AVG en Passend Onderwijs
Leerjaar: 2020 - 2021
Ondervoorbehoud

11 november 2020
225 minuten

29 plekken vrij

Deze masterclass is voor professionals binnen onderwijsorganisaties en samenwerkingsverbanden die zich willen specialiseren in privacyvraagstukken rondom leerlingenzorg. Dit kan gaan om FG-ers, Privacy Officers, maar ook IB-ers, beleidsmedewerkers en zorgspecialisten die verantwoordelijke zijn voor beleid en uitvoering rondom leerlingenzorg.

Inschrijven training 

Over De Cursus

Deze masterclass is voor professionals binnen onderwijsorganisaties en samenwerkingsverbanden die zich willen specialiseren in privacyvraagstukken rondom leerlingenzorg. Dit kan gaan om FG-ers, Privacy Officers, maar ook IB-ers, beleidsmedewerkers en zorgspecialisten die verantwoordelijke zijn voor beleid en uitvoering rondom leerlingenzorg.

 

AVG en Passend Onderwijs rondom Passend Onderwijs is naast AVG specifieke regelgeving van toepassing, waar je op de hoogte van dient te zijn. In de masterclass komt dit uitgebreid aan de orde. Er wordt in de leerlingenzorg gewerkt met gevoelige en bijzondere persoonsgegevens, waarvoor je als organisatie extra maatregelen moet nemen. Tijdens de masterclass worden best practices van ervaringsdeskundigen gedeeld. Naast het veilig uitwisselen van gegevens en afspraken maken met hulpverleners zoals psychologen en orthopedagogen, komen onderwerpen aan bod zoals het gebruik van het convenant thuiszitters. Er zijn rondom leerlingenzorg veel partijen betrokken, je dient te weten waar jouw verantwoordelijkheid als organisatie ligt, maar ook eindigt.

Na de masterclass heb je een antwoord op al je privacyvragen, ook krijg je praktische hulpmiddelen aangereikt.

 

Waarom zou ik deze masterclass moeten volgen? Wat is de studiebelasting?

De masterclass duurt 1 dag (2 keer een woensdagmiddag) en neemt geen voorbereidingstijd in beslag. Je krijgt tijdens de masterclass de nodige achtergrondinformatie en hulpmiddelen aangereikt. Na de bijeenkomst ontvang je een bewijs van deelname.

Inloop: 13.15 uur

Start: 13.30 uur

Einde: 17.00 uur

 

Duur workshop 1 dag (2 keer een woensdagmiddag)
Voor wie IB-ers, medewerkers Expertisecentrum
Workshop via Privacy op school

 

Overige data

Deze cursus vindt plaats over meerdere datums, u kunt enkel komen wanneer u ook op de start datum bent geweest.

Datum: 18 november 2020 13:15

Sessie duur: 225 minuten

Contact

Wij zijn ons er terdege van bewust dat het scholingsaanbod op deze site niet compleet is en daarmee niet aan ieders wensen kan voldoen. Mocht u specifieke wensen hebben schroom dan niet om dit aan ons door te geven via ons mailadres: academie@sooog.nl. Wij kunnen dan bekijken of er meer belangstelling voor is en of we dit alsnog kunnen toevoegen.

De cursussen zullen veelal op woensdagmiddag of na schooltijd gegeven worden op één van de scholen van SOOOG. De exacte data, tijden en locaties worden zo snel mogelijk bekend gemaakt via de website. Indien u zich heeft aangemeld voor een training, ontvangt u automatisch een mail met daarin de data, tijd en locatie.