Sociale Veiligheid
Leerjaar: 2021 - 2022
Ondervoorbehoud

19 april 2022
460 minuten

9 plekken vrij

Leerlingen in het basisonderwijs ontwikkelen zich en leren beter in een sociaal veilig en positief klimaat. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. De komende jaren zal de overheid, ook middels inspectie, daar steeds meer aandacht aan geven.

We leggen in de opleiding een duidelijk accent op het onderhouden en monitoren van een duurzaam, veilig, positief, sociaal klimaat. Elk lid van de schoolgemeenschap heeft de verantwoordelijkheid om actief hieraan bij te dragen. Eigenaarschap van leerlingen, ouders en leerkrachten ontwikkelen is ons uitgangspunt. Hierdoor werk je duurzaam aan een fijne schoolgemeenschap waaraan iedereen bijdraagt. Daar waar ongewenst gedrag voorkomt, bijvoorbeeld in de vorm van pesten, worden duidelijke stappen ondernomen.

Inschrijven training

Helaas heeft deze cursus geen plekken meer beschikbaar.

Over De Cursus

Leerlingen in het basisonderwijs ontwikkelen zich en leren beter in een sociaal veilig en positief klimaat. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. De komende jaren zal de overheid, ook middels inspectie, daar steeds meer aandacht aan geven.

We leggen in de opleiding een duidelijk accent op het onderhouden en monitoren van een duurzaam, veilig, positief, sociaal klimaat. Elk lid van de schoolgemeenschap heeft de verantwoordelijkheid om actief hieraan bij te dragen. Eigenaarschap van leerlingen, ouders en leerkrachten ontwikkelen is ons uitgangspunt. Hierdoor werk je duurzaam aan een fijne schoolgemeenschap waaraan iedereen bijdraagt. Daar waar ongewenst gedrag voorkomt, bijvoorbeeld in de vorm van pesten, worden duidelijke stappen ondernomen.

De opleiding bestaat uit drie blokken:

  • Werken aan fundament; een krachtig, veilig en sociaal klimaat
  • Pesten begrijpen en handelingsgericht oplossen
  • Het formele kader; de wet en ons beleid

 
Door in te zetten op een veilig en sociaal klimaat waar iedereen op school verantwoordelijk voor is, leg je de aandacht op wat je wilt realiseren op school. Het monitoren van het klimaat, als ook het monitoren van ongewenst gedrag, wordt door iedereen gedaan: leerkracht, onderwijsondersteunend personeel, ouders en leerlingen.  Het volgen van dit proces is de taak van een klein team van bijvoorbeeld drie personen. We zoeken binnen de school naar een integratie binnen bestaande werkgroepen: werkgroep gedrag, werkgroep sociaal-emotionele ontwikkeling, PBS-team, KiVa-team, stuurgroep de Vreedzame school of vertrouwenspersoon.
 

Contact

Wij zijn ons er terdege van bewust dat het scholingsaanbod op deze site niet compleet is en daarmee niet aan ieders wensen kan voldoen. Mocht u specifieke wensen hebben schroom dan niet om dit aan ons door te geven via ons mailadres: academie@sooog.nl. Wij kunnen dan bekijken of er meer belangstelling voor is en of we dit alsnog kunnen toevoegen.

De cursussen zullen veelal op woensdagmiddag of na schooltijd gegeven worden op één van de scholen van SOOOG. De exacte data, tijden en locaties worden zo snel mogelijk bekend gemaakt via de website. Indien u zich heeft aangemeld voor een training, ontvangt u automatisch een mail met daarin de data, tijd en locatie.