Schoolleidersregister: Bouwen aan een lerende school
Ondervoorbehoud

€ 2.449,00

24 plekken vrij

De programmaonderdelen van deze leergang zijn nauw verbonden met de vijf disciplines van de lerende school. Elke discipline wordt  concreet vertaald naar werkvormen, interventies en acties die leiders ondernemen om van hun school of stichting een lerende organisatie te maken. Daarbij leggen we nadrukkelijk een relatie met recente inzichten over leiderschap, zoals die van Andy Hargreaves, Otto Scharmer en Michael Fullan. Deelnemers krijgen achtergrondinformatie, worden uitgenodigd om tussen de bijeenkomsten in dingen uit te proberen en te reflecteren op hun eigen gedrag. We leren veel van elkaar en doen concrete ideeën op voor werkvormen in de eigen praktijk. In samenwerking met:  Natuurlijk leren.

Inschrijven training 

Over De Cursus

De programmaonderdelen van deze leergang zijn nauw verbonden met de vijf disciplines van de lerende school. Elke discipline wordt  concreet vertaald naar werkvormen, interventies en acties die leiders ondernemen om van hun school of stichting een lerende organisatie te maken. Daarbij leggen we nadrukkelijk een relatie met recente inzichten over leiderschap, zoals die van Andy Hargreaves, Otto Scharmer en Michael Fullan. Deelnemers krijgen achtergrondinformatie, worden uitgenodigd om tussen de bijeenkomsten in dingen uit te proberen en te reflecteren op hun eigen gedrag. We leren veel van elkaar en doen concrete ideeën op voor werkvormen in de eigen praktijk. In samenwerking met:  Natuurlijk leren. 

Dag 1: Waarom doen we wat we doen?
Waar gaan we voor met zijn allen? Een gezamenlijke missie, visie en waarden ontwikkelen. Van moetisme naar moreel besef.

 Dag 2: Praten over elkaar of met elkaar?
Ontwikkelen van goede communicatie en samenwerking. 

Dag 3: Onze waarheden!
Omgaan met mentale modellen: van “zo is het” naar “zo zie ik het”.

 Dag 4: Horizontaal leren.
Werkvormen voor teamleren: ontwikkelen van sociaal kapitaal.

Dag 5: Systeemdenken deel 1
Eerst begrijpen, dan pas ingrijpen!

Dag 6: Systeemdenken deel 2
Van een lineaire naar een cyclische taal.

 

Duur opleiding 6 bijeenkomsten
Voor wie Directie
Meer informatie via AVS

Contact

Wij zijn ons er terdege van bewust dat het scholingsaanbod op deze site niet compleet is en daarmee niet aan ieders wensen kan voldoen. Mocht u specifieke wensen hebben schroom dan niet om dit aan ons door te geven via ons mailadres: academie@sooog.nl. Wij kunnen dan bekijken of er meer belangstelling voor is en of we dit alsnog kunnen toevoegen.

De cursussen zullen veelal op woensdagmiddag of na schooltijd gegeven worden op één van de scholen van SOOOG. De exacte data, tijden en locaties worden zo snel mogelijk bekend gemaakt via de website. Indien u zich heeft aangemeld voor een training, ontvangt u automatisch een mail met daarin de data, tijd en locatie.