Het lerende brein - De relatie tussen hersenen, gedrag en leren
Ondervoorbehoud

€ 695,00

19 plekken vrij

Ieder kind leert op een andere manier. Het ene kind heeft een voorkeur voor visuele informatie (plaatjes, schema’s), terwijl het andere kind baat heeft bij zinnen die puntsgewijs onder elkaar staan. En zo bestaan er nog veel meer verschillen in de manier waarop leerlingen nieuwe stof opnemen. Daarnaast spelen factoren als interesse, alertheid en afleidbaarheid een rol bij het aanleren van nieuwe informatie. Hoe kinderen leren heeft alles te maken met (de ontwikkeling van) hun hersenen. De relatie tussen hersenen, leren en gedrag is het werkterrein van de neuropsychologie. 

Inschrijven training 

Over De Cursus

Ieder kind leert op een andere manier. Het ene kind heeft een voorkeur voor visuele informatie (plaatjes, schema’s), terwijl het andere kind baat heeft bij zinnen die puntsgewijs onder elkaar staan. En zo bestaan er nog veel meer verschillen in de manier waarop leerlingen nieuwe stof opnemen. Daarnaast spelen factoren als interesse, alertheid en afleidbaarheid een rol bij het aanleren van nieuwe informatie. Hoe kinderen leren heeft alles te maken met (de ontwikkeling van) hun hersenen. De relatie tussen hersenen, leren en gedrag is het werkterrein van de neuropsychologie. 

In deze cursus krijgen deelnemers inzicht in het lerende kinderbrein. Vragen die aan bod komen zijn: hoe verloopt de ontwikkeling van de hersenen? Wat kunnen we van kinderen verwachten op welke leeftijd? Hoe komt u erachter wat een kind nodig heeft om te kunnen profiteren van het leeraanbod? Daarnaast zal er aandacht zijn voor de relatie tussen hersenen en gedrag, met name zelfsturing. Om nieuwe stof aan te leren is het belangrijk dat kinderen in staat zijn om hun gedrag aan te sturen. Dit wordt ook wel ‘zelfsturing’ genoemd en komt voort uit verschillende hersenfuncties, die ook wel executieve functies worden genoemd. In deze cursus leer je hoe executieve functies ontwikkelen bij kinderen op de basisschool. 

Opbrengst na de cursus: • Weet u wat het verschil is tussen zelfsturing en executieve functies; • Heeft u inzicht in hoe het (kinder)brein ontwikkelt tussen de 0 en 25 jaar; • Begrijpt u waarom executieve functies niet ‘zomaar’ te trainen zijn; • Bent in staat om een zwakke zelfsturing te herkennen; • Weet u welke stappen u kunt zetten bij een vermoeden van zwakke zelfsturing; • Weet u hoe u, of uw collega, zelfsturing op groepsniveau (in de klas) kan bevorderen; • Kunt u de BRIEF screener afnemen en interpreteren; • Bent u in staat om aan te geven wat de rol is van omgeving (school, thuis) op zelfsturing; • Weet u waar uw eigen sterke en zwakke kanten liggen m.b.t. zelfsturing

 

Duur cursus 2 bijeenkomsten
Voor wie Alle medewerkers
Meer informatie via Instondo Academy

Contact

Wij zijn ons er terdege van bewust dat het scholingsaanbod op deze site niet compleet is en daarmee niet aan ieders wensen kan voldoen. Mocht u specifieke wensen hebben schroom dan niet om dit aan ons door te geven via ons mailadres: academie@sooog.nl. Wij kunnen dan bekijken of er meer belangstelling voor is en of we dit alsnog kunnen toevoegen.

De cursussen zullen veelal op woensdagmiddag of na schooltijd gegeven worden op één van de scholen van SOOOG. De exacte data, tijden en locaties worden zo snel mogelijk bekend gemaakt via de website. Indien u zich heeft aangemeld voor een training, ontvangt u automatisch een mail met daarin de data, tijd en locatie.