Inschrijven voor Onderwijsassistent gedragscompetent

  3 februari 2021

De cursus gaat eerst in op de normaal verlopende ontwikkeling van kinderen. Vervolgens komt een aantal veel voorkomende werkhoudings-en gedragsproblemen aan de orde:

  • Faalangst
  • Motivatieproblemen
  • Brutaal en opstandig gedrag
  • Stil en teruggetrokken gedrag

Deze cursus is momenteel vol en kan niet geboekt worden. Kijken naar andere soort gelijke curssen

Terug naar cursus

Contact

Wij zijn ons er terdege van bewust dat het scholingsaanbod op deze site niet compleet is en daarmee niet aan ieders wensen kan voldoen. Mocht u specifieke wensen hebben schroom dan niet om dit aan ons door te geven via ons mailadres: academie@sooog.nl. Wij kunnen dan bekijken of er meer belangstelling voor is en of we dit alsnog kunnen toevoegen.

De cursussen zullen veelal op woensdagmiddag of na schooltijd gegeven worden op één van de scholen van SOOOG. De exacte data, tijden en locaties worden zo snel mogelijk bekend gemaakt via de website. Indien u zich heeft aangemeld voor een training, ontvangt u automatisch een mail met daarin de data, tijd en locatie.