 47 plekken vrij

Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas. Hierdoor kunnen kinderen weer tot leren komen en leerk…

Contact

Wij zijn ons er terdege van bewust dat het scholingsaanbod op deze site niet compleet is en daarmee niet aan ieders wensen kan voldoen. Mocht u specifieke wensen hebben schroom dan niet om dit aan ons door te geven via ons mailadres: academie@sooog.nl. Wij kunnen dan bekijken of er meer belangstelling voor is en of we dit alsnog kunnen toevoegen.

De cursussen zullen veelal op woensdagmiddag of na schooltijd gegeven worden op één van de scholen van SOOOG. De exacte data, tijden en locaties worden zo snel mogelijk bekend gemaakt via de website. Indien u zich heeft aangemeld voor een training, ontvangt u automatisch een mail met daarin de data, tijd en locatie.