Executieve functies

obs De Waterlelie, A. Verweystraat 1, Winschoten

13 mei 2020

13 plekken vrij

Waarom zijn sommige kinderen bijna nooit op tijd klaar? Waarom hebben sommige kinderen moeite met het starten van een taak en het vasthouden van de aandacht? Waarom zijn sommige kinderen zo rommelig en chaotisch? Wat moet je met kinderen die worstelen met simpele taken als opruimen, aankleden en huiswerk maken? Of met kinderen die moeilijk kunnen omgaan met boosheid en teleurstelling? Waar ligt dat aan?

Het antwoord op deze vragen ligt in de ontwikkeling van executieve functies. Tijdens deze cursus krijg je inzicht in de ontwikkeling van de executieve vaardigheden. Als kinderen deze vaardigheden goed hebben ontwikkeld, laten ze zich minder snel afleiden door allerlei prikkels, kunnen ze beter bij de les blijven en zijn ze in staat hun werk beter te plannen.

 

Inschrijven training 

Over De Cursus

Waarom zijn sommige kinderen bijna nooit op tijd klaar? Waarom hebben sommige kinderen moeite met het starten van een taak en het vasthouden van de aandacht? Waarom zijn sommige kinderen zo rommelig en chaotisch? Wat moet je met kinderen die worstelen met simpele taken als opruimen, aankleden en huiswerk maken? Of met kinderen die moeilijk kunnen omgaan met boosheid en teleurstelling? Waar ligt dat aan?

Het antwoord op deze vragen ligt in de ontwikkeling van executieve functies. Tijdens deze cursus krijg je inzicht in de ontwikkeling van de executieve vaardigheden. Als kinderen deze vaardigheden goed hebben ontwikkeld, laten ze zich minder snel afleiden door allerlei prikkels, kunnen ze beter bij de les blijven en zijn ze in staat hun werk beter te plannen.

Wat zijn executieve functies?

Het zijn de functies in je brein die het mogelijk maken dat je verstandige beslissingen neemt, impulsen beheerst en kunt focussen op wat belangrijk is. Executieve functies zijn nodig om activiteiten te plannen en te sturen. Executieve functies zijn op te vatten als de ‘dirigent’ van cognitieve vaardigheden en onmisbaar bij het uitvoeren (executie) van sociaal, efficiënt en doelgericht gedrag. Zonder deze functies is goed georganiseerd gedrag onmogelijk.

In de dagelijkse onderwijspraktijk worden kinderen door leerkrachten, bewust of onbewust, geholpen bij het toepassen en doorontwikkelen van deze functies. Denk aan:

 • Het kind de vinger op laten steken alvorens een antwoord te roepen
 • De hulpbriefjes op tafeltjes en schema’s op de lokaalmuur
 • Stapsgewijze instructies
 • Hardop denken en-oplossen
 • Aantekeningen maken en samenvatten
 • Werken met takenbladen, spullen klaarleggen, ordenen en opruimen

Inhoud

In deze cursus gaan we kijken naar:

 • De reden dat sommige kinderen hun werk gemakkelijk afkrijgen en anderen eigenlijk nooit op tijd klaar zijn
 • Waarom laat dat ene kind zich gemakkelijk afleiden en blijft een ander kind geconcentreerd werken
 • Welke vaardigheden heeft het kind nodig om taken uit te voeren en zijn gedrag te sturen
 • Welke verwachtingen kun je stellen bij bepaalde leeftijden
 • In welke volgorde ontwikkelen zich deze vaardigheden
 • Wat is de rol van de leerkracht bij het stimuleren van deze ontwikkeling. Je leert hoe je ze op de juiste manier de executieve functies van kinderen kunnen versterken.

 De cursus wordt gegeven op 13 mei, 27 mei en 10 juni van 13.30 uur tot 16.00 uur op OBS de Waterlelie in Winschoten

Duur cursus  3 bijeenkomsten van 2,5 uur
Voor wie Leerkrachten, IB-er, Schoolcoördinator
Meer informatie via Timpaan

Contact

Wij zijn ons er terdege van bewust dat het scholingsaanbod op deze site niet compleet is en daarmee niet aan ieders wensen kan voldoen. Mocht u specifieke wensen hebben schroom dan niet om dit aan ons door te geven via ons mailadres: academie@sooog.nl. Wij kunnen dan bekijken of er meer belangstelling voor is en of we dit alsnog kunnen toevoegen.

De cursussen zullen veelal op woensdagmiddag of na schooltijd gegeven worden op één van de scholen van SOOOG. De exacte data, tijden en locaties worden zo snel mogelijk bekend gemaakt via de website. Indien u zich heeft aangemeld voor een training, ontvangt u automatisch een mail met daarin de data, tijd en locatie.