Knoeien, Stoeien, Groeien!
Leerjaar: 2021 - 2022
Ondervoorbehoud

16 plekken vrij

Peuters zijn steeds op zoek naar nieuwe uitdagingen. Ze doen nieuwe ontdekkingen in de sociale en fysieke wereld, ontwikkelen hun taal-en rekenvaardigheden en vergroten hun denkvermogen. Met Knoeien, Stoeien en Groeien! leer je hoe je kinderen in de voorschoolse opvang nog meer kunt uitdagen tot functioneel en aantrekkelijk spel. Van vakantie tot vakantie wordt er gewerkt rond een thema. Een natuurlijke periode waarbij alle tijd is de diepte in te gaan. Dit geeft de kinderen rusten en tijd om te ontwikkelen en voor u om te kijken wat de kinderen nodig hebben en wat ze boeiend vinden.

Deze cursus is ook erg heel geschikt voor de leerkrachten van groep 1 en 2 van de basisschool waar al gewerkt wordt met: Mooi weer spelen!

Over De Cursus

Veel peutergroepen zijn tegenwoordig onderdeel van een Integraal Kindcentrum (IKC). Ondanks het feit dat de basisschool en de voorschoolse opvang bij elkaar in één gebouw zitten, is het soms nog een zoektocht om de samenwerking tussen de pedagogische medewerkers en de leerkrachten te versterken. Deze samenwerking is van belang, omdat een doorgaande lijn voor verbinding binnen het IKC kan zorgen.

Peuters zijn steeds op zoek naar nieuwe uitdagingen. Ze doen nieuwe ontdekkingen in de sociale en fysieke wereld, ontwikkelen hun taal-en rekenvaardigheden en vergroten hun denkvermogen. Met Knoeien, Stoeien en Groeien! leer je hoe je kinderen in de voorschoolse opvang nog meer kunt uitdagen tot functioneel en aantrekkelijk spel. Van vakantie tot vakantie wordt er gewerkt rond een thema. Een natuurlijke periode waarbij alle tijd is de diepte in te gaan. Dit geeft de kinderen rusten en tijd om te ontwikkelen en voor u om te kijken wat de kinderen nodig hebben en wat ze boeiend vinden.

Deze cursus is ook erg heel geschikt voor de leerkrachten van groep 1 en 2 van de basisschool waar al gewerkt wordt met: Mooi weer spelen!

Duur cursus: 4 bijeenkomsten van 2,5 uur
Voor wie:       Leerkrachten groep 1 en 2
Cursus via:    Cedin

Contact

Wij zijn ons er terdege van bewust dat het scholingsaanbod op deze site niet compleet is en daarmee niet aan ieders wensen kan voldoen. Mocht u specifieke wensen hebben schroom dan niet om dit aan ons door te geven via ons mailadres: academie@sooog.nl. Wij kunnen dan bekijken of er meer belangstelling voor is en of we dit alsnog kunnen toevoegen.

De cursussen zullen veelal op woensdagmiddag of na schooltijd gegeven worden op één van de scholen van SOOOG. De exacte data, tijden en locaties worden zo snel mogelijk bekend gemaakt via de website. Indien u zich heeft aangemeld voor een training, ontvangt u automatisch een mail met daarin de data, tijd en locatie.