Flitsbezoeken in de klas
Leerjaar: 2021 - 2022
Ondervoorbehoud

7 maart 2022
150 minuten

1 plekken vrij

Als directeur wil je graag regelmatig alle klassen bezoeken, maar het ontbreekt je vaak aan tijd. En als leerkracht wil je vermoedelijk graag leren van je collega\\\'s. Door als directeur flitsbezoeken af te leggen met een duidelijke focus, is het mogelijk om in een paar minuten inzicht te krijgen in het functioneren van leerkrachten en hun ondersteuningsbehoefte(n).

Over De Cursus

 

Flitsbezoeken zijn korte, krachtige bezoeken in de klas, waarbij je met een beknopte kijkwijzer geconcentreerd observeert op vijf specifieke punten. Na enkele Flitsbezoeken kun je op basis van je observaties een reflectieve vraag formuleren en een korte reflectieve dialoog voeren met de leerkracht.

Het doel
Het doel van Flitsbezoeken is om in de dialoog het leren van de leerkracht te stimuleren. Je maakt hem of haar bewust van zijn of haar keuzes en vergroot het reflectief vermogen. Hierdoor krijgt de leerkracht de kans het onderwijs verder te verbeteren. Het gaat dus niet om goed of minder goed functioneren, maar om het op gang brengen van een bewustwordingsproces of ontwikkeling. Wanneer je dit regelmatig doet, werk je aan een schoolcultuur die gericht is op leren en waarin het reflecteren op eigen handelen gemeengoed wordt. Tevens krijg je goed zicht op de kwaliteit van het primaire proces.

Deze aanpak is gebaseerd op het boek ‘The Threeminute Classroom Walk Through‘ van Carolyn Downey.

 

Over de training
De training bestaat naast een interactief theoretisch deel, ook uit een praktisch deel: samen klassen bezoeken en direct toepassen wat je juist geleerd hebt.

We oefenen in de bijeenkomsten het afleggen van een Flitsbezoek met een praktische kijkwijzer. Omdat je met een collega-cursist de klas ingaat en daarna bespreekt wat je gezien hebt, leer je beter kijken en observeren. Je krijgt direct feedback! Je leert tevens hoe je een reflectieve vraag formuleert en je maakt kennis met de reflectieve dialoog. Leren leren krijgt dus op verschillende manieren vorm tijdens deze training.

Duur cursus: 2 bijeenkomsten van 2,5 uur
Voor wie:       Directie
Cursus via:    Cedin

 

Contact

Wij zijn ons er terdege van bewust dat het scholingsaanbod op deze site niet compleet is en daarmee niet aan ieders wensen kan voldoen. Mocht u specifieke wensen hebben schroom dan niet om dit aan ons door te geven via ons mailadres: academie@sooog.nl. Wij kunnen dan bekijken of er meer belangstelling voor is en of we dit alsnog kunnen toevoegen.

De cursussen zullen veelal op woensdagmiddag of na schooltijd gegeven worden op één van de scholen van SOOOG. De exacte data, tijden en locaties worden zo snel mogelijk bekend gemaakt via de website. Indien u zich heeft aangemeld voor een training, ontvangt u automatisch een mail met daarin de data, tijd en locatie.