Omgaan met (pre)pubers
Leerjaar: 2020 - 2021
Ondervoorbehoud

23 september 2020
180 minuten

18 plekken vrij

Kinderen van 10-14 jaar maken een lichamelijke en emotionele ontwikkeling door die hun houding en belangstelling beïnvloedt. Het is niet altijd even gemakkelijk om hier goed mee om te gaan. Deze cursus geeft inzicht in de sociaal-emotionele en lichamelijke ontwikkeling van deze doelgroep en het gedrag dat zij vertonen. Daarbij onderscheiden we externaliserend gedrag )oppositioneel, stoer, brutaal, vandalisme) en internaliserend gedrag (stil, teruggetrokken gedrag, eenzaamheid en onzekerheid). Hoe ga je met dit gedrag om? Je leert het in deze workshop, waarin we het onderwerp benaderen vanuit de toegepaste leertheorie en een oplossingsgerichte visie.

Inschrijven training 

Over De Cursus

Kinderen van 10-14 jaar maken een lichamelijke en emotionele ontwikkeling door die hun houding en belangstelling beïnvloedt. Het is niet altijd even gemakkelijk om hier goed mee om te gaan. Deze cursus geeft inzicht in de sociaal-emotionele en lichamelijke ontwikkeling van deze doelgroep en het gedrag dat zij vertonen. Daarbij onderscheiden we externaliserend gedrag )oppositioneel, stoer, brutaal, vandalisme) en internaliserend gedrag (stil, teruggetrokken gedrag, eenzaamheid en onzekerheid). Hoe ga je met dit gedrag om? Je leert het in deze workshop, waarin we het onderwerp benaderen vanuit de toegepaste leertheorie en een oplossingsgerichte visie.

Inhoud

 • De sociale en emotionele ontwikkeling en factoren die hierbij een rol spelen
 • Het brein van de prepuber
 • De basisbehoeften van 10-14 jarige jongens en meisjes
 • Motivatieproblemen
 • Faalangst
 • Sociale competenties van (pre)pubers
 • Conflicten die kunnen ontstaan en de rol van leerlingbemiddeling in het oplossen ervan
 • (Waarborgen van) het pedagogisch klimaat
 • Oefenen van gesprekstechnieken met leerlingen

Resultaat

 • Je hebt inzicht in de sociaal-emotionele en lichamelijke ontwikkeling van 10-14 jarigen
 • Je hebt kennis van de pedagogische vaardigheden die bij deze doelgroep passen

Je kunt je activiteitenaanbod, in samenspraak met de leerlingen, afstemmen op hun behoeften en interesses

Duur cursus      4 dagdelen
Voor wie Leerkrachten, IB-er, Onderwijsassistenten
Cursus via CED Groep 

Overige data

Deze cursus vindt plaats over meerdere datums, u kunt enkel komen wanneer u ook op de start datum bent geweest.

Datum: 18 november 2020 13:30

Sessie duur: 180 minuten

Datum: 17 maart 2021 13:30

Sessie duur: 180 minuten

Datum: 12 mei 2021 13:30

Sessie duur: 180 minuten

Contact

Wij zijn ons er terdege van bewust dat het scholingsaanbod op deze site niet compleet is en daarmee niet aan ieders wensen kan voldoen. Mocht u specifieke wensen hebben schroom dan niet om dit aan ons door te geven via ons mailadres: academie@sooog.nl. Wij kunnen dan bekijken of er meer belangstelling voor is en of we dit alsnog kunnen toevoegen.

De cursussen zullen veelal op woensdagmiddag of na schooltijd gegeven worden op één van de scholen van SOOOG. De exacte data, tijden en locaties worden zo snel mogelijk bekend gemaakt via de website. Indien u zich heeft aangemeld voor een training, ontvangt u automatisch een mail met daarin de data, tijd en locatie.