Coördinator Onderzoekend & Ontwerpend leren
Leerjaar: 2020 - 2021
Ondervoorbehoud

€ 2.300,00

25 plekken vrij

Hoe wordt je verliefd? Waarom staan paddenstoelen in een kring? Hoe weet je of het gaat vriezen? Hoe werkt een streepjescode? Vragen die kinderen dagelijks stellen en die relevant zijn voor hun ontwikkeling. Het zijn vragen die aansluiten bij wat wij onder wetenschap en technologie (W&T) verstaan. Tijdens de post-hbo-opleiding Coördinator Onderzoekend & Ontwerpend leren leert u hoe u kinderen kunt voorbereiden op een wereld die steeds complexer en meer technologisch wordt.

Inschrijven training 

Over De Cursus

Hoe wordt je verliefd? Waarom staan paddenstoelen in een kring? Hoe weet je of het gaat vriezen? Hoe werkt een streepjescode? Vragen die kinderen dagelijks stellen en die relevant zijn voor hun ontwikkeling. Het zijn vragen die aansluiten bij wat wij onder wetenschap en technologie (W&T) verstaan. Tijdens de post-hbo-opleiding Coördinator Onderzoekend & Ontwerpend leren leert u hoe u kinderen kunt voorbereiden op een wereld die steeds complexer en meer technologisch wordt. 

Kinderen zijn gespitst op nieuwe dingen. Wetenschap en technologie (W&T) maakt nieuwsgierig en daagt kinderen uit. Vaardigheden als creativiteit, kritisch denken, ondernemen en samenwerken spelen een belangrijke rol. Het zijn die (21e eeuwse) vaardigheden die de kinderen van nu straks nodig hebben. Dat vraagt om leraren die goed W&T-onderwijs kunnen geven. Binnen deze opleiding wordt je hiervoor opgeleid.

In de opleiding staan centraal:

  • De principes van onderzoekend en ontwerpend leren
  • Het initiëren en medevormgeven van schoolbeleid op het gebied van het wetenschap en technologie
  • Het ondersteunen van collega’s bij het toepassen van de principes van onderzoekend en ontwerpend leren in hun dagelijks onderwijs
  • Het informeren van collega’s over de nieuwste ontwikkelingen, ideeën en materialen

Na afloop van deze post-opleiding

  • Bent u in staat onderzoekend en ontwerpend leren vorm te geven in het basisonderwijs
  • Bent u in staat om het verwerven van generieke vakoverstijgende vaardigheden van leerlingen op school vorm te geven
  • Kunt u collega’s ondersteunen bij het toepassen van de principes van onderzoekend en ontwerpend leren in vakken als natuur en techniek, maar ook in aardrijkskunde, geschiedenis, taal, rekenen en cultuur

Toetsing

Toetsing vindt plaats door een eindpresentatie van het portfolio. Halverwege de opleiding tijdens het voortgangsassessment, krijg je feedback op je portfolio.

 

Duur opleiding 8 bijeenkomsten van 6 uur in 1 jaar, in totaal 240 studiebelastinguren
Voor wie Leerkrachten
Meer informatie via Hanzehogeschool Groningen

Contact

Wij zijn ons er terdege van bewust dat het scholingsaanbod op deze site niet compleet is en daarmee niet aan ieders wensen kan voldoen. Mocht u specifieke wensen hebben schroom dan niet om dit aan ons door te geven via ons mailadres: academie@sooog.nl. Wij kunnen dan bekijken of er meer belangstelling voor is en of we dit alsnog kunnen toevoegen.

De cursussen zullen veelal op woensdagmiddag of na schooltijd gegeven worden op één van de scholen van SOOOG. De exacte data, tijden en locaties worden zo snel mogelijk bekend gemaakt via de website. Indien u zich heeft aangemeld voor een training, ontvangt u automatisch een mail met daarin de data, tijd en locatie.