(I)KC
Leerjaar: 2020 - 2021

OBS de Wiekslag, Blijham

17 september 2020
90 minuten

29 plekken vrij

 Een kindcentrum 0 tot 12 jaar is een pedagogische voorziening die kinderen optimaal wil voorbereiden op de toekomst. Een toekomst waarin duurzaamheid, het tegengaan van ongelijkheid en het optimaal gebruiken van talenten van groot belang is. Het kindcentrum staat midden in de samenleving, het staat open voor alle kinderen en ouders en het sluit aan bij leefpatronen van moderne gezinnen. 

In deze lezing wordt dieper ingegaan op wat een kindcentrum nu precies is, wat de ontwikkelingen (landelijk en SOOOG breed) zijn en waar SOOOG op dit moment staat in de ontwikkeling van kindcentra. 

Over De Cursus

 Een kindcentrum 0 tot 12 jaar is een pedagogische voorziening die kinderen optimaal wil voorbereiden op de toekomst. Een toekomst waarin duurzaamheid, het tegengaan van ongelijkheid en het optimaal gebruik maken van talenten van groot belang is. Het kindcentrum staat midden in de samenleving, het staat open voor alle kinderen en ouders en het sluit aan bij leefpatronen van moderne gezinnen.
SOOOG biedt haar scholen de komende jaren ruimte om (I)KC\\\\\\\\\\\\\\\'s te realiseren en de directeuren en schoolcoördinatoren de mogelijkheid om de opleiding leidinggevende IKC te volgen. Verschillende scholen zijn gestart met de ontwikkeling van een visie. Om opvang en onderwijs maximaal tot z\\\\\\\\\\\\\\\'n bloei en recht te laten komen, willen we een eigen aan SOOOG gelieerde opvangorganisatie realiseren. We streven daarmee naar scholen waarin de aansturing en verantwoordelijkheid voor zowel onderwijs als opvang is ondergebracht in één organisatie. Ouders en kinderen hebben dan te maken met één pedagogische missie en visie, één organisatie, één regie, één loket, één aanspreekpunt en één team. Zo ontstaat een veilige en vertrouwde omgeving waarin kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen en zich goed kunnen voorbereiden op hun toekomst.

Kindcentra delen ambities en principes

 1. Een plek voor ieder kind
  Kinderen hebben recht op een veilig en uitdagend leerklimaat in de eigen omgeving. Een kindcentrum wil daarom elk kind een plek bieden, thuis-nabij, in de eigen omgeving, samen met andere kinderen uit de buurt, dorp of stad.
 2. Elk kind doet mee, telt mee, draagt bij en leert
  Alle kinderen kunnen op het kindcentrum hun talenten ontwikkelen. In eigen tempo en naar eigen vermogen ontwikkelen zij zich ten opzichte van zichzelf. Niet het gemiddelde kind, maar de verschillen tussen kinderen, is het uitgangspunt. Elk kind is speciaal.
 3. Van jong af aan
  In de vroegste levenfase wordt de basis voor leren en ontwikkelen gelegd. In het kindcentrim komen daarom baby\\\\\\\\\\\\\\\'s, peuters, kleuters en kinderen tot 13 jaar. Medewerkers kennen het kind en het gezin van jongs af aan. De omgeving is veilig, uitdagend en vertrouwd. Overgangen zijn vanzelfsprekend. 
 4. Leef-en leergemeenschap
  Kinderen worden voorbereid op de toekomst, maar vormen ook nu al met elkaar een gemeenschap, het kindcentrum zelf. Kinderen kunnen in het kindcentrum oefenen in samenwerken, meedenken, meebeslissen en bijdragen aan de gemeenschap. 

Het kindcentrum als basisvoorziening van onderwijs, opvang en zorg, kan iedere kind alle kansen bieden om zich te kwalificeren, te socialiseren en in de wereld te komen. Het ene kind krijgt van huis uit meer kansen dan het andere. De uitdaging is om een inclusieve speel-,leer-en leefomgeving te creëren, waarin ieder kind meertelt, mee mag doen, bij kan dragen, erbij hoort en leert. 

In deze lezing wordt dieper ingegaan op wat een kindcentrum nu precies is, wat de ontwikkelingen (landelijk en SOOOG breed) zijn en waar SOOOG op dit moment staat in de ontwikkeling van kindcentra. 

Contact

Wij zijn ons er terdege van bewust dat het scholingsaanbod op deze site niet compleet is en daarmee niet aan ieders wensen kan voldoen. Mocht u specifieke wensen hebben schroom dan niet om dit aan ons door te geven via ons mailadres: academie@sooog.nl. Wij kunnen dan bekijken of er meer belangstelling voor is en of we dit alsnog kunnen toevoegen.

De cursussen zullen veelal op woensdagmiddag of na schooltijd gegeven worden op één van de scholen van SOOOG. De exacte data, tijden en locaties worden zo snel mogelijk bekend gemaakt via de website. Indien u zich heeft aangemeld voor een training, ontvangt u automatisch een mail met daarin de data, tijd en locatie.