Nieuwsbegrip: Werken met Nieuwsbegrip en nieuwkomers
Leerjaar: 2020 - 2021
Ondervoorbehoud

10 maart 2021
180 minuten

20 plekken vrij

 

Op veel scholen wordt met veel enthousiasme met Nieuwsbegrip gewerkt aan begrijpend lezen. Maar is Nieuwsbegrip ook te gebruiken in het onderwijs aan nieuwkomers? En hoe dan? Hoe maak je optimaal gebruik van Nieuwsbegrip Nieuwe Stijl. Hoe zet je hulpvragen in? Hoe maak je optimaal gebruik van de woordenschatsuggesties? In deze workshop komen de ins en outs van Nieuwsbegrip en goed begrijpend leesonderwijs aan nieuwkomers aan de orde.

Inschrijven training 

Over De Cursus

Op veel scholen wordt met veel enthousiasme met Nieuwsbegrip gewerkt aan begrijpend lezen. Maar is Nieuwsbegrip ook te gebruiken in het onderwijs aan nieuwkomers? En hoe dan? Hoe maak je optimaal gebruik van Nieuwsbegrip Nieuwe Stijl. Hoe zet je hulpvragen in? Hoe maak je optimaal gebruik van de woordenschatsuggesties? In deze workshop komen de ins en outs van Nieuwsbegrip en goed begrijpend leesonderwijs aan nieuwkomers aan de orde.

 

Inhoud

  • Begrijpend lezen: didactiek en werkvormen
  • Woordenschat en begrijpend lezen
  • Nieuwsbegrip Brons, Zilver en Goud
  • Hoe en op welk moment is Nieuwsbegrip Nieuwe Stijl inzetbaar in het onderwijs aan nieuwkomers?

 

Resultaat

  • Je weet wat de belangrijke vaardigheden zijn bij begrijpend lezen
  • Je kent de verschillen tussen nieuwkomers en Nederlandse kinderen met betrekkning tot deze vaardigheden
  • Je hebt kennisgemaakt met de beschikbare materialen van Brons, Zilver en Goud
  • Je kent de meerwaarde van Nieuwsbegrip Zilver ten opzichte van Nieuwsbegrip Brons
  • Je weet hoe je woordenschat kunt stimuleren met Nieuwsbegrip
  • Om goed aan te sluiten bij de behoeften en vaardigheden van nieuwkomers, kun je keuzes maken in het aanbod van Nieuwsbegrip. Je weet welke keuzes je kunt maken

 

Duur workshop  3 uur
Voor wie Leerkrachten Eerste Opvang Anderstaligen
Workshop via  CED Groep

 

Contact

Wij zijn ons er terdege van bewust dat het scholingsaanbod op deze site niet compleet is en daarmee niet aan ieders wensen kan voldoen. Mocht u specifieke wensen hebben schroom dan niet om dit aan ons door te geven via ons mailadres: academie@sooog.nl. Wij kunnen dan bekijken of er meer belangstelling voor is en of we dit alsnog kunnen toevoegen.

De cursussen zullen veelal op woensdagmiddag of na schooltijd gegeven worden op één van de scholen van SOOOG. De exacte data, tijden en locaties worden zo snel mogelijk bekend gemaakt via de website. Indien u zich heeft aangemeld voor een training, ontvangt u automatisch een mail met daarin de data, tijd en locatie.