Workshops: Leerjaar 2020 - 2021


Alle leerjaren

Bewegend leren

 OBS de Waterlelie, Winschoten

 14 april 2021

 16 plekken vrij

In deze werksessie gaan we ons brein voeden met gebruik van onze spieren. Je gaat ervaren dat je meer onthoudt als je minder lang aaneengesloten luistert of studeert. Op deze middag ondervind…

Rammelende rekenbewerkingen groep 5-6

 15 maart 2021

 18 plekken vrij

Als rekenen in groep 5 en 6 lastig wordt…

Leerlingen die in de groepen 5 en 6 rekenen lastiger vinden, hebben vaak problemen met het vlot kunnen rekenen tot 100. Dez…

Wijs met wisbordjes

  2 december 2020

 19 plekken vrij

In steeds meer rekenlessen gebruiken kinderen wisbordjes tijdens de rekenles. Op deze wisbordjes staan soms alleen antwoorden. Hoe kunnen we kinderen verleiden meer te laten zien op hun eigen…

Bijna

Herhaling omgaan met een AED

 2 plekken vrij

 

De herhalingsworkshop van de eerder aangeboden basiscursus

Tijdens deze workshop komt aan bod:

  • Hoe je een hartstilstand herkent en wat je dan als eerste doe…

Terugkombijeenkomst Sociale Veiligheid

 23 maart 2021

 13 plekken vrij

Heb jij in de afgelopen jaren de cursus Sociale Veiligheid gevolgd? Ook dit jaar is het weer mogelijk om je aan te melden voor de terugkombijeenkomst Sociale Veiligheid.

Analyseren van opbrengsten

  2 november 2020

 23 plekken vrij

Deze cursus gaat in op het analyseren van resultaten van de onderdelen rekenen, begrijpend lezen en spelling. Het leert je op een andere/vernieuwende wijze te analyseren en van daaruit jouw onderwi…

Verdiepingscursus Nieuwsbegrip

 21 oktober 2020

 € 10,50

 21 plekken vrij

De verdiepingscursus is met name gericht op de leerkracht als rolmodel en omgaan met verschillen in de groep. 

De cursus is geschikt voor iedereen die enige ervaring heeft met Nieuw…

Contact

Wij zijn ons er terdege van bewust dat het scholingsaanbod op deze site niet compleet is en daarmee niet aan ieders wensen kan voldoen. Mocht u specifieke wensen hebben schroom dan niet om dit aan ons door te geven via ons mailadres: academie@sooog.nl. Wij kunnen dan bekijken of er meer belangstelling voor is en of we dit alsnog kunnen toevoegen.

De cursussen zullen veelal op woensdagmiddag of na schooltijd gegeven worden op één van de scholen van SOOOG. De exacte data, tijden en locaties worden zo snel mogelijk bekend gemaakt via de website. Indien u zich heeft aangemeld voor een training, ontvangt u automatisch een mail met daarin de data, tijd en locatie.