De Kleine Kapitein
Leerjaar: 2021 - 2022
Ondervoorbehoud

16 februari 2022
150 minuten

9 plekken vrij

De training ‘De kleine Kapitein’ leert leidsters, leerkrachten en pedagogisch medewerkers om de ontwikkeling van zelfsturing bij jonge kinderen te stimuleren. Zelfsturing gaat onder andere over vaardigheden als geconcentreerd werken, problemen oplossen, samenwerken en plannen. De gevoelige leeftijd voor het leren van deze vaardigheden is tussen de 2,5 en 6 jaar.

Over De Cursus

Als jonge kinderen naar school gaan, moeten ze allerlei taken uitvoeren die niet alleen een beroep doen op hun denkvermogen, maar ook op concentratie, taakgerichtheid, zelfstandigheid, enzovoort. Deze competenties worden executieve functies genoemd. Of met een makkelijkere term: zelfsturing. Zelfsturing is van groot belang voor schoolsucces, omdat het een positieve invloed heeft op zowel het cognitief als het sociaal-emotioneel functioneren. En dus is het van groot belang dit bij jonge kinderen te stimuleren.

Doelen van de training:

 • Executieve functie en zelfsturing herkennen;
 • Zelfsturingsdoelen kunnen stellen waaraan met de eigen peuters/kleuters aan gewerkt kan worden;
 • In aanbod en activiteiten op een meer structurele manier aandacht besteden aan zelfsturing;
 • Zelf activiteiten kunnen ontwerpen met een zelfsturingsdoel.

Bijeenkomst 1:

 • Wat zijn executieve functies en zelfsturing?
 • Waarom is dat van belang?
 • Welke competenties horen daarbij?
 • Wat herkennen cursisten in de eigen praktijk?

Bijeenkomst 2:

 • Welke activiteiten, spelletjes of taakjes bevorderen zelfsturend gedrag?
 • Welke ontwikkelingsgebieden en zelfsturingsdomeinen worden door die activiteiten gestimuleerd?
 • Werken aan passende doelen.

Bijeenkomst 3:

 • Werken met een eigen casus: hoe is de ontwikkeling van dit kind verder te stimuleren vanuit het perspectief van zelfsturing?
 • En wat zijn lastige situaties in de gehele groep?

Bijeenkomst 4:

 • Implementatie en borging
 • Hoe kan het werken aan zelfsturing ingepast worden in het werken met de eigen methode?
 • Hoe kan het werken aan zelfsturing ingepast worden in de organisatie/school.

Duur cursus: 4 bijeenkomsten van een dagdeel
Voor wie:       Leerkrachten onderbouw 
Cursus via:    Cedin

 

Contact

Wij zijn ons er terdege van bewust dat het scholingsaanbod op deze site niet compleet is en daarmee niet aan ieders wensen kan voldoen. Mocht u specifieke wensen hebben schroom dan niet om dit aan ons door te geven via ons mailadres: academie@sooog.nl. Wij kunnen dan bekijken of er meer belangstelling voor is en of we dit alsnog kunnen toevoegen.

De cursussen zullen veelal op woensdagmiddag of na schooltijd gegeven worden op één van de scholen van SOOOG. De exacte data, tijden en locaties worden zo snel mogelijk bekend gemaakt via de website. Indien u zich heeft aangemeld voor een training, ontvangt u automatisch een mail met daarin de data, tijd en locatie.