Inschrijven voor Sociale Veiligheid

 19 april 2022

Leerlingen in het basisonderwijs ontwikkelen zich en leren beter in een sociaal veilig en positief klimaat. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. De komende jaren zal de overheid, ook middels inspectie, daar steeds meer aandacht aan geven.

We leggen in de opleiding een duidelijk accent op het onderhouden en monitoren van een duurzaam, veilig, positief, sociaal klimaat. Elk lid van de schoolgemeenschap heeft de verantwoordelijkheid om actief hieraan bij te dragen. Eigenaarschap van leerlingen, ouders en leerkrachten ontwikkelen is ons uitgangspunt. Hierdoor werk je duurzaam aan een fijne schoolgemeenschap waaraan iedereen bijdraagt. Daar waar ongewenst gedrag voorkomt, bijvoorbeeld in de vorm van pesten, worden duidelijke stappen ondernomen.


Deze cursus is momenteel vol en kan niet geboekt worden. Kijken naar andere soort gelijke curssen

Terug naar cursus

Contact

Wij zijn ons er terdege van bewust dat het scholingsaanbod op deze site niet compleet is en daarmee niet aan ieders wensen kan voldoen. Mocht u specifieke wensen hebben schroom dan niet om dit aan ons door te geven via ons mailadres: academie@sooog.nl. Wij kunnen dan bekijken of er meer belangstelling voor is en of we dit alsnog kunnen toevoegen.

De cursussen zullen veelal op woensdagmiddag of na schooltijd gegeven worden op één van de scholen van SOOOG. De exacte data, tijden en locaties worden zo snel mogelijk bekend gemaakt via de website. Indien u zich heeft aangemeld voor een training, ontvangt u automatisch een mail met daarin de data, tijd en locatie.