Met sprongen vooruit groep 1/2
Leerjaar: 2022 - 2023
Ondervoorbehoud

IKC de Heerdstee, Bentismaheerd 1, Groningen

27 september 2022
150 minuten

46 plekken vrij

De basiscursus behandelt de rekenleerlijn voor kleuters in ruim honderdvijftig activiteiten op de drie rekendomeinen: tellen-en-rekenen, meten en meetkunde.

Inschrijven training

Helaas heeft deze cursus geen plekken meer beschikbaar.

Over De Cursus

 Bij tellen-en-rekenen horen activiteiten waarmee kleuters de telrij leren opzeggen, werken met telbare hoeveelheden, erbij en eraf kunnen nemen van 1 of 2, splitsingen tot 6 kunnen maken en getalsymbolen kunnen herkennen en deze ordenen en koppelen aan hoeveelheden.
Bij meten horen activiteiten waarbij ordenen, vergelijken en afpassen van lengte, inhoud, gewicht, tijd en oppervlakte aan bod komen.
Bij meetkunde staan activiteiten centraal die oriënteren, construeren en/of opereren met vormen en figuren tot doel hebben.

Lesduur: 4 bijeenkomsten van 2,5 uur.
Cursus via: Menne Instituut
De cursus wordt gegeven op 27 september, 25 oktober, 22 november en 13 december van 15.30 tot 18.00 uur.
Locatie van de cursus is IKC de Heerdstee, Bentismaheerd 1, Groningen.

Contact

Wij zijn ons er terdege van bewust dat het scholingsaanbod op deze site niet compleet is en daarmee niet aan ieders wensen kan voldoen. Mocht u specifieke wensen hebben schroom dan niet om dit aan ons door te geven via ons mailadres: academie@sooog.nl. Wij kunnen dan bekijken of er meer belangstelling voor is en of we dit alsnog kunnen toevoegen.

De cursussen zullen veelal op woensdagmiddag of na schooltijd gegeven worden op één van de scholen van SOOOG. De exacte data, tijden en locaties worden zo snel mogelijk bekend gemaakt via de website. Indien u zich heeft aangemeld voor een training, ontvangt u automatisch een mail met daarin de data, tijd en locatie.