Onderwijsassistent gedragscompetent
Leerjaar: 2020 - 2021

Online

3 februari 2021
180 minuten

15 plekken vrij

De cursus gaat eerst in op de normaal verlopende ontwikkeling van kinderen. Vervolgens komt een aantal veel voorkomende werkhoudings-en gedragsproblemen aan de orde:

 • Faalangst
 • Motivatieproblemen
 • Brutaal en opstandig gedrag
 • Stil en teruggetrokken gedrag

Over De Cursus

De cursus gaat eerst in op de normaal verlopende ontwikkeling van kinderen. Vervolgens komt een aantal veel voorkomende werkhoudings-en gedragsproblemen aan de orde:

 • Faalangst
 • Motivatieproblemen
 • Brutaal en opstandig gedrag
 • Stil en teruggetrokken gedrag

 
De cursus is concreet van opzet met een beperkte hoeveelheid theorie. Tijdens de bijeenkomsten wordt tijd ingeruimd voor vragen uit de eigen dagelijkse praktijk. Het gaat om eigen handelen.

 
Resultaat

 • Je hebt globale kennis verworven over de genoemde gedragsproblemen
 • Je hebt geleerd te reflecteren op je eigen handelen en je kent de invloed daarvan op het gedrag van de kinderen
 • Je hebt een start gemaakt met het verder ontwikkelen van de interpersoonlijke en pedagogische competenties die je nodig hebt om met genoemde gedragsproblemen om te gaan
 • Je hebt een plan gemaakt om te werken aan je eigen tekorten en om je pedagogisch handelen te optimaliseren
Duur cursus     3 dagdelen
Voor wie Onderwijsassistent
Cursus via  CED Groep

Contact

Wij zijn ons er terdege van bewust dat het scholingsaanbod op deze site niet compleet is en daarmee niet aan ieders wensen kan voldoen. Mocht u specifieke wensen hebben schroom dan niet om dit aan ons door te geven via ons mailadres: academie@sooog.nl. Wij kunnen dan bekijken of er meer belangstelling voor is en of we dit alsnog kunnen toevoegen.

De cursussen zullen veelal op woensdagmiddag of na schooltijd gegeven worden op één van de scholen van SOOOG. De exacte data, tijden en locaties worden zo snel mogelijk bekend gemaakt via de website. Indien u zich heeft aangemeld voor een training, ontvangt u automatisch een mail met daarin de data, tijd en locatie.