Schoolleidersregister: Omgaan met ouders – Ouderbetrokkenheid voor schoolleiders
Ondervoorbehoud

€ 767,00

21 plekken vrij

Veel scholen en ouders erkennen het belang van samenwerking met elkaar om de resultaten van leerlingen te optimaliseren. Toch blijkt de samenwerking in de dagelijkse praktijk nog allerminst vanzelfsprekend. Leerlingen presteren en functioneren beter als school en ouders goed samenwerken. Ouderbetrokkenheid heeft dus een enorme impact. Het huidige regeerakkoord roept bovendien op tot meet ouderbetrokkenheid: “Scholen, kinderen en jongeren floreren bij ouderbetrokkenheid. Daarom willen we de samenwerking tussen school en ouders versterken.” In deze training leert u de samenwerking met ouders op een unieke wijze te versterken. 

Inschrijven training 

Over De Cursus

Veel scholen en ouders erkennen het belang van samenwerking met elkaar om de resultaten van leerlingen te optimaliseren. Toch blijkt de samenwerking in de dagelijkse praktijk nog allerminst vanzelfsprekend. Leerlingen presteren en functioneren beter als school en ouders goed samenwerken. Ouderbetrokkenheid heeft dus een enorme impact. Het huidige regeerakkoord roept bovendien op tot meet ouderbetrokkenheid: “Scholen, kinderen en jongeren floreren bij ouderbetrokkenheid. Daarom willen we de samenwerking tussen school en ouders versterken.” In deze training leert u de samenwerking met ouders op een unieke wijze te versterken. Wat leert u? Aan het eind van de twee dagen heeft u:

  • Een visie op hoe een goede samenwerking tussen school en ouders er voor de school uit zou kunnen zien
  • Een plan gemaakt om met het team en de ouders vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid te werken aan de ontwikkeling van de leerling
  • Helden hoe er efficiënt en effectief met ouders kan worden samengewerkt zodat ouderbetrokkenheid juist zorgt voor minder werkdruk
  • Zicht op effectieve vormen van ouderbetrokkenheid
  • Tools om te sturen op ouders die kiezen voor de kwaliteit van de school in plaats van het tevreden houden van ouders

Kennis opgedaan over samenhang en borging van ouderbetrokkenheid binnen de ontwikkeling van uw school.

 

Duur opleiding 2 bijeenkomsten van 6 uur
Voor wie Directie
Meer informatie viac CPS

Contact

Wij zijn ons er terdege van bewust dat het scholingsaanbod op deze site niet compleet is en daarmee niet aan ieders wensen kan voldoen. Mocht u specifieke wensen hebben schroom dan niet om dit aan ons door te geven via ons mailadres: academie@sooog.nl. Wij kunnen dan bekijken of er meer belangstelling voor is en of we dit alsnog kunnen toevoegen.

De cursussen zullen veelal op woensdagmiddag of na schooltijd gegeven worden op één van de scholen van SOOOG. De exacte data, tijden en locaties worden zo snel mogelijk bekend gemaakt via de website. Indien u zich heeft aangemeld voor een training, ontvangt u automatisch een mail met daarin de data, tijd en locatie.