Spelenderwijs leren aansluiten groep 2-3
Leerjaar: 2020 - 2021
Ondervoorbehoud

23 september 2020
180 minuten

16 plekken vrij

Kinderen leren in groep 1-2 vooral spelenderwijs. Een rijk ingerichte speelleeromgeving met thematisch ingerichte spelhoeken, volop ruimte voor beweging, een aanbod van betekenisvolle spelactiviteiten, afgewisseld met momenten van instructie. Eenmaal in groep 3 verandert die leeromgeving en ziet het onderwijs aan hen er behoorlijk anders uit. Deze kinderen zijn echter nog maar net kleuter-af, hebben nog steeds een grote speelbehoefte en zijn tegelijkertijd al behoorlijk zelfstandig. Hoe zorgen we voor een goede continuïteit, rekening houdend met onderwijsbehoeften van die kinderen? In deze cursus verkennen we mogelijkheden in groep 3 om een doorgaande lijn naar een nieuwe fase te realiseren. 

Inschrijven training 

Over De Cursus

Kinderen leren in groep 1-2 vooral spelenderwijs. Een rijk ingerichte speelleeromgeving met thematisch ingerichte spelhoeken, volop ruimte voor beweging, een aanbod van betekenisvolle spelactiviteiten, afgewisseld met momenten van instructie. Eenmaal in groep 3 verandert die leeromgeving en ziet het onderwijs aan hen er behoorlijk anders uit. Deze kinderen zijn echter nog maar net kleuter-af, hebben nog steeds een grote speelbehoefte en zijn tegelijkertijd al behoorlijk zelfstandig. Hoe zorgen we voor een goede continuïteit, rekening houdend met onderwijsbehoeften van die kinderen? In deze cursus verkennen we mogelijkheden in groep 3 om een doorgaande lijn naar een nieuwe fase te realiseren. De lees- en rekenmethode, die je op school gebruikt wordt aangehouden. Welke mogelijkheden heb jij in groep 3 om spelend leren een plek te geven? We kijken naar mogelijkheden om vanuit je aanvankelijke lees-en rekenmethode de kinderen meer handelend, ontdekkend en samenwerkend te laten leren. Tot slot verkennen we ook de mogelijkheden die er zijn om thematisch spel in groep 3 aan te bieden. We verwachten van de deelnemers een actieve inbreng. Daarnaast verwachten we de uitwerking van een of meer onderwerpen voor de eigen groep en terugkoppeling naar de cursus door middel van beeldmateriaal.

Inhoud

  • Activerende lees-en rekensuggesties
  • Organisatievormen zoals: circuits, inloop, inzet van coöperatieve werkvormen en meer beweging in de groep
  • De combinatie van instructie en spelend leren, inzet van spelmateriaal
  • Wel of niet in de hoeken spelen
  • Stimuleren van executieve vaardigheden

 

Resultaat

  • Je hebt een doorgaande lijn groep 2-3
  • Je kunt beter aansluiten op onderwijsbehoeften van kinderen in groep 3
  • Je hebt een reeks praktische ideeën aangereikt gekregen die je direct kunt toepassen
  • Je hebt de nodige praktijkervaring opgedaan met spelenderwijs leren
  • Je kunt beter keuzes maken die passen bij leerkracht en groep.

 

Duur cursus      3 dagdelen
Voor wie Leerkrachten groep 3
Cursus via CED Groep

Overige data

Deze cursus vindt plaats over meerdere datums, u kunt enkel komen wanneer u ook op de start datum bent geweest.

Datum: 7 oktober 2020 13:30

Sessie duur: 180 minuten

Datum: 4 november 2020 13:30

Sessie duur: 180 minuten

Contact

Wij zijn ons er terdege van bewust dat het scholingsaanbod op deze site niet compleet is en daarmee niet aan ieders wensen kan voldoen. Mocht u specifieke wensen hebben schroom dan niet om dit aan ons door te geven via ons mailadres: academie@sooog.nl. Wij kunnen dan bekijken of er meer belangstelling voor is en of we dit alsnog kunnen toevoegen.

De cursussen zullen veelal op woensdagmiddag of na schooltijd gegeven worden op één van de scholen van SOOOG. De exacte data, tijden en locaties worden zo snel mogelijk bekend gemaakt via de website. Indien u zich heeft aangemeld voor een training, ontvangt u automatisch een mail met daarin de data, tijd en locatie.