OICT-er
Leerjaar: 2020 - 2021
Ondervoorbehoud

22 plekken vrij

De rol van de ICT-coördinator wordt steeds belangrijker. Door snelle ontwikkeling is het belangrijk dat er iemand is die het overzicht houdt, collega’s begeleidt en adviseert en meedenkt over de onderwijsontwikkeling in de school. De invloed van ICT is in alle aspecten van het onderwijs terug te vinden en mag eigenlijk niet meer apart gezien worden. Dit betekent dat de ICT-coördinator breed georiënteerd moet zijn met een duidelijke focus. ICT is vaak een deeltaak die door een collega wordt opgepakt die affiniteit heeft met ICT en daar minimaal een aantal uren naast zijn/haar lesgevende taken voor heeft. Naast de nodige ‘brandjes’ die wekelijks geblust moeten worden valt daar ook regelmatig contact met een helpdesk onder, onderhoud aan de schoolwebsite en een poging een ICT-plan uit te werken. 

Inschrijven training 

Over De Cursus

De rol van de ICT-coördinator wordt steeds belangrijker. Door snelle ontwikkeling is het belangrijk dat er iemand is die het overzicht houdt, collega’s begeleidt en adviseert en meedenkt over de onderwijsontwikkeling in de school. De invloed van ICT is in alle aspecten van het onderwijs terug te vinden en mag eigenlijk niet meer apart gezien worden. Dit betekent dat de ICT-coördinator breed georiënteerd moet zijn met een duidelijke focus. ICT is vaak een deeltaak die door een collega wordt opgepakt die affiniteit heeft met ICT en daar minimaal een aantal uren naast zijn/haar lesgevende taken voor heeft. Naast de nodige ‘brandjes’ die wekelijks geblust moeten worden valt daar ook regelmatig contact met een helpdesk onder, onderhoud aan de schoolwebsite en een poging een ICT-plan uit te werken.

In 8 dagdelen krijg de OICT-er in opleiding handvatten om het primaire en secundaire proces op school te koppelen aan ICT-middelen en de daarbij behorende vakvaardigheden. Een opgeleide OICT-er heeft brede kennis en adviseert bij de versterking van het leermiddelenbeleid op school.

ICT en onderwijsontwikkeling
Hoe kan iemand met minimale uren deze zo zinvol mogelijk inzetten zonder belemmerd te worden door ‘pleisters’ plakken? Welke handvatten zijn er om zaken te stroomlijnen zodat de ICT-coördinator inhoudelijk met directie en team aan de slag kan met onderwijsontwikkeling? Hoe geeft dit alles het gewenste resultaat? Hoe kan je ICT breder inzetten in het onderwijs op jouw school?

 

Duur opleiding 8 dagdelen
Voor wie Leerkrachten, ICT coördinator, Directie
Meer informatie via Timpaan

Contact

Wij zijn ons er terdege van bewust dat het scholingsaanbod op deze site niet compleet is en daarmee niet aan ieders wensen kan voldoen. Mocht u specifieke wensen hebben schroom dan niet om dit aan ons door te geven via ons mailadres: academie@sooog.nl. Wij kunnen dan bekijken of er meer belangstelling voor is en of we dit alsnog kunnen toevoegen.

De cursussen zullen veelal op woensdagmiddag of na schooltijd gegeven worden op één van de scholen van SOOOG. De exacte data, tijden en locaties worden zo snel mogelijk bekend gemaakt via de website. Indien u zich heeft aangemeld voor een training, ontvangt u automatisch een mail met daarin de data, tijd en locatie.