Opleidingen: Leerjaar 2020 - 2021


Alle leerjaren

Rekenspecialist

 € 1.850,00

 25 plekken vrij

Hoe signaleer ik rekenproblemen? Welke hulp is effectief? Hoe stel ik een handelingsplan op? Rekenproblemen of dyscalculie. Tal van alledaagse vragen waar je als rekenspecialist na afloop van deze …

Coördinator Onderzoekend & Ontwerpend leren

 € 2.300,00

 25 plekken vrij

Hoe wordt je verliefd? Waarom staan paddenstoelen in een kring? Hoe weet je of het gaat vriezen? Hoe werkt een streepjescode? Vragen die kinderen dagelijks stellen en die relevant zijn voor hun ont…

Jonge kind specialist

 € 2.300,00

 25 plekken vrij

Tijdens de peuter- en kleuterjaren zien we het jonge kind, als het op de juiste wijze wordt gestimuleerd, met sprongen vooruit gaan in zijn/haar ontwikkeling. Onderzoek van De Haan en Leseman (2011…

Leergang bewegingsonderwijs

 € 3.225,00

 25 plekken vrij

De leergang bewegingsonderwijs leidt u op tot vakleerkracht bewegingsonderwijs. Na het volgen van deze leergang kunt u bewegingssituaties ontwerpen en differentiatie binnen bewegingsthema’s a…

Rekencoördinator

 € 2.300,00

 25 plekken vrij

Deze opleiding heeft tot doel leerkrachten te scholen voor de taak van Coördinator Rekenen in de eigen basisschool. 

Ieder dagdeel gaat over een inhoudelijk thema. Welke thema&rsq…

Taalcoördinator

 € 2.300,00

 25 plekken vrij

In de afgelopen jaren is er veel veranderd in het denken over taal en taalonderwijs op de basisschool. Waarschijnlijk de belangrijkste verandering is de ontwikkeling van het Referentiekader taal (e…

Cultuurbegeleider

 € 2.300,00

 25 plekken vrij

De cultuurbegeleider richt zich op de grote lijnen van de cultuureducatie en motiveert en inspireert zijn collega’s. Tijdens de opleiding verdiept u uw kennis en visie op cultuuronderwijs en …

Vakspecialist muziek

 € 1.250,00

 25 plekken vrij

In de opleiding komen alle gangbare muziekmethoden aan bod. U leert leerlijnen voor het vak muziek te ontwikkelen die u kunt inpassen binnen het onderwijs van uw school. Ook legt u als cursist cont…

Master Talentontwikkeling en Diversiteit

 € 3.400,00

 25 plekken vrij

Het lesgeven gaat u goed af. De interactie met de klas, het ontdekken van verborgen talenten van leerlingen, het bedenken van spannende projecten of vernieuwende lesmethoden: u geniet met volle teu…

Intern Begeleider

 € 3.495,00

 24 plekken vrij

De Post-HBO opleiding Intern Begeleider is een gecertificeerde opleiding. In deze opleiding ontmoet u ervaring en deskundigheid in effectief zorgbeleid die getoetst zijn in de praktijk. Veel prakti…

Coach module 1: Basisvaardigheden voor coaches

 € 1.999,00

 22 plekken vrij

‘Een leven lang leren’ is belangrijk, ook voor leerkrachten. Interne coaching is zeer geschikt om het ontwikkelingsproces van leerkrachten langdurig te begeleiden. In deze module krijgt…

Coach module 2: Verdieping

 € 1.999,00

 24 plekken vrij

Deze training is een verdieping van de ‘Coach module 1: Basisvaardigheden voor coaches’. De opzet is gelijk, de vaardigheden worden in oefensituaties verder aangescherpt. U verlegt met …

Coach module 3: Allround coach

 25 plekken vrij

In deze training wordt u opgeleid tot breed inzetbare coach. De training bouwt voort op de eerste twee modules, maar zet meer in op confrontatie met behoud van relatie.

De werkwijze is verg…

OICT-er

 21 plekken vrij

De rol van de ICT-coördinator wordt steeds belangrijker. Door snelle ontwikkeling is het belangrijk dat er iemand is die het overzicht houdt, collega’s begeleidt en adviseert en meedenkt…

Specialist excellent talent en hoogbegaafdheid

 € 3.500,00

 23 plekken vrij

Ontwikkel je tot specialist op het gebied van excellentie en (hoog)begaafdheid. De opleiding beperkt zich niet alleen tot het (hoog)begaafde kind, maar betrekt het onderwerp op de hele school. De o…

Pedagogisch Professional Kind en Educatie

 € 4.050,00

 24 plekken vrij

De associate degree (ad) Pedagogisch Professional Kind en Educatie is een tweejarige hbo-opleiding (niveau 5) met een beroepsprofiel gericht op bestaande, actuele en nieuwe…

Contact

Wij zijn ons er terdege van bewust dat het scholingsaanbod op deze site niet compleet is en daarmee niet aan ieders wensen kan voldoen. Mocht u specifieke wensen hebben schroom dan niet om dit aan ons door te geven via ons mailadres: academie@sooog.nl. Wij kunnen dan bekijken of er meer belangstelling voor is en of we dit alsnog kunnen toevoegen.

De cursussen zullen veelal op woensdagmiddag of na schooltijd gegeven worden op één van de scholen van SOOOG. De exacte data, tijden en locaties worden zo snel mogelijk bekend gemaakt via de website. Indien u zich heeft aangemeld voor een training, ontvangt u automatisch een mail met daarin de data, tijd en locatie.