Nieuwsbegrip: De leraar als rolmodel; hoe model ik begrijpend lezen voor mijn leerlingen
Leerjaar: 2020 - 2021
Ondervoorbehoud

21 oktober 2020
180 minuten

16 plekken vrij

 Wil je het tekstbegrip van jouw leerlingen verbeteren? Hoe model je de denkstappen die je neemt bij het begrijpend lezen? Het modelen – ofwel hardop denkend voordoen – is een zeer krachtig didactisch instrument. Niet voor niets speelt dit een belangrijke rol in de lessen van Nieuwsbegrip. Maar hoe kun je effectief modelen? Hoe zet je hierbij de Powerpoint Actief lezen van Nieuwsbegrip Nieuwe Stijl in? En welke rol kunnen ‘expertleerlingen’ spelen? Je leer het in deze workshop.

Inschrijven training 

Over De Cursus

Wil je het tekstbegrip van jouw leerlingen verbeteren? Hoe model je de denkstappen die je neemt bij het begrijpend lezen? Het modelen – ofwel hardop denkend voordoen – is een zeer krachtig didactisch instrument. Niet voor niets speelt dit een belangrijke rol in de lessen van Nieuwsbegrip. Maar hoe kun je effectief modelen? Hoe zet je hierbij de Powerpoint Actief lezen van Nieuwsbegrip Nieuwe Stijl in? En welke rol kunnen ‘expertleerlingen’ spelen? Je leer het in deze workshop.

Inhoud

  • Denkstappen en strategieën voor begrijpend lezen
  • Modeling als didactisch concept bij begrijpend lezen
  • Inzet van Powerpoint Actief lezen om het modelen visueel te ondersteunen
  • Rolwisselend lezen
  • Inzet kernvragen en hulpvragen

 

Resultaat

  • Je kent de belangrijkste didactische uitgangspunten van Nieuwsbegrip (o.a. modeling en rolwisselend lezen)
  • Je hebt goed inzicht in jouw eigen rol tijdens de lessen Nieuwsbegrip
  • Je kunt de diverse Nieuwsbegripstrategieën hardop denkend voordoen (modeling) en weet bij welke leerlingen dit effectief is
  • Je bent bekend met de inhoud van de strategielessen en je weet hoe je deze inzet
  • Je kunt met de leerlingen rolwisselend lezen in de groep. Je weet wanneer je klassikaal werkt en wanneer je leerlingen de rol van expert kunt laten overnemen

 

Extra informatie Deze workshop is bedoeld voor leerkrachten van scholen waar Nieuwsbegrip al wordt gebruikt en die goed op de hoogte zijn van de basisprincipes van de methode. Deze basisprincipes komen aan bod in de workshop Werken met Nieuwsbegrip in het basisonderwijs.

 

Duur workshop 3 uur
Voor wie Leerkrachten
Workshop via CED groep

 

Contact

Wij zijn ons er terdege van bewust dat het scholingsaanbod op deze site niet compleet is en daarmee niet aan ieders wensen kan voldoen. Mocht u specifieke wensen hebben schroom dan niet om dit aan ons door te geven via ons mailadres: academie@sooog.nl. Wij kunnen dan bekijken of er meer belangstelling voor is en of we dit alsnog kunnen toevoegen.

De cursussen zullen veelal op woensdagmiddag of na schooltijd gegeven worden op één van de scholen van SOOOG. De exacte data, tijden en locaties worden zo snel mogelijk bekend gemaakt via de website. Indien u zich heeft aangemeld voor een training, ontvangt u automatisch een mail met daarin de data, tijd en locatie.