Rekencoördinator
Leerjaar: 2020 - 2021
Ondervoorbehoud

€ 2.300,00

25 plekken vrij

Deze opleiding heeft tot doel leerkrachten te scholen voor de taak van Coördinator Rekenen in de eigen basisschool. 

Ieder dagdeel gaat over een inhoudelijk thema. Welke thema’s dat zijn is onderwerp van gesprek tussen opleiding en cursisten, want naast tien thema’s die altijd onderdeel uitmaken van de opleiding, kunnen er zes thema’s gekozen worden uit een tiental thema’s die voor de opleiding zijn uitgewerkt.

Inschrijven training 

Over De Cursus

Deze opleiding heeft tot doel leerkrachten te scholen voor de taak van Coördinator Rekenen in de eigen basisschool.

Ieder dagdeel gaat over een inhoudelijk thema. Welke thema’s dat zijn is onderwerp van gesprek tussen opleiding en cursisten, want naast tien thema’s die altijd onderdeel uitmaken van de opleiding, kunnen er zes thema’s gekozen worden uit een tiental thema’s die voor de opleiding zijn uitgewerkt. 

In de eerste helft van de opleiding ligt de nadruk op ontwikkeling van de persoonlijke competenties. Interactieve presentaties, practica en praktijkopdrachten zijn gericht op versterking van de eigen gecijferdheid en verdieping van de vakdidactische kennis en vaardigheden.

De centrale vraag is steeds: Hoe pas ik het geleerde toe in mijn eigen school?

In de tweede helft van de opleiding verschuift de aandacht van de eigen gecijferdheid en vakdidactiek naar collegiale consultatie en rekenbeleid. De opleiding richt zich dan meer op de ontwikkeling van de hele school. Centrale vragen zijn dan:

  • Wat hebben mijn collega’s nodig om hun rekenonderwijs te verbeteren?
  • Hoe kan ik hen ondersteunen?
  • Hoe enthousiasmeer ik mijn team voor reken-wiskundeonderwijs?
  • Hoe zet ik onderzoek in om vragen te kunnen beantwoorden naar bijvoorbeeld verhoging van resultaat?
  • Hoe komen we als school tot een helder rekenbeleid?

 

Duur opleiding 8 bijeenkomsten van 7 uur
Voor wie Leerkrachten
Meer informatie via Hanzehogeschool Groningen

 

Contact

Wij zijn ons er terdege van bewust dat het scholingsaanbod op deze site niet compleet is en daarmee niet aan ieders wensen kan voldoen. Mocht u specifieke wensen hebben schroom dan niet om dit aan ons door te geven via ons mailadres: academie@sooog.nl. Wij kunnen dan bekijken of er meer belangstelling voor is en of we dit alsnog kunnen toevoegen.

De cursussen zullen veelal op woensdagmiddag of na schooltijd gegeven worden op één van de scholen van SOOOG. De exacte data, tijden en locaties worden zo snel mogelijk bekend gemaakt via de website. Indien u zich heeft aangemeld voor een training, ontvangt u automatisch een mail met daarin de data, tijd en locatie.