Bijzondere kinderen in je groep
Leerjaar: 2023-2024
Ondervoorbehoud

Online

12 februari 2024
150 minuten

89 plekken vrij

 Als leerkracht krijg je steeds vaker te maken met leerlingen met (kenmerken van) een Autisme Spectrum Stoornis (ASS), een aandachtstekortstoornis met of zonder hyperactiviteit (ADHD) of oppositioneel-opstandig/regeldoorbrekend (ODD/CD) gedrag. Het helpt je wanneer je kennis hebt van mogelijk probleemgedrag en dat je weet hoe je het beste op deze problemen kunt reageren. 

Over De Cursus

In deze cursus leer je meer over deze verschillende gedrags-en ontwikkelingsstoornissen. Je leert problemen te herkennen en de leerling beter begrijpen. Daarnaast krijg je concrete handvatten aangereikt om op een zo goed mogelijke wijze met deze leerlingen om te gaan. De cursus bestaat uit drie modules. Per module staat één van de volgende gedrags-en ontwikkelingsstoornissen centraal:

  • ADHD
  • ASS
  • ODD / CD

 

De online bijeenkomsten van de cursus zijn op 12 februari, 18 maart en 15 april van 15.00 uur tot 17.30 uur. 

Overige data

Deze cursus vindt plaats over meerdere datums, u kunt enkel komen wanneer u ook op de start datum bent geweest.

Datum: 18 maart 2024 15:00

Sessie duur: 150 minuten

Datum: 15 april 2024 15:00

Sessie duur: 150 minuten

Contact

Wij zijn ons er terdege van bewust dat het scholingsaanbod op deze site niet compleet is en daarmee niet aan ieders wensen kan voldoen. Mocht u specifieke wensen hebben schroom dan niet om dit aan ons door te geven via ons mailadres: academie@sooog.nl. Wij kunnen dan bekijken of er meer belangstelling voor is en of we dit alsnog kunnen toevoegen.

De cursussen zullen veelal op woensdagmiddag of na schooltijd gegeven worden op één van de scholen van SOOOG. De exacte data, tijden en locaties worden zo snel mogelijk bekend gemaakt via de website. Indien u zich heeft aangemeld voor een training, ontvangt u automatisch een mail met daarin de data, tijd en locatie.