Nieuwsbegrip: Omgaan met verschillen in de groep
Leerjaar: 2020 - 2021
Ondervoorbehoud

11 november 2020
180 minuten

18 plekken vrij

Met Nieuwsbegrip kan de hele groep tegelijkertijd met hetzelfde actuele onderwerp bezig zijn, terwijl de leerlingen toch allemaal op hun eigen niveau werken. Hoe benut je deze mogelijkheid om te differentiëren optimaal? Hoe zorg je dat alle leerlingen actief lezen? Hoe zet je kernvragen en hulpvragen in? Je leert het in deze workshop.

Inschrijven training 

Over De Cursus

Met Nieuwsbegrip kan de hele groep tegelijkertijd met hetzelfde actuele onderwerp bezig zijn, terwijl de leerlingen toch allemaal op hun eigen niveau werken. Hoe benut je deze mogelijkheid om te differentiëren optimaal? Hoe zorg je dat alle leerlingen actief lezen? Hoe zet je kernvragen en hulpvragen in? Je leert het in deze workshop.

Inhoud
Tijdens deze workshop leer je hoe je op basis van toetsresultaten het juiste niveau aan een leerling toewijst. Je krijgt concrete handvatten om in jouw groep met niveaugroepen te werken. Zo werken alle leerlingen, ook de betere lezers, op het niveau dat bij hen past en hen uitdaagt.

Resultaat

  • Je kent de verschillende niveaus binnen Nieuwsbegrip en weet waarop deze zijn gebaseerd
  • Je bent bekend met de differentiatiemogelijkheden binnen Nieuwsbegrip Nieuwe Stijl
  • Je weet hoe je kunt differentiëren in instructie, begeleiding, materiaalaanbod en tijd
  • Je weet hoe je rolwisselend lezen kunt inzetten door middel van vier verschillende aanpakken
  • Je kunt niveaugroepen maken
  • Je kunt heterogene groepjes indelen op basis van onafhankelijke toetsresultaten
  • Je kunt toetsresultaten analyseren.

 

Extra informatie Deze workshop is bedoeld voor leerkrachten van scholen waar Nieuwsbegrip al wordt gebruikt en die goed op de hoogte zijn van de basisprincipes van de methode. Deze basisprincipes komen aan bod in de workshop Werken met Nieuwsbegrip in het basisonderwijs.

Duur workshop 3 uur
Voor wie Leerkrachten
Workshop via CED Groep

 

Contact

Wij zijn ons er terdege van bewust dat het scholingsaanbod op deze site niet compleet is en daarmee niet aan ieders wensen kan voldoen. Mocht u specifieke wensen hebben schroom dan niet om dit aan ons door te geven via ons mailadres: academie@sooog.nl. Wij kunnen dan bekijken of er meer belangstelling voor is en of we dit alsnog kunnen toevoegen.

De cursussen zullen veelal op woensdagmiddag of na schooltijd gegeven worden op één van de scholen van SOOOG. De exacte data, tijden en locaties worden zo snel mogelijk bekend gemaakt via de website. Indien u zich heeft aangemeld voor een training, ontvangt u automatisch een mail met daarin de data, tijd en locatie.