Slim Fit Onderwijs

obs De Waterlelie, A. Verweystraat, Winschoten

27 november 2019

73 plekken vrij

Slim Fit Onderwijs ondersteunt schoolorganisaties in het primair onderwijs bij het anders organiseren van onderwijs.

 Het resultaat?

 • Eigentijds onderwijs van hoge kwaliteit
 • Optimale toerusting van kinderen voor de (toekomstige) maatschappij
 • Uitdagende leerarrangementen met inzet van moderne middelen
 • Uitvoering door professioneel samenwerkende onderwijsteams
 • Vormgeving vanuit een nieuw organisatieprincipe: jaarklassen worden vervangen door ‘units’ van 40 tot 90 leerlingen
 • Meer passend onderwijs en een optimale aansluiting op de onderwijsbehoefte van alle leerlingen.

Datum: 27-11-2019 Tijd: 13.30-16.00 uur Locatie: obs De Waterlelie Winschoten

Inschrijven training 

Over De Cursus

Slim Fit Onderwijs ondersteunt schoolorganisaties in het primair onderwijs bij het anders organiseren van onderwijs.

 Het resultaat?

 • Eigentijds onderwijs van hoge kwaliteit
 • Optimale toerusting van kinderen voor de (toekomstige) maatschappij
 • Uitdagende leerarrangementen met inzet van moderne middelen
 • Uitvoering door professioneel samenwerkende onderwijsteams
 • Vormgeving vanuit een nieuw organisatieprincipe: jaarklassen worden vervangen door ‘units’ van 40 tot 90 leerlingen
 • Meer passend onderwijs en een optimale aansluiting op de onderwijsbehoefte van alle leerlingen.

Werkwijze

Ik heb in de loop der jaren een aantal verandermodellen ontwikkeld die blijken te werken in de praktijk van onderwijsvernieuwing. De basis daarvan wordt gevormd door de theorie en praktijk van zogenaamde lerende, professionele organisaties. Professionals leren van elkaar als je de juiste ontmoetingen weet te arrangeren op de werkvloer. Leren en ontwikkelen in directe relatie met een stuk schoolontwikkeling dat is wat professionals in beweging brengt. De praktijkkennis is samengebracht in de Slim Fit Box. Ik gebruik het Slim Fit model als basis voor schoolontwikkelingstrajecten. Het model bevat 9 ontwikkelvelden, 9 ontwikkelroutes en 9 vormgevingsthema’s. Een verandering kan maar ten dele worden gepland en pakt altijd net iets anders uit dat vooraf bedacht. Met behulp van het Slim Fit model stellen we een huidige positie vast en verkennen de zone van naaste schoolontwikkeling. We stellen een ontwikkelroute en mijlpalen vast met behulp van de 9 vormgevingsaspecten. We vinden het wiel niet opnieuw uit, want andere scholen leveren prachtige praktijkvoorbeelden en die zoeken we op.

Duur lezing  
Voor wie Alle medewerkers
Meer informatie via

Contact

Wij zijn ons er terdege van bewust dat het scholingsaanbod op deze site niet compleet is en daarmee niet aan ieders wensen kan voldoen. Mocht u specifieke wensen hebben schroom dan niet om dit aan ons door te geven via ons mailadres: academie@sooog.nl. Wij kunnen dan bekijken of er meer belangstelling voor is en of we dit alsnog kunnen toevoegen.

De cursussen zullen veelal op woensdagmiddag of na schooltijd gegeven worden op één van de scholen van SOOOG. De exacte data, tijden en locaties worden zo snel mogelijk bekend gemaakt via de website. Indien u zich heeft aangemeld voor een training, ontvangt u automatisch een mail met daarin de data, tijd en locatie.