Taalcoördinator
Leerjaar: 2020 - 2021
Ondervoorbehoud

€ 2.300,00

25 plekken vrij

In de afgelopen jaren is er veel veranderd in het denken over taal en taalonderwijs op de basisschool. Waarschijnlijk de belangrijkste verandering is de ontwikkeling van het Referentiekader taal (en rekenen), dat gebruikt wordt in het hele onderwijs van groep 1 van de basisschool tot aan het eind van het vwo. Het Referentiekader is in augustus 2010 ingevoerd in de scholen. Daarmee is het beter dan vroeger mogelijk doorlopende leerlijnen aan te brengen in het hele onderwijs, zodat overgangen van de ene onderwijssoort naar de andere soepeler zullen verlopen.  Deze ontwikkelingen maakten het noodzakelijk het opleidingspakket grondig te herzien. Dit is in het studiejaar 2010 – 2011 gebeurd door een groep ervaren opleiders. Bij de inhoudelijke aanpassing heeft de invoering van het Referentiekader een centrale plaats ingenomen, evenals de recente uitwerkingen van tussendoelen en leerlijnen.

Inschrijven training 

Over De Cursus

In de afgelopen jaren is er veel veranderd in het denken over taal en taalonderwijs op de basisschool. Waarschijnlijk de belangrijkste verandering is de ontwikkeling van het Referentiekader taal (en rekenen), dat gebruikt wordt in het hele onderwijs van groep 1 van de basisschool tot aan het eind van het vwo. Het Referentiekader is in augustus 2010 ingevoerd in de scholen. Daarmee is het beter dan vroeger mogelijk doorlopende leerlijnen aan te brengen in het hele onderwijs, zodat overgangen van de ene onderwijssoort naar de andere soepeler zullen verlopen.  Deze ontwikkelingen maakten het noodzakelijk het opleidingspakket grondig te herzien. Dit is in het studiejaar 2010 – 2011 gebeurd door een groep ervaren opleiders. Bij de inhoudelijke aanpassing heeft de invoering van het Referentiekader een centrale plaats ingenomen, evenals de recente uitwerkingen van tussendoelen en leerlijnen. Met het Referentiekader en de ontwikkelde publicaties over tussendoelen en leerlijnen krijgt de taalcoördinator een gedegen instrumentarium om met het team een grotere inhoudelijke deskundigheid te bereiken.

De drie pijlers van de opleiding zijn gehandhaafd:

  • Taalbeleid
  • Interactief taalonderwijs
  • Inspireren en ondersteunen van collega’s

Taalbeleid is de rode draad door de hele opleiding. De taalcoördinator stelt samen met de directie en het team voor zijn of haar school een taalbeleidsplan op. Een facet van dit taalbeleidsplan wordt tijdens de opleiding verder uitgewerkt en aan het eind gepresenteerd aan de andere cursisten.Interactief taalonderwijs bevat mondelinge communicatie, beginnende en gevorderde geletterdheid en woordenschat.Bij veranderingen in de school is het van belang dat de taalcoördinator zijn collega’s kan inspireren en ondersteunen. Tijdens de opleiding werken de cursisten in intervisiegroepen en door maatjeswerk ondersteunen ze elkaar bij het veranderingstraject.ICT-gebruik is een vanzelfsprekend onderdeel van de opleiding. Digitaal houden de cursisten aan de opleiding elkaar op de hoogte van hun vorderingen m.b.t. het gekozen veranderingsonderwerp. De ervaringen en vorderingen worden verzameld in een digitaal portfolio. Op basis van zijn portfolio en een goedgekeurd taalbeleidsplan voor zijn school ontvangt de cursist het certificaat. 

 

Duur opleiding 9 bijeenkomsten van 7 uur
Voor wie Leerkrachten
Meer informatie via Hanzehogeschool Groningen

Contact

Wij zijn ons er terdege van bewust dat het scholingsaanbod op deze site niet compleet is en daarmee niet aan ieders wensen kan voldoen. Mocht u specifieke wensen hebben schroom dan niet om dit aan ons door te geven via ons mailadres: academie@sooog.nl. Wij kunnen dan bekijken of er meer belangstelling voor is en of we dit alsnog kunnen toevoegen.

De cursussen zullen veelal op woensdagmiddag of na schooltijd gegeven worden op één van de scholen van SOOOG. De exacte data, tijden en locaties worden zo snel mogelijk bekend gemaakt via de website. Indien u zich heeft aangemeld voor een training, ontvangt u automatisch een mail met daarin de data, tijd en locatie.