De overgang van peuter naar kleuter
Leerjaar: 2023-2024
Ondervoorbehoud

5 oktober 2023
150 minuten

99 plekken vrij

Deze training is bedoeld voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten in de onderbouw samen, om elkaar te ontmoeten, in gesprek te raken en meer te weten te komen over gezamenlijke onderwerpen!

Deze training begint met een startbijeenkomst. Deze startbijeenkomst heeft o.a. als doel met behulp van een visiespel de gezamenlijke visie op de ontwikkeling van en onderwijs aan het jonge kind te onderzoeken. De bijeenkomst wordt afgesloten met het samen plannen van de invulling van de overige bijeenkomsten.  

Inschrijven training

Helaas heeft deze cursus geen plekken meer beschikbaar.

Over De Cursus

De training bestaat uit 4 bijeenkomsten van 2,5 uur. Aan het eind van de eerste bijeenkomst bepalen we samen wat er aan de orde gaat komen in bijeenkomst 2 t/m 4. Te denken valt hierbij aan: de ontwikkeling van peuter naar kleuter in de doorgaande lijn, de warme overdracht van kindgegevens, de pedagogisch-didactische leerlijn, waar onder gezamenlijke thema’s en de plek van spel, ouderbetrokkenheid en het maken van samenwerkingsafspraken.

Je krijgt concrete handvatten en ideeën aangereikt om de samenwerking vorm te geven. Deze training is daarom bij uitstek geschikt om voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang en leerkrachten onderbouw die (op termijn met elkaar gaan) samenwerken.  

De bijeenkomsten zijn op 5 oktober, 2 november en 30 november van 15.00 uur tot 17.30 uur. De vierde bijeenkomst plannen we nog in. 

Contact

Wij zijn ons er terdege van bewust dat het scholingsaanbod op deze site niet compleet is en daarmee niet aan ieders wensen kan voldoen. Mocht u specifieke wensen hebben schroom dan niet om dit aan ons door te geven via ons mailadres: academie@sooog.nl. Wij kunnen dan bekijken of er meer belangstelling voor is en of we dit alsnog kunnen toevoegen.

De cursussen zullen veelal op woensdagmiddag of na schooltijd gegeven worden op één van de scholen van SOOOG. De exacte data, tijden en locaties worden zo snel mogelijk bekend gemaakt via de website. Indien u zich heeft aangemeld voor een training, ontvangt u automatisch een mail met daarin de data, tijd en locatie.