Jonge kind specialist
Leerjaar: 2020 - 2021
Ondervoorbehoud

€ 2.300,00

25 plekken vrij

Tijdens de peuter- en kleuterjaren zien we het jonge kind, als het op de juiste wijze wordt gestimuleerd, met sprongen vooruit gaan in zijn/haar ontwikkeling. Onderzoek van De Haan en Leseman (2011) laat de noodzaak zien van leidsters en leraren die op de hoogte zijn van de specifieke pedagogisch-didactische benadering van het jonge kind, zodat deze ontwikkeling ook daadwerkelijk tot stand komt.

Inschrijven training 

Over De Cursus

Tijdens de peuter- en kleuterjaren zien we het jonge kind, als het op de juiste wijze wordt gestimuleerd, met sprongen vooruit gaan in zijn/haar ontwikkeling. Onderzoek van De Haan en Leseman (2011) laat de noodzaak zien van leidsters en leraren die op de hoogte zijn van de specifieke pedagogisch-didactische benadering van het jonge kind, zodat deze ontwikkeling ook daadwerkelijk tot stand komt. 

In de peuter- en kleuterfase ontwikkelt het kind zich op een geheel eigen manier. Het spel neemt hierbij een belangrijke plaats in. In het spel komen alle ontwikkelingslijnen samen. Er worden geen vakken gegeven, maar pedagogisch medewerkers/leerkrachten hebben de ontwikkelingslijnen van alle ontwikkelingsgebieden goed in het hoofd, zodat zij een rijke leeromgeving kunnen creëren. Vaardigheden, zoals bijvoorbeeld het werken in kleine kringen en het uitlokken van interacties, zijn hierbij noodzakelijk. Tijdens de opleiding worden deze vaardigheden planmatig en in relatie met de praktijk uitgewerkt.

Het opzetten van een lerend netwerk binnen het team maakt deel uit van de opleiding. Samen werken en samen leren is de basis van goed onderwijs. Van de cursist vereist dit een onderzoekende houding, een open mindset en het op zich kunnen nemen van verschillende professionele rollen (kartrekker, netwerker, organisator, onderzoeker, collega, etc.)

De opleiding is praktijkgericht met een gefundeerde theoretische onderbouwing. Van de cursisten wordt verwacht dat zij werken vanuit eigen leervragen. Tijdens de bijeenkomsten wordt gewerkt met eigen casuïstiek van de cursisten.

Doel
De doelstellingen worden uitgewerkt in de volgende onderwerpen:

  • Visies op onderwijs aan het jonge kind
  • Observaties en signaleringssystemen en technieken in relatie tot de leerlijnen
  • De specifieke pedagogisch-didactische benadering van het jonge kind
  • Leerkrachtvaardigheden die nodig zijn bij de ontwikkeling van het jonge kind
  • Passend onderwijs (opbrengstgericht werken, groepsoverzichten en plannen in relatie tot pedagogisch didactische benadering van het jonge kind)

Werken in leerteams maakt deel uit van de opleiding. Daarnaast kiest elk leerteam een van de volgende thema’s voor onderzoek en verdieping:

  • Sociale media en kleuters
  • Creativiteit / muziek
  • Bewegingsactiviteiten / sensomotorische ontwikkeling
  • Wetenschap en techniek

 

Duur opleiding 8 bijeenkomsten van 7 uur, totaal 350 studiebelastinguren
Voor wie Leerkrachten groep 1 en 2
Meer informatie via Hanzehogeschool Groningen

Contact

Wij zijn ons er terdege van bewust dat het scholingsaanbod op deze site niet compleet is en daarmee niet aan ieders wensen kan voldoen. Mocht u specifieke wensen hebben schroom dan niet om dit aan ons door te geven via ons mailadres: academie@sooog.nl. Wij kunnen dan bekijken of er meer belangstelling voor is en of we dit alsnog kunnen toevoegen.

De cursussen zullen veelal op woensdagmiddag of na schooltijd gegeven worden op één van de scholen van SOOOG. De exacte data, tijden en locaties worden zo snel mogelijk bekend gemaakt via de website. Indien u zich heeft aangemeld voor een training, ontvangt u automatisch een mail met daarin de data, tijd en locatie.