Specialist excellent talent en hoogbegaafdheid
Leerjaar: 2020 - 2021
Ondervoorbehoud

€ 3.500,00

23 plekken vrij

Ontwikkel je tot specialist op het gebied van excellentie en (hoog)begaafdheid. De opleiding beperkt zich niet alleen tot het (hoog)begaafde kind, maar betrekt het onderwerp op de hele school. De ontwikkelingen die je doormaakt vormen daarom niet alleen een meerwaarde voor jezelf, maar ook voor de school, die straks beschikt over een specialist, motivator en inspirator!

Inschrijven training 

Over De Cursus

Ontwikkel je tot specialist op het gebied van excellentie en (hoog)begaafdheid. De opleiding beperkt zich niet alleen tot het (hoog)begaafde kind, maar betrekt het onderwerp op de hele school. De ontwikkelingen die je doormaakt vormen daarom niet alleen een meerwaarde voor jezelf, maar ook voor de school, die straks beschikt over een specialist, motivator en inspirator! Tijdens de opleiding leg je onder meer een portfolio aan en bestudeer je achtergrondinformatie en materialen. Je oefent in de praktijk, legt uitwisselingsbezoeken af en voert maatjesoverleg. Tot slot schrijft iedereen zijn of haar eigen interventieaanpak. Dit kan bijvoorbeeld een beleidsplan zijn, een plan voor het opzetten van een plus klas of een plan voor het coachen van een collega bij het maken van een passend aanbod.

De leergang is opgebouwd rond vier modules:

  • Module 1: De eerste stap naar kennis vergroting
  • Module 2: Praktisch handelen
  • Module 3: Leren leren en onderpresteren
  • Module 4: Hoogbegaafd en dan de zorg

Duur opleiding 16 dagen
Voor wie Leerkrachten, IB-er, Directie
Meer informatie via Cedin

Contact

Wij zijn ons er terdege van bewust dat het scholingsaanbod op deze site niet compleet is en daarmee niet aan ieders wensen kan voldoen. Mocht u specifieke wensen hebben schroom dan niet om dit aan ons door te geven via ons mailadres: academie@sooog.nl. Wij kunnen dan bekijken of er meer belangstelling voor is en of we dit alsnog kunnen toevoegen.

De cursussen zullen veelal op woensdagmiddag of na schooltijd gegeven worden op één van de scholen van SOOOG. De exacte data, tijden en locaties worden zo snel mogelijk bekend gemaakt via de website. Indien u zich heeft aangemeld voor een training, ontvangt u automatisch een mail met daarin de data, tijd en locatie.