Schoolleidersregister: Leiderschapsprogramma
Ondervoorbehoud

€ 2.475,00

25 plekken vrij

Als schoolleider kom je in de waan van de dag niet altijd toe aan krachtig leidinggeven aan jouw team met het oog op de toekomst. Terwijl dit juist is wat je wilt! Voor jou als schoolleider met ambitie heeft Het Onderwijsbureau BV in coproductie met xpand dit unieke professionaliseringsprogramma ontwikkeld. Gedurende het programma wordt er theorie vanuit een nieuwe invalshoek aangeboden en ga je hierover in gesprek met de deelnemende schoolleiders. Jouw dagelijkse praktijk staat hierbij centraal.  

Inschrijven training 

Over De Cursus

Als schoolleider kom je in de waan van de dag niet altijd toe aan krachtig leidinggeven aan jouw team met het oog op de toekomst. Terwijl dit juist is wat je wilt! Voor jou als schoolleider met ambitie heeft Het Onderwijsbureau BV in coproductie met xpand dit unieke professionaliseringsprogramma ontwikkeld. Gedurende het programma wordt er theorie vanuit een nieuwe invalshoek aangeboden en ga je hierover in gesprek met de deelnemende schoolleiders. Jouw dagelijkse praktijk staat hierbij centraal. Naast de cursusdagen maak je enkele opdrachten, passend bij jouw werkzaamheden als schoolleider en waar je daadwerkelijk iets mee kunt. Daarnaast krijg je twee individuele coachsessies, waardoor je het geleerde direct in jouw persoonlijk functioneren kunt integreren. Een zeer waardevol en praktisch programma, waardoor jij weer toekomst aan leidinggeven aan inspirerend onderwijs, ook in de waan van de dag!

Opbouw leiderschapsprogramma
Dag 1: Leiding geven aan teams

  • Verbinden en inspireren: Inspirerend leiderschap binnen het team – Missie en waarden in de onderwijspraktijk vormgeven
  • Verantwoordelijkheid delen: Eigen en gezamenlijke verantwoordelijkheid stimuleren – Vertrouwen en respect bouwen

Dag 2: Leiding geven aan teams

  • Omgaan met diversiteit: Mijn conflictstijl kennen – Weerstanden en conflicten constructief ombuigen
  • Opbouwen van een feedbackcultuur: De kunst van waarderen – Een lerende organisatie bouwen

Dag 3: Leiding geven aan veranderingen

  • Loodsen door veranderprocessen: Leiding geven aan transities – Het team professioneel meenemen
  • Toekomstbestendig bouwen: Borgen van resultaten en duurzaam bouwen – Mijn persoonlijk meesterschap

Het doel van het leiderschapsprogramma is het duurzaam inzetten van nieuwe en relevante kennis. Daarom vindt na elke bijeenkomst een persoonlijke coachsessie plaats, waarin wij bespreken hoe jij het geleerde in de praktijk gaat brengen. 

 

Duur opleiding 3 dagen
Voor wie Directie
Meer informatie via Het onderwijsbureau

Contact

Wij zijn ons er terdege van bewust dat het scholingsaanbod op deze site niet compleet is en daarmee niet aan ieders wensen kan voldoen. Mocht u specifieke wensen hebben schroom dan niet om dit aan ons door te geven via ons mailadres: academie@sooog.nl. Wij kunnen dan bekijken of er meer belangstelling voor is en of we dit alsnog kunnen toevoegen.

De cursussen zullen veelal op woensdagmiddag of na schooltijd gegeven worden op één van de scholen van SOOOG. De exacte data, tijden en locaties worden zo snel mogelijk bekend gemaakt via de website. Indien u zich heeft aangemeld voor een training, ontvangt u automatisch een mail met daarin de data, tijd en locatie.