Pesten en kinderen met autisme

Koningsspil in Blijham

29 januari 2020

38 plekken vrij

Kinderen met autisme passen (nog) niet naadloos in ons onderwijssysteem en ondervinden vrijwel zonder uitzondering problemen op school. Zaken als overprikkeling, pesten, overschatting en onderschatting en moeite met plannen en het houden van overzicht spelen een grote rol. Er zijn onder kinderen met autisme relatief veel thuiszitters, vaak als gevolg van een pestsituatie. 

Datum: 29-01-2020, 14.00-16.00 uur, locatie De Koningsspil Blijham

Inschrijven training 

Over De Cursus

Kinderen met autisme passen (nog) niet naadloos in ons onderwijssysteem en ondervinden vrijwel zonder uitzondering problemen op school. Zaken als overprikkeling, pesten, overschatting en onderschatting en moeite met plannen en het houden van overzicht spelen een grote rol. Er zijn onder kinderen met autisme relatief veel thuiszitters, vaak als gevolg van een pestsituatie. Voor leerlingen met autisme zijn abstracte begrippen als plagen, agressie en pesten moeilijk te bevatten. Zij missen de sociale antennes om in te schatten wanneer plagen niet grappig meer is en reageren vaak onhandig en inadequaat in dit soort situaties. Een voorbeeld kan dit verduidelijken. Als Jorn voor de zoveelste keer op het schoolplein van zijn beste vriend Tim een tik tegen zijn pet krijgt is de maat vol. Woest holt hij achter Tim aan en als hij hem te pakken heeft beukt hij hem tegen de grond en stompt hem overal waar hij hem maar kan raken. Na dit voorval is Jorn niet meer welkom thuis bij Tim want “als je niet eens tegen een beetje plagen kunt en meteen agressief wordt, dan ben je mijn vriend niet meer”.

Consultatieteam pesten

Leerlingen in het Nederlandse basisonderwijs vertellen slechts in een kwart van de gevallen aan de leraar dat ze worden gepest en in één derde van de gevallen aan hun ouders. De leraar grijpt in veel gevallen niet in omdat pesten moeilijk te signaleren is en omdat de leraar niet altijd bekend is met een effectieve aanpak. Pesten gaat niet vanzelf over maar met goede ondersteuning is het mogelijk om het probleem aan te pakken. Het consultatieteam pesten biedt ondersteuning bij situaties van pesten, ook als ouders en school er soms niet uitkomen. In de workshop wordt met filmbeelden en praktijksituaties ingegaan op pesten en autisme en de werkwijze van consultatieteam pesten.

Duur workshop 2 uur
Voor wie Alle medewerkers
Meer informatie via Consultatieteam pesten

 

Contact

Wij zijn ons er terdege van bewust dat het scholingsaanbod op deze site niet compleet is en daarmee niet aan ieders wensen kan voldoen. Mocht u specifieke wensen hebben schroom dan niet om dit aan ons door te geven via ons mailadres: academie@sooog.nl. Wij kunnen dan bekijken of er meer belangstelling voor is en of we dit alsnog kunnen toevoegen.

De cursussen zullen veelal op woensdagmiddag of na schooltijd gegeven worden op één van de scholen van SOOOG. De exacte data, tijden en locaties worden zo snel mogelijk bekend gemaakt via de website. Indien u zich heeft aangemeld voor een training, ontvangt u automatisch een mail met daarin de data, tijd en locatie.