Pedagogisch Professional Kind en Educatie
Leerjaar: 2020 - 2021
Ondervoorbehoud

€ 4.050,00

24 plekken vrij

De associate degree (ad) Pedagogisch Professional Kind en Educatie is een tweejarige hbo-opleiding (niveau 5) met een beroepsprofiel gericht op bestaande, actuele en nieuwe competenties, rollen en functies in de sector Kind en Educatie. In het beroepsprofiel zijn vier rollen te onderscheiden: pedagogisch professional, verbinder, vormgever en initiator.

De opleiding leidt op voor functies binnen het onderwijs, kinderopvang, welzijn en jeugdhulp. Zij leidt studenten op die vanuit specifieke kennis en vaardigheden, een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren van 0 – 18 jaar.

Afgestudeerden kunnen werkzaam zijn binnen samenwerkende, geïntegreerde of zelfstandige organisaties in een van de bovengenoemde branches. De pedagogisch professional kan werken binnen een interdisciplinair team en omgaan met de diverse betrokkenen binnen de sociale omgeving van het kind/ de jongere.

Inschrijven training 

Over De Cursus

De associate degree (ad) Pedagogisch Professional Kind en Educatie is een tweejarige hbo-opleiding (niveau 5) met een beroepsprofiel gericht op bestaande, actuele en nieuwe competenties, rollen en functies in de sector Kind en Educatie. In het beroepsprofiel zijn vier rollen te onderscheiden: pedagogisch professional, verbinder, vormgever en initiator.

De opleiding leidt op voor functies binnen het onderwijs, kinderopvang, welzijn en jeugdhulp. Zij leidt studenten op die vanuit specifieke kennis en vaardigheden, een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren van 0 – 18 jaar.

Afgestudeerden kunnen werkzaam zijn binnen samenwerkende, geïntegreerde of zelfstandige organisaties in een van de bovengenoemde branches. De pedagogisch professional kan werken binnen een interdisciplinair team en omgaan met de diverse betrokkenen binnen de sociale omgeving van het kind/ de jongere.

 

Leerlijnen
In de opleiding werken we met vier doorlopende leerlijnen; de persoonlijke professionele ontwikkelingslijn, waarin de nadruk ligt op je persoonlijke en professionele ontwikkeling gedurende je studie en praktijk. De kennislijn, waarin de vakkennis wordt aangeboden. De praktijklijn, gericht op het in de praktijk brengen van je kennis en vaardigheden. En tot slot de ontwerplijn, gericht op het onderzoeken en ontwikkelen van praktische oplossingen. Het onderwijs binnen de opleiding is daarmee zo ingericht dat het goed aansluit op jouw situatie en achtergrond en op de functies waarvoor je opgeleid wordt.

Praktijk
Tijdens de opleiding ga je naast theoretische kennis ook praktijkervaring opdoen. Je werkt (betaald of onbetaald) vanaf het begin van de opleiding zestien uur per week in het onderwijs, de kinderopvang, welzijn en/of jeugdhulp. Er wordt ingezet op praktijkplaatsen waar de verschillende branches samenwerken, zoals in Integrale Kindcentra, Brede scholen en Time-out voorzieningen. Op deze manier doe je kennis en ervaring op in een breed werkveld rondom de ontwikkeling van kinderen. Je past de verkregen kennis en inzichten uit je opleiding toe, rekening houdend met de context van de praktijk. In je praktijkorganisatie ga je deel uitmaken van een praktijkleergroep. Het streven is om in deze praktijkleergroepen studenten van verschillende opleidingen samen te laten werken en te leren. De gemengde samenstelling van de groep zorgt ervoor dat je leert werken in een interprofessioneel team en kennis krijgt van verschillende contexten.

In de praktijk word je begeleid door een praktijkbegeleider en door een praktijkbegeleidend docent vanuit de opleiding. Het functioneren in de praktijk wordt na ieder semester getoetst door middel van een portfolio en een gesprek.

 

Duur opleiding 2 jaar
Voor wie Onderwijsassistenten
Meer informatie via Katholieke PABO Zwolle

Contact

Wij zijn ons er terdege van bewust dat het scholingsaanbod op deze site niet compleet is en daarmee niet aan ieders wensen kan voldoen. Mocht u specifieke wensen hebben schroom dan niet om dit aan ons door te geven via ons mailadres: academie@sooog.nl. Wij kunnen dan bekijken of er meer belangstelling voor is en of we dit alsnog kunnen toevoegen.

De cursussen zullen veelal op woensdagmiddag of na schooltijd gegeven worden op één van de scholen van SOOOG. De exacte data, tijden en locaties worden zo snel mogelijk bekend gemaakt via de website. Indien u zich heeft aangemeld voor een training, ontvangt u automatisch een mail met daarin de data, tijd en locatie.