Spel stimuleren en begeleiden
Leerjaar: 2020 - 2021

OBS Letterwies, Nieuwolda

8 september 2020
150 minuten

€ 295,00

14 plekken vrij

 “En toen was ik de verkoper en toen ging jij…”. Voor jonge kinderen is spelen de basis van het leren. Door het spelen krijgen ze grip op de wereld. Informatie uit de directe leefwereld komt terug in het handelen en de taal van de kinderen. Daarmee is spel voor het onderwijs een bijzonder activiteit, zowel in groep 1 en 2 als in groep 3.

Spelen houdt niet op als kinderen naar groep 3 gaan. Het rollenspel verandert wel, van doen-als-of spel bij kleuters ontwikkelt het zich naar thematisch rollenspel in groep 3.

De rol van de professional is doorslaggevend bij de ontwikkeling van het spel. De rol van de leerkracht is gericht op het verhogen van de spelkwaliteit en op het laten opdoen van verschillende leerervaringen van de kinderen.

Over De Cursus

“En toen was ik de verkoper en toen ging jij…”. Voor jonge kinderen is spelen de basis van het leren. Door het spelen krijgen ze grip op de wereld. Informatie uit de directe leefwereld komt terug in het handelen en de taal van de kinderen. Daarmee is spel voor het onderwijs een bijzonder activiteit, zowel in groep 1 en 2 als in groep 3.

Spelen houdt niet op als kinderen naar groep 3 gaan. Het rollenspel verandert wel, van doen-als-of spel bij kleuters ontwikkelt het zich naar thematisch rollenspel in groep 3.

De rol van de professional is doorslaggevend bij de ontwikkeling van het spel. De rol van de leerkracht is gericht op het verhogen van de spelkwaliteit en op het laten opdoen van verschillende leerervaringen van de kinderen.

Inhoud van de cursus:
Spel is geen vrijblijvende activiteit, maar een betekenisvolle context waar volop geleerd wordt. In een viertal bijeenkomsten ligt het accent op de rol van de professional in de onderbouw. Daarbij wordt gebruik gemaakt van praktische voorbeelden en wordt de verbinding gemaakt met de eigen schoolsituatie. Dit geldt voor de brede onderbouw, van groep 1 tot en met 3.

De volgende onderdelen komen aan bod:

  • Kennis over het belang van spel en de invloed van spel op het leren van jonge kinderen (t/m 7 jaar).
  • Spel integreren in het dagelijkse onderwijsaanbod.
  • Betekenisvolle spelthema’s opsporen en ontwikkelen.
  • Realiseren van professionele spelbegeleiding.
  • Werken met spelscripts.
  • Spel verbinden met taal.
  • Spel verbinden met lezen.
  • Spel verbinden met rekenen.
  • Spel observeren en analyseren.

De cursus wordt gegeven op:
8 september 2020
20 oktober 2020
24 november 2020
12 januari 2021

De deelnemers die vorig schooljaar bijeenkomst 1 en 2 hebben gevolgd kunnen dit schooljaar aansluiten bij bijeenkomst 3 en 4.

Duur cursus      4 bijeenkomsten
Voor wie Leerkrachten groep 1 t/m 3
Cursus via Wizz Scholing

Contact

Wij zijn ons er terdege van bewust dat het scholingsaanbod op deze site niet compleet is en daarmee niet aan ieders wensen kan voldoen. Mocht u specifieke wensen hebben schroom dan niet om dit aan ons door te geven via ons mailadres: academie@sooog.nl. Wij kunnen dan bekijken of er meer belangstelling voor is en of we dit alsnog kunnen toevoegen.

De cursussen zullen veelal op woensdagmiddag of na schooltijd gegeven worden op één van de scholen van SOOOG. De exacte data, tijden en locaties worden zo snel mogelijk bekend gemaakt via de website. Indien u zich heeft aangemeld voor een training, ontvangt u automatisch een mail met daarin de data, tijd en locatie.