Hoogbegaafdheid in sociaal en emotioneel perspectief
Leerjaar: 2020 - 2021
Ondervoorbehoud

20 plekken vrij

Er is een grote kans dat een hoogbegaafd kind zich vanaf de geboorte anders ontwikkelt dan een kind met een niet zeer hoog hersenpotentieel. 

Naast cognitieve processen worden ook processen ten aanzien van de sociaal-emotionele ontwikkeling beïnvloed door de specifieke aanleg in de hersenen in combinatie met allerlei andere relevante kind-factoren en omgevingsfactoren.  

Over De Cursus

 Er is een grote kans dat een hoogbegaafd kind zich vanaf de geboorte anders ontwikkelt dan een kind met een niet zeer hoog hersenpotentieel.

Naast cognitieve processen worden ook processen ten aanzien van de sociaal-emotionele ontwikkeling beïnvloed door de specifieke aanleg in de hersenen in combinatie met allerlei andere relevante kind-factoren en omgevingsfactoren.

Tijdens de lezing wordt ingegaan op de ontwikkeling van executieve vaardigheden en persoonlijke eigenschappen, die naast cognitie zo belangrijk zijn voor het ontwikkelen van een evenwichtig functionerende persoonlijkheid in de volwassen jaren. Aan de orde komen perfectionisme op cognitief eigenschappen en gedragingen, komt aan de orde wat men als ouders, leerkracht of therapeut kan doen om deze factoren zo te beïnvloeden dat ze helpend en positief van invloed zijn, zodat het kind de aanleg mogelijkheden en talenten optimaal kan ontwikkelen.

 

Duur lezing  
Voor wie Alle medewerkers
Lezing via Kiew

 

 

Contact

Wij zijn ons er terdege van bewust dat het scholingsaanbod op deze site niet compleet is en daarmee niet aan ieders wensen kan voldoen. Mocht u specifieke wensen hebben schroom dan niet om dit aan ons door te geven via ons mailadres: academie@sooog.nl. Wij kunnen dan bekijken of er meer belangstelling voor is en of we dit alsnog kunnen toevoegen.

De cursussen zullen veelal op woensdagmiddag of na schooltijd gegeven worden op één van de scholen van SOOOG. De exacte data, tijden en locaties worden zo snel mogelijk bekend gemaakt via de website. Indien u zich heeft aangemeld voor een training, ontvangt u automatisch een mail met daarin de data, tijd en locatie.